Opleidingscheques

OpleidingschequesKMO-portefeuille - Voorwaarden

Opleidingscheques voor werknemers

BELANGRIJK:
2013.10.15: De cursussen georganiseerd door het IPVW zijn niet langer erkend i.h.k.v. de opleidingscheques. Indien er verandering komt in deze situatie zal dit onmiddellijk op deze website worden gemeld.

KMO-portefeuille voor ondernemingen (vroegere BEA-maatregel)

Beschrijving

Zie http://www.kmo-portefeuille.be

Werkwijze

  1. Informeer eerst bij onze dienst of er nog plaatsen beschikbaar zijn voor de cursus waarvoor u zich wenst in te schrijven, zodat u niet nodeloos een dossier opent.
  2. Om de administratie die de KMO-portefeuille met zich meebrengt tijdig in orde te krijgen en overzichtelijk te houden, vragen wij u vriendelijk om zich ruim vóór de start van de cursus in te schrijven via het inschrijvingsformulier. Duid hierop duidelijk aan dat u gebruik zal maken van de KMO-portefeuille (voorheen de BEA-maatregel) en vermeld het totaal bedrag van uw aanvraag alsook het toegekende projectnummer (20 . . /KMO/ . . . . . . ) en de datum waarop de portefeuille werd geopend. Stuur ons het ingevulde inschrijvingsformulier via fax, post of e-mail door.

  3. Onze dienst is erkend als opleidingsverstrekker onder code DV.O 103194. De aanvraag bij KMO-portefeuille moet ten laatste gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties door onze dienst. Nadien kan u geen aanvraag meer indienen.

  4. De persoon die zich inschrijft krijgt via het emailadres opgegeven op het inschrijvingsformulier een bevestiging van zijn inschrijving (of annulatiemail indien de cursus reeds is volzet).

  5. Indien uw aanvraag correct is gebeurd, bevestigt de Universiteit Gent de juistheid ervan elektronisch binnen de 14 kalenderdagen.

  6. Vervolgens kan u online de betaling van het aandeel van uw onderneming aan Sodexho uitvoeren (= minimaal 50% van het inschrijvingsgeld + het geld voor de eventuele boeken). Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na goedkeuring door de Universiteit Gent. Pas dan is de subsidieaanvraag volledig goedgekeurd. Zo niet wordt de aanvraag automatisch geannuleerd.

  7. Indien alle bovenvermelde stappen correct zijn verlopen, stort Sodexho het aandeel dat de overheid subsidieert bij in de KMO-portefeuille (= maximaal 50% van het inschrijvingsgeld).

  8. Wanneer u de factuur van onze dienst ontvangt kan u elektronisch de betaling van de volledige factuur uitvoeren op de website van de KMO-portefeuille. Vermeld hierbij bij "titel Project" zéker de gestructureerde code die u op de factuur van onze dienst aantreft.

Voorwaarden

Het IPVW behoudt zich het recht voor om alsnog een standaard factuur voor het volledige inschrijvingsbedrag op te maken indien de procedure zoals voorgeschreven op de hierboven vermelde website niet volledig wordt gevolgd.