Partners en steun

Vrijwilligers en verenigingen

Ben je zelf een plantenliefhebber en zoek je een zinvolle tijdsbesteding? In de Plantentuin zijn vrijwilligers altijd welkom!

De Plantentuin onderhoudt goede betrekkingen met een aantal verenigingen van plantenliefhebbers. Doorgaans houden ze er hun activiteiten en vergaderingen. Verder organiseren ze lezingendagen en ondersteunen ze het beheer van specifieke plantencollecties. Sommige hebben er zelfs een bibliotheek uitgebouwd.

Satelliettuin

De Belgische Hydrangeavereniging — Hydrangeum vzw — beheert een verzameling van ongeveer 600 botanische soorten en cultivars van het plantengeslacht Hydrangea. De vzw bevordert de teeltkundige en botanische kennis van deze planten.

Giften en sponsors

Verenigingen en sympathisanten storten regelmatig giften voor de Plantentuin. Deze vormen een welkome aanvulling van het budget. De gelden worden gebruikt om de doelstellingen van de tuin te helpen realiseren.

De directie van de Plantentuin dankt haar sponsors voor de steun bij de dagelijkse werking en de realisatie van bijzondere projecten.