Plantenuitleendienst

Je kunt onze planten ontlenen mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De planten worden enkel ter beschikking gesteld van universitaire diensten voor activiteiten die plaatsvinden in gebouwen van de Universiteit Gent.
  • Bij elke ontlening dient een verantwoordelijke te worden aangeduid die instaat voor de goede behandeling en terugbezorging van de planten. Deze verantwoordelijke is werknemer van de Universiteit Gent.
  • De aanvraag vermeldt de naam en de vakgroep van de verantwoordelijke voor de ontlening, het aantal en de soort gewenste planten, alsook de data van afhaling en terugbezorging aan de Plantentuin.
  • De ontlener organiseert zelf het vervoer van de planten via de Dienst Gebouwen en Facilitair Beheer van de universiteit.
  • De termijn van ontlening moet steeds zo kort mogelijk gehouden te worden.
  • De verantwoordelijke ontlener zorgt ervoor dat de planten tijdens de ontleenperiode goed worden onderhouden en steeds voldoende worden gegoten.
  • Bij het niet terugbezorgen van de planten in een goede staat worden de kosten aan de verantwoordelijke ontlener in rekening gebracht, a rato van de commerciële waarde van de desbetreffende planten.
  • Per plant wordt een kleine bijdrage in de onderhoudskosten van 10 euro gevraagd.


Voor aanvragen en verdere informatie contacteer je de hortulana. Je kunt je aanvraag ook schriftelijk richten aan de Plantentuin, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent.