Fotosynthese en huidmondjes

In het laboratorium van de plantentuin onderzoeken leerlingen zelfstandig het fotosyntheseproces bij planten. Voor de derde graad secundair onderwijs ligt de klemtoon op het microscopisch onderzoek van huidmondjes. De leerlingen bepalen de dichtheid van de huidmondjes in verschillende plantendelen en onderzoeken van welke factoren de huidmondjesdichtheid afhankelijk is.

Doelgroep: Secundair onderwijs (3de graad)

Workshop: 20 leerlingen, 2uur, €75

Locatie: Plantentuin UGent, Campus Ledeganck

Contact: