Diversiteitsteam

Wat?

Het project Facultaire Verankering van het diversiteitsbeleid kadert binnen de doelstellingen van het Strategisch Plan. Hiervoor wordt per faculteit een diversiteitsteam opgezet met als opdracht  het diversiteitsbeleid vorm te geven op facultair niveau.

Wie?

Dit  diversiteitsteam bestaat uit een vaste kern van medewerkers (ZAP, OAP en ATP) en studenten die belangstelling hebben voor het diversiteitsthema. Binnen dit team is er één diversiteitscoördinator (ZAP) die deel uitmaakt van de universitaire Werkgroep Diversiteit & Gender, één of meerdere aanspreekpunten diversiteit (OAP en/of ATP) , verder aangevuld met andere medewerkers (ZAP, OAP, ATP) en studenten. Indien wenselijk, kan het team ook interne of externe experten aanspreken ter versterking.

Samenstelling

Zelfstandig academisch personeel

 • Annemieke Verbeken (WE11, diversiteitscoördinator)
 • Didar Dobur (WE05)
 • Sofie Goormachtig (WE09)

Assisterend en overig academisch personeel

 • Tom Bultreys (WE13)
 • Liliana D'Alba Altamirano (WE11)
 • Charlotte Van Petegem (WE02)

Administratief en technisch personeel

 • Angelica Alcantar-Exposito (WE11)
 • Marleen Brunain (WE10-WE65)
 • Tim Courtin (WE07)
 • Sandra Vangestel (WE58, FDO)

Studenten

 • Nathan Steyaert (MSc Wiskunde)
 • Sokol Toçilla (BSc Biochemie & Biotechnologie)

Waarnemend lid

 • Isabel Van Driessche (decaan)

De facultaire diversiteitscoördinator leidt het facultaire diversiteitsteam en vertegenwoordigt de faculteit in de UGent werkgroep Diversiteit en Gender.

Verslagen

1 december 2015

22 mei 2014