Problem Solving

Beschrijving

Het oplossen en creëren van problemen is niet alleen een belangrijk en onmisbaar deel van het wiskundig denken, maar vaak ook de motor voor de goesting in wiskunde. Het ontwikkelen van vaardigheden die daarmee verband houden is bijgevolg erg belangrijk in de hedendaagse wiskundedidactiek.

De overheidsrichtlijnen voor het wiskunde-onderwijs zijn doordrongen van de aandacht voor probleemoplossend denken. In de nieuwe eindtermen (die voorlopig blijven gelden) voor de tweede graad doorstroom is dit facet prominent aanwezig.

Het onderwijsdoel 6.22 plaatst de probleemoplossende vaardigheden centraal en spreekt over mathematiseren, demathematiseren, heuristieken en het ontwikkelen van reflectievaardigheden. Andere onderwijsdoelen binnen de wiskunde zijn hieraan gerelateerd en leveren brandstof voor deze ‘problem solving’ zoals problemen in de meetkunde (6.4), telproblemen (6.16) en problemen m.b.t. grafen (6.17).

Daarnaast vinden we ook in de STEM-doelen rechtstreekse verwijzingen naar aanwenden van probleemoplossende vaardigheden binnen de wiskunde.
In de derde graad gaan we verder op het ingeslagen pad en is het beslist aangewezen voldoende aandacht te besteden aan probleemoplossend denken.

In deze nascholing behandelen we:

  • een theoretische kader voor het probleemoplossend denken (kort),
  • meerdere heuristieken om een aantal aangereikte problemen op te lossen,
  • diverse didactische werkvormen zowel voor individueel als voor groepswerk, waarvan we er enkele uittesten tijdens de nascholing.

Doelgroep

Leerkrachten wiskunde 2de doorstroom; 3de graad richtingen met uitgebreid pakket wiskunde in ASO en TSO.


Datum & tijdstip

Zaterdag 27 april 2024 van 14u30 tot 17u15.


Locatie

UGent, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent, S25, gelijkvloers, Aud.1 Emmy Noether


Lesgevers

  • Tania Van Damme
  • Gommaar Maes


Zelf meebrengen

Papier, geodriehoek, passer, rekenmachine, laptop.


Aanwezigheidsattest

Bij aanvang van de nascholing teken je af op de aanwezigheidslijst. Na afloop van de bijscholing ontvangt u het aanwezigheidsattest via e-mail.


Prijs

50 EUR


Inschrijven

Via de beta-academy website: Wiskunde: Problem Solving | beta-academy.ugent.be