Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning

De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning is het centraal aanspreekpunt voor alle aspecten met betrekking tot het onderwijs. Daarnaast behartigt zij ook activiteiten omtrent internationalisering binnen de faculteit. De dienst is opgedeeld in vier clusters en een cel internationalisering.

Cluster onderwijsaanbod

De cluster onderwijsaanbod is het aanspreekpunt voor opleidingscommissies, centrale administratie en partneruniversiteiten inzake OASIS.

Cluster studentenadministratie

De facultaire studentenadministratie (FSA) wil een schakel zijn voor een perfecte samenhang inzake administratie tussen lesgevers en studenten. Zowel abituriënten, reguliere studenten en alumni kunnen bij de FSA terecht voor een verscheidenheid aan vragen.

Cluster kwaliteitszorg

De cluster kwaliteitszorg is het aanspreekpunt voor opleidingscommissies, centrale administratie, partneruniversiteiten inzake begeleiding voor programmawijzigingen, nieuwe opleidingen, taalwijzigingen, samenwerkingsovereenkomsten, studietijdmetingen, toetsbeleid, visitaties en onderwijsontwikkeling. Zij biedt ook administratieve ondersteuning aan de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs van de faculteit Wetenschappen.

Cluster monitoraat

De cluster monitoraat staat in voor de traject- en studiebegeleiding van studenten. Vakinhoudelijk advies wordt verleend aan 1ste bachelorstudenten voor chemie, fysica, informatica en wiskunde.

Internationalisering

De cel internationalisering is het aanspreekpunt voor de docenten en studenten, Afdeling Internationale en (partner)universiteiten inzake internationalisering, waaronder docenten- en studentenmobiliteit, nationale en internationale akkoorden en internationaliseringsbeleid. Zij biedt ook administratieve ondersteuning aan de Facultaire Commissie Internationalisering van de faculteit Wetenschappen.

Contactgegevens

Onderwijsdirecteur: Prof. Dominique Adriaens

Cluster onderwijsaanbod: Charlotte De Volder, Anja Sandrap

Cluster studentenadministratie: Joeri Delamane, Iona Tielemans en Sanne Kiekens

Cluster kwaliteitszorg: Charlotte De Volder en Siel Wellens

Cluster monitoraat: Sanne Kiekens, Sandra Vangestel, Karen Saerens (chemie), Sylvie Vanderkerken (chemie),  Peter De Smet (fysica), Patrick Broucke (wiskunde), Brecht Dekeyser (wiskunde), Cecilia Csilla Vargyas (wiskunde) en Beatrijs Versichel (wiskunde)

Cel internationalisering: Anja Sandrap en Regine Coolen