Onderzoekend leren door met schaduwen te experimenteren

Doelgroep en kadering

Leerkrachten wiskunde in de 3e graad van het secundair onderwijs (ASO).

Inhoud

In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met lamp en voorwerp om schaduwen te analyseren en zo enkele meetkundige eigenschappen af te leiden. Deze eigenschappen kunnen we ook bewijzen aan de hand van ruimtemeetkundige stellingen.

Daarna passen we deze eigenschappen toe om schaduwconstructies op een blad papier uit te voeren. We zien dat schaduwmeetkunde eigenlijk projectieve meetkunde is. Begrippen als punten en rechte op oneindig komen heel organisch en intuïtief tot stand. Ook het lineair perspectief blijkt hier erg verwant aan.

Een studie van schaduwen kan ons dus ook veel vertellen over het gebruik en de constructie van dit perspectief in de beeldende kunsten. Over deze link tussen wiskunde en kunst zien we voorbeelden.

Lesmateriaal

Elke leerkracht ontvangt een syllabus die zij samen met hun leerlingen kunnen gebruiken.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 22 maart 2017
  • Tijdstip: 14u30-17u30
  • Locatie: UGent, Campus Sterre (De exacte locatie wordt nog meegedeeld.)
  • Lesgever(s): Gommaar Maes, Tania Van Damme
  • Maximum aantal deelnemers: 20
  • Prijs: 40 EUR
  • Bewijs van aanwezigheid: Bij aanvang van de sessie zal u worden gevraagd te tekenen voor aanwezigheid. Na afloop van de bijscholing sturen wij u per e-mail het aanwezigheidsattest door.
  • Inschrijven voor deze bijscholing