Betalings- en annulatievoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Betaling gebeurt via overschrijving binnen 30 dagen ná ontvangst van de factuur met vermelding van de gestructureerde code. Contante betaling is niet mogelijk.

Annulatie door de deelnemer

U bent ingeschreven voor een IPVW-activiteit van zodra de bevestigingsmail door onze academie is verzonden. Vanaf dan gelden de volgende annulatievoorwaarden:

 • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via e-mail.
 • Annulatie kan kosteloos binnen 14 dagen na inschrijven voor zover dit minstens 5 werkdagen voor de start van het initiatief is.
 • Annulatie kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de deelnemer. U meldt ons dit zo snel mogelijk schriftelijk en vóór de start van het initiatief via e-mail en bezorgt ons de nodige attesten. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, als dit reeds was vereffend, teruggestort. Let wel: ziekte of ongeval waardoor u slechts een deel van de sessies afwezig bent geeft geen aanleiding tot kosteloze annulatie.
 • Annulatie om welke andere reden ook heeft de volgende regeling tot gevolg:
  • Bij annulatie tot 5 werkdagen voor de start van de cursus blijft 25% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd.
  • Bij annulatie minder dan 5 werkdagen voor de start van de cursus blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.
  • Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via mail vóór de start van de lessenreeks.

Annulatie door het IPVW

Het IPVW behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een initiatief af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever).

Alle deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via e-mail, hetzij via sms.

 • In geval van een afgelasting krijgt elke deelnemer het inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, volledig teruggestort.
 • In geval van een verplaatsing naar andere data, kan u uw inschrijving hetzij overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het volledige inschrijvingsbedrag wordt teruggestort.