Boeken en tijdschriften

Open kast

De werken in de bibliotheek kan je vrij raadplegen en ontlenen.

Sinds kort werkt de bibliotheek met een nieuwe indeling: de Library of Congress Classificatie (LCC). LCC telt 21 hoofdrubrieken met een of twee letters en een getal van maximaal vier cijfers. De hoofdrubrieken zijn verder onderverdeeld in subrubrieken.  Een overzicht van de hoofd- en subrubrieken vind je hier .

Depots

Werken van vóór 1975 en de tijdschriftencollectie staan in een depot. Om deze werken te raadplegen of ontlenen, wend je je tot het personeel aan de
balie.

Online

Er is een uitgebreide collectie elektronische tijdschriften beschikbaar. Raadpleeg hiervoor http://lib.ugent.be.