Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

 

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) van de faculteit Wetenschappen is onder meer verantwoordelijk voor :

 • toezicht op de inhoud en kwaliteit van de opleidingsprogramma's;
 • toezicht op de gehanteerde onderwijsvormen;
 • toezicht op de studiebegeleiding voor studenten (trajectbegeleiding en ombudsdienst);
 • toezicht op de kwaliteit van de infrastructuur van het onderwijs;
 • de praktische ondersteuning bij brochures en informatie over de opleidingen, en de studiekiezer;
 • de organisatie, de verwerking van de resultaten en de opvolging van feedback op het onderwijs door de studenten;
 • de ondersteuning en de opvolging van de onderwijskwaliteitszorg (in eigen Regie, externe visitaties) .

CKO-vergaderingen 2022 - 2023

27 oktober, 19 december, 16 februari, 11 mei

  Remediëringen aan het onderwijs op basis van vak- en opleidingsfeedback

  Samen met de opleidingscommissies en de lesgevers zet de CKO zich in om opvolging te geven aan de feedback van studenten, zowel uit de vak- en opleidingsfeedback als doorheen het jaar. Deze remediëringen worden jaarlijks opgenomen in een overzichtsdocument dat om privacy-redenen alleen beschikbaar is voor de CKO-leden. Studenten kunnen informatie over de verbeteracties voor hun opleiding opvragen bij de vertegenwoordigers in de CKO of de Opleidingscommissie.

  Samenstelling CKO 2022-2023

  Conform het Huishoudelijk Reglement dienen in de Commissie Kwaliteitszorg te worden opgenomen:

  • voor elke opleiding een door de opleidingscommissie aangesteld ZAP-lid;
  • vier AAP-OAP-OB-leden, één voor elke opleidingscluster;
  • vier studenten, één voor elke opleidingscluster.

  De decaan, de vertegenwoordiger van de faculteit in de Raad van Bestuur, de trajectbegeleider, studiebegeleider, onderwijsondersteuner nemen zonder stemrecht deel aan de vergaderingen. De beleidsmedewerker kwaliteitszorg onderwijs is secretaris van de commissie, zonder stemrecht.

  Voorzitter

  • Onderwijsdirecteur: Dominique Adriaens

  ZAP-leden

  • Wiskunde: Bart de Bruyn (plaatsvervanger: Marnix Van Daele)
  • Fysica & Sterrenkunde: Philippe Smet (plaatsvervanger: Arjen Van der Wel)
  • Informatica : Kris Coolsaet (plaatsvervanger: Veerle Fack)
  • Chemie - Chemistry: Frederic Lynen (plaatsvervanger: Kristof Van Hecke)
  • Biologie - Biology: Dries Bonte (plaatsvervanger: Koen Sabbe)
  • Biochemie & Biotechnologie - Biochemistry & Biotechnology: Sofie Goormachtig (plaatsvervanger: Marie Joossens)
  • Geologie - Geology: Stephen Louwye (plaatsvervanger: Johan De Grave)
  • Geografie & Geomatica - Hydrography B: Veerle Van Eetvelde (plaatsvervanger: Haosheng Huang)
  • Bioinformatics: Kathleen Marchal (plaatsvervanger: Lieven Clement)
  • Agro- & Environmental Nematology: Wim Bert (plaatsvervanger: Bart Braeckman)
  • Sustainable Land Management: Kristine Walraevens (plaatsvervanger: Rudi Goossens)
  • IMBRSea: Ann Vanreusel
  • Marine & Lacustrine Science and Management: Ann Vanreusel
  • Plant Biotechnology: Frank Van Breusegem
  • Statistical Data Analysis: Stijn Vansteelandt (plaatsvervanger: Els Goetghebeur)
  • Space Studies: Maarten Baes (plaatsvervanger: Herwig Dejonghe)
  • Weather & Climate Modeling: Steven Caluwaerts (plaatsvervanger: Piet Termonia)
  • Blue Resources for the Blue Economy: N.N.
  • GUGC: Stephen Depuydt
  • EduMa Wetenschappen & Technologie: Katrien Strubbe

  AAP-leden/OAP/OB

  • Groep Wiskunde - Fysica & Sterrenkunde - Informatica - Statistical Data Analysis - Space Studies: Toon Baeyens - wiskunde (plaatsvervanger: Jonas Joos - F&S)
  • Groep Chemie - Chemistry - Biochemie en Biotechnologie - Biochemistry & Biotechnology - Bioinformatics - Plant Biotechnology: Sofie Van Damme - chemie (plaatsvervanger: Lieven Sterck - BCBT)
  • Groep Biologie - Biology - Agro- & Environmental Nematology - IMBRSea - Marine & Lacustrine Science and Management - BLUE: Nathan Schoutteten - biologie (plaatsvervanger: Lara Macheriotou - mariene biologie)
  • Groep Geografie & Geomatica - Geologie - Geology - Sustainable Land Management - Weather & Climate Modeling - Hydrography B: Leen De Paepe - GG (plaatsvervangers: Pjotr Meyvisch - geologie, Marieke Paepen - Sulama)

  Studenten

  • Groep Wiskunde - Fysica & Sterrenkunde - Informatica - Statistical Data Analysis - Space Studies: Stijn De Backer - F&S (plaatsvervanger: N.N.)
  • Groep Chemie - Chemistry - Biochemie en Biotechnologie - Biochemistry & Biotechnology - Bioinformatics - Plant Biotechnology: Lowie Stanssens - Biochemie & Biotechnologie (plaatsvervanger: Xander Thienpont - Chemie)
  • Groep Biologie - Biology - Agro- & Environmental Nematology - IMBRSea - Marine & Lacustrine Science and Management - BLUE: Oliver Mechthold - Eduma Biologie (plaatsvervanger: Bernd Timmermans - Nematology)
  • Groep Geografie & Geomatica - Geologie - Geology - Sustainable Land Management - Weather & Climate Modeling - Hydrography B:  Lola Claeys - Geologie (plaatsvervangers: Toon Lambrecht - GG, Despina Lison - Sulama)

  Leden van de kwaliteitscommissie zonder stemrecht

  • decaan: Isabel Van Driessche
  • vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur: Peter Vandenabeele
  • beleidsadviseur onderwijs, kwaliteitszorg (secretaris): Charlotte De Volder
  • trajectbegeleider: Sanne Kiekens
  • studiebegeleider: Sandra Vangestel
  • onderwijsondersteuner: Siel Wellens