Experimenteren met schaduwen: een voorbeeld van onderzoekend leren binnen de wiskunde

Doelgroep en kadering

Leerkrachten wiskunde in de 3e graad van het secundair onderwijs (ASO).

Inhoud

In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met een lamp en diverse voorwerpen. Uit de analyse van de meetkundige vormen van de schaduwen kunnen meetkundige eigenschappen afgeleid worden. Deze eigenschappen kunnen we bewijzen aan de hand van ruimtemeetkundige stellingen.

Daarna passen we deze eigenschappen toe om schaduwconstructies op een blad papier uit te voeren. We ontdekken dat schaduwmeetkunde eigenlijk projectieve meetkunde is. Begrippen als punten en rechte op oneindig komen heel organisch en intuïtief tot stand. Ook het schildersperspectief blijkt hier erg aan verwant. Een studie van schaduwen kan ons dus ook veel vertellen over het gebruik en de constructie van dit perspectief in de beeldende kunsten. Over deze link tussen wiskunde en kunst zien we voorbeelden.

Lesmateriaal

Elke leerkracht ontvangt een syllabus die zij samen met hun leerlingen kunnen gebruiken.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 5 mei 2021
  • Tijdstip: 14u30-17u30
  • Locatie: UGent, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent. Gebouw S4, 1e verdieping, auditorium A. (Route in het gebouw via Soleway.)
  • Lesgever(s): , Tania Van Damme
  • Maximum aantal deelnemers: 20
  • Prijs: 40 EUR
  • Bewijs van aanwezigheid: Bij aanvang van de sessie zal u worden gevraagd te tekenen voor aanwezigheid. Na afloop van de bijscholing sturen wij u per e-mail het aanwezigheidsattest door.
  • Inschrijven voor deze bijscholing