Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

 

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) van de faculteit Wetenschappen is onder meer verantwoordelijk voor :

 • toezicht op de kwaliteit van de opleidingsprogramma's;
 • toezicht op de gehanteerde onderwijsvormen;
 • toezicht op de studiebegeleiding voor studenten (trajectbegeleiding en ombudsdienst);
 • toezicht op de kwaliteit van de infrastructuur van het onderwijs;
 • de praktische ondersteuning bij verzorging van brochures van de opleidingen en van de studiegids;
 • de organisatie, de verwerking van de resultaten en de opvolging van de evaluatie van het onderwijs door de studenten;
 • de ondersteuning en de opvolging van de onderwijsvisitaties.

CKO-vergaderingen 2019 - 2020

24 oktober, 17 december, 25 februari, 14 mei

  Remediëringen aan het onderwijs op basis van feedback uit de onderwijsevaluaties

  Samen met de opleidingscommissies en de lesgevers zet de CKO zich in om opvolging te geven aan de feedback van studenten, zowel uit de onderwijsevaluaties als doorheen het jaar. Deze remediëringen worden jaarlijks opgenomen in een overzichtsdocument dat om privacy-redenen alleen beschikbaar is voor de CKO-leden. Studenten kunnen informatie over de verbeteracties voor hun opleiding opvragen bij de vertegenwoordigers in de CKO of de Opleidingscommissie.

  Referentiekader Onderwijsevaluaties Faculteit Wetenschappen 

  referentiekader evaluaties 2016-2017 Semester 1 (consulteerbaar voor docenten, na inloggen)

  Samenstelling CKO 2019-2020

  Conform het Huishoudelijk Reglement dienen in de onderwijscel te worden opgenomen:

  • een door elke opleidingscommissie aangesteld ZAP-lid;
  • vier AAP-leden uit elk van de vier groepen opleidingen;
  • vier studenten.

  De decaan, de vertegenwoordiger van de faculteit in de Raad van Bestuur, de trajectbegeleider en de beleidsmedewerker onderwijsondersteuning nemen zonder stemrecht deel aan de vergaderingen. De beleidsmedewerker kwaliteitszorg woont de vergaderingen bij als secretaris, zonder stemrecht.

  Voorzitter

  • Onderwijsdirecteur: Mieke Adriaens

  ZAP-leden

  • Wiskunde: Marnix Van Daele (plaatsvervanger: Hendrik Van Maldeghem)
  • Fysica en Sterrenkunde: Jan Ryckebusch (plaatsvervanger: Philippe Smet)
  • Informatica : Veerle Fack (plaatsvervanger: Peter Dawyndt)
  • Chemie - Chemistry: Zeger Hens (plaatsvervanger: Katrien Strubbe)
  • Biologie - Biology: Dominique Adriaens (plaatsvervanger: Luc Lens)
  • Biochemie en Biotechnologie - Biochemistry & Biotechnology: Bart Devreese (plaatsvervanger: Sofie Goormachtig)
  • Geologie - Geology: Stephen Louwye (plaatsvervanger: Johan De Grave)
  • Geografie en Geomatica - Geografie - Geomatica en Landmeetkunde - Hydrography B: Veerle Van Eetvelde (plaatsvervanger: Alain Dewulf)
  • Bioinformatics: Kathleen Marchal (plaatsvervanger: Lieven Clément)
  • Agro- & Environmental Nematology: Wim Bert (plaatsvervanger: Bart Braeckman)
  • Physical Land Resources: Kristine Walraevens (plaatsvervanger: Rudi Goossens)
  • IMBRSea: Marleen De Troch
  • Marine & Lacustrine Science and Management: Ann Vanreusel
  • Plant Biotechnology: Sofie Goormachtig
  • Statistical Data Analysis: Stijn Vansteelandt (plaatsvervanger: Els Goetghebeur)
  • Space Studies: Maarten Baes (plaatsvervanger: Herwig Dejonghe)
  • Weather and Climate Modeling: Piet Termonia (plaatsvervanger: Herwig Dejonghe)
  • GUGC: Stephen Depuydt

  AAP-leden

  • Groep Wiskunde - Fysica & Sterrenkunde - Informatica - Statistical Data Analysis - Space Studies: Nico Van Cleemput (plaatsvervanger: Jonas Joos)
  • Groep Chemie - Chemistry - Biochemie en Biotechnologie - Biochemistry & Biotechnology - Bioinformatics - Plant Biotechnology: Caroline Van Cauwenberghe (plaatsvervanger: Anne-Mare De Vries)
  • Groep Biologie - Biology - Agro- & Environmental Nematology - IMBRSea - Marine & Lacustrine Science and Management: Carl Van Colen (plaatsvervanger: Olivier Leroux)
  • Groep Geografie en Geomatica - Geografie - Geomatica en Landmeetkunde - Geologie - Geology - Physical Land Resources - Weather & Climate Modeling - Hydrography B: Pjotr Meyvisch (plaatsvervanger: Hanne Hendrickx)

  Studenten

  • Groep Wiskunde - Fysica & Sterrenkunde - Informatica - Statistical Data Analysis - Space Studies: Heidi Van den Camp (Wiskunde)
  • Groep Chemie - Chemistry - Biochemie en Biotechnologie - Biochemistry & Biotechnology - Bioinformatics - Plant Biotechnology: Marah Heyerick (Biochemie & Biotechnologie)
  • Groep Biologie - Biology - Agro- & Environmental Nematology - IMBRSea - Marine & Lacustrine Science and Management: Mayte Meersman (Biologie)
  • Groep Geografie en Geomatica - Geografie - Geomatica en Landmeetkunde - Geologie- Geology - Physical Land Resources - Weather & Climate Modeling - Hydrography B:  Dries De Leeuw (Geografie en Geomatica) (plaatsvervanger: Maxim Steurbaut, Geologie)

  Leden van de kwaliteitscel zonder stemrecht

  • decaan: Isabel Van Driessche
  • vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur: Peter Vandenabeele
  • beleidsmedewerker kwaliteitszorg onderwijs (secretaris): Charlotte De Volder
  • beleidsmedewerker onderwijsondersteuning: Tine Lievrouw
  • trajectbegeleider: Beata De Vliegher
  • studiebegeleider: Sandra Vangestel
  • activo-antenne: Nele De Meester