Dienstverlening

Als universitaire instelling heeft het museum dienstverlening aan derden als één van haar kerntaken. Het museum vult deze kerntaak in door het openstellen van haar permanente collectie voor het grote publiek. Ook de bibliotheek en het archief van het museum kan op aanvraag geraadpleegd worden. Daarnaast organiseert het museum op geregelde tijdstippen tijdelijke tentoonstellingen.

Tijdelijke Tentoonstelling

De tentoonstelling ‘Kristallen Verhelderd’ kadert in het doel van het internationaal jaar om het kristallografisch onderzoek te promoten. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd onder de koepel van het Belgisch Nationaal Comité voor Kristallografie door de vakgroep Vastestofwetenschappen in samenwerking met de vakgroep Geologie en Bodemkunde en de Gentse Universitaire Musea.

In het historisch kader van de kristallografie aan de Universiteit Gent krijgt de bezoeker meer informatie over de pioniers van de moderne kristallografie. Daarnaast tonen de talrijke voorbeelden uit ons dagelijks leven dat kristallografie veel meer is dan het beschrijven van een kristalvorm. Anders gesteld: de tentoonstelling levert de bezoeker een heldere kijk op het kristallografische onderzoek, en haar geschiedenis in en buiten de UGent.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website 'Kristallen Verhelderd'

Terug naar boven

Permanente Collectie

De permanente collectie van het museum bestaat uit een ruime verzameling wetenschappelijke instrumenten die aan onze Universiteit werden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of als demonstratiemodellen bij het onderwijs. Deze collectie werd door de jaren heen aangevuld met schenkingen door derden. De collectie omvat ca. 9000 objecten en bestrijkt de vakgebieden natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, wiskunde, informatica, geneeskunde, ...

Binnen deze collectie kunnen we zonder meer een aantal topstukken onderscheiden. Zo huisvest dit museum de unieke en wereldvermaarde collectie wetenschappelijke instrumenten en schijven van Joseph Plateau. Je kan hier ook de originele atoommodellen van Friedrich August Kekulé bewonderen, evenals zijn laboratoriumtafel en het bord waaraan hij les gaf. En ook de scheikundige instrumenten in bakeliet die Leo Baekeland zelf maakte voor zijn schoonbroer Fréderic Swarts zijn absolute topstukken.

Sinds een aantal jaar huisvest dit museum ook de wereldvermaarde collectie historische microscopen van de Antwerpse geleerde Henri Van Heurck. Deze collectie onder meer een originele Van Leeuwenhoekmicroscoop. Er is ook een opmerkelijke collectie 19de eeuwse topografische instrumenten en een mooie verzameling elektriseermachines.

Terug naar boven

Wetenschapspopularisering

Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen maakt deel uit van de Faculteit Wetenschappen. Het spreekt dan ook voor zich dat we actief stappen ondernemen om de wetenschappen te populariseren. In dit kader organiseert het museum naar aanleiding van haar tijdelijke tentoonstellingen steeds een ontmoetingsmoment met leerkrachten uit het middelbaar onderwijs. In het kader van deze tijdelijke tentoonstellingen ontwikkelen wij ook, waar mogelijk, workshops en interactieve demonstraties voor klasbezoeken.

Terug naar boven

Bibliotheek en Archief

Aansluitend bij de collectie wetenschappelijke instrumenten beschikt het museum eveneens over een uitgebreide bibliotheek en een beperkt archief met betrekking tot de geschiedenis van de wetenschappen. Zowel de bibliotheek als het archief zijn, mits afspraak, steeds te raadplegen. Er is evenwel geen ontleenfunctie.

De bibliotheek omvat werken met betrekking tot de verschillende wetenschappelijke disciplines (natuurkunde, aardrijkskunde, biologie, scheikunde, wiskunde, informatica, ...). Daarnaast zijn er ook publicaties over de geschiedenis van de fotografie, over de geschiedenis van het wetenschappelijk instrument en over wetenschapsgeschiedenis in het algemeen.

Het archief huisvest onder meer het opmerkelijke archief van de natuurkundigen Verschaffelt en Verhaeghe. Dit fonds wordt aangevuld met diverse archivalische documenten met betrekking tot het natuurkundig laboratorium van de universiteit. Het archief van het museum bevat ook een uitgebreide verzameling briefwisseling van de hand van Leo Baekeland.

Terug naar boven