Structureren, Abstraheren en Redeneren

Doelgroep en kadering

Leerkrachten wiskunde in de 3e graad van het secundair onderwijs.

Deze nascholing past in het kader van de lerarenopleiding wiskunde aan de UGent en is een les van de cursus Vakdidactiek Wiskunde I. De bedoeling is om het aparte karakter van de wiskunde in de verf te zetten.

Inhoud

We gaan uit van een definitie van wiskunde om vooreerst het abstract karakter onder de loep te nemen. Hoe kan men omgaan met abstractie, wat maakt het noodzakelijk, wat maakt het handig, wat is het concrete nut?

Vervolgens behandelen we het wiskundig redeneren: we beschouwen de verschillende bewijsvormen en benadrukken hun (soms subtiele) verschillen, met voorbeelden. We plaatsen redeneren tegenover memoriseren.

Ten slotte gaan we dieper in op de structuur van de wiskunde, maar ook (en vooral) op wiskundige structuren. Opnieuw bespreken we het nut ervan, geïllustreerd aan de hand van een verrassend voorbeeld.

Lesmateriaal

Enkele nota's van de lesgever.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 30 november 2016
  • Tijdstip: 14u30-17u15
  • Locatie: UGent, Site Sterre, gebouw S25, Leslokaal Emmy Noether (gelijkvloers)
  • Lesgever(s): Hendrik Van Maldeghem
  • Prijs: 40 EUR
  • Zelf mee te brengen materiaal: Pen en kladpapier
  • Bewijs van aanwezigheid: Bij aanvang van de sessie zal u worden gevraagd te tekenen voor aanwezigheid. Na afloop van de bijscholing sturen wij u per e-mail het aanwezigheidsattest door.
  • Inschrijven voor deze bijscholing