Prijzen

Het IPVW hanteert gegradueerde inschrijvingstarieven op basis van de hoofdtewerkstelling van de deelnemer.

Cursusmateriaal en boeken kunnen niet los van het volgen van de betrokken module worden aangekocht.

==> Bereken de juiste inschrijvingsprijs <==

De volgende prijscategorieën worden onderscheiden:

AUGent: interne inschrijvingen via SAP

Voor UGent-personeelsleden en -(doctoraat)studenten die inschrijven d.m.v. een SAP-interne bestelbon gelden interne tarieven.

AUGent-personeelsleden en AUGent-doctoraatstudenten die inschrijven zonder interne bestelbon vallen onder de hieronder vermelde categorieën, 'non-profit', resp. 'doctoraatstudenten extern'.

Deelnemers uit de private sector

Indien 3 of meer medewerkers van eenzelfde bedrijf simultaan inschrijven voor een module geldt een korting van 10% op de hieronder vermeldde moduleprijzen.

InschrijvingstarievenModuleBoekExamen
M1: Introduction to R 325 30 nvt
M2: Introductory Statistics 800 B1:75
B2:80
30
M3: Analysis of Variance 800 70 30
M4: Workshop on Data Visualisation 300 nvt nvt
M5: Sample Size Calculations 800 nvt 30
M6: Applied Linear Regression 800 70 30
M7: Multilevel Analysis for Grouped and Longitudinal Data 900

45

30
M8: R Intermediate Course 325 30 nvt
M9: Nonparametric Methods 600 nvt 30
M10: Missing Data 600 nvt 30

Deelnemers uit non-profit en overheden

Deze prijzen gelden ook voor AUGent-personeelsleden die inschrijven zónder interne bestelbon in SAP.

InschrijvingstarievenModuleBoekExamen
M1: Introduction to R 175 30 nvt
M2: Introductory Statistics 360 B1:75
B2:80
30
M3: Analysis of Variance 360 70 30
M4: Workshop on Data Visualisation 135 nvt nvt
M5: Sample Size Calculations 360 nvt 30
M6: Applied Linear Regression 360 70 30
M7: Multilevel Analysis for Grouped and Longitudinal Data 405 45 30
M8: R Intermediate Course 175 30 nvt
M9: Nonparametric Methods 270 nvt 30
M10: Missing Data 270 nvt 30

(Doctoraat)studenten extern

Deze prijzen gelden voor (doctoraat)studenten van buiten de AUGent, werkzoekenden, gepensioneerden en voor AUGent-doctoraatstudenten die inschrijven zonder interne bestelbon in SAP.

InschrijvingstarievenModuleBoekExamen
M1: Introduction to R 125 30 nvt
M2: Introductory Statistics 280 B1:75
B2:80
30
M3: Analysis of Variance 280 70 30
M4: Workshop on Data Visualisation 105 nvt nvt
M5: Sample Size Calculations 280 nvt 30
M6: Applied Linear Regression 280 70 30
M7: Multilevel Analysis for Grouped and Longitudinal Data 315 45 30
M8: R Intermediate Course 125 30 nvt
M9: Nonparametric Methods 210 nvt 30
M10: Missing Data 210 nvt 30