Facultaire Commissie Internationalisering

Doelstellingen

De Facultaire Commissie Internationalisering (FCI) is verantwoordelijk voor het bevorderen van alle activiteiten omtrent internationalisering binnen de faculteit, o.a. in het kader van het Erasmusprogramma.

Gegeven de globalisering van het onderwijs, is de hoofddoelstelling bij de internationalisering van het onderwijs aan de faculteit ervoor te zorgen dat de faculteit ten volle meespeelt in de Europese en internationale onderwijsruimte en uitgroeit tot een kwaliteitscampus met een internationaal karakter. Internationalisering moet bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en gezien worden als een middel om dit te bereiken, niet als een doel op zich.

Concrete Doelstellingen:

  • Integratie van de facultaire onderwijsprogramma's in de Europese en internationale onderwijsruimte
  • Bevorderen van de uitwisseling van studenten, zowel inkomende als uitgaande mobiliteit
  • Bevorderen van internationale docentenmobiliteit
  • Creatie van internationale campussfeer

Samenstelling 2017-2018

De voorzitter (Onderwijsdirecteur), één lid per masteropleiding, twee studenten en de Directeur Doctoral Schools.

De decaan, de beleidsmedewerker Kwaliteitzorg, de beleidsmedewerker Internationalisering, de medewerker Internationalisering en de pedel nemen zonder stemrecht deel aan de vergadering.

De FCI wordt jaarlijks aangesteld.

De FCI-voorzitter vertegenwoordigt de faculteit op de IFRI-vergaderingen op centraal niveau.

Voorzitter

Prof. Mieke Adriaens

Leden opleiding

Wiskunde: Prof. Leo Storme

Fysica en Sterrenkunde: Prof. Dirk Poelman

Informatica: Prof. Gunnar Brinkmann

Chemie: Prof. Patrick Bultinck (vervanger Prof. Catherine Cazin)

Biochemie en Biotechnologie: Prof. Geert van Loo

Biologie: Prof. Luc Lens (vervanger Prof. Dominique Adriaens)

Geologie: Prof. Marc De Batist

Geografie: Prof. Jan Nyssen

Geomatica en Physical Land Resources: Prof. Rudi Goossens

Nematology: Inge Dehennin

Marine and Lacustrine Science and Management en IMBRSea: dr. Tim Deprez (vervanger Mevr. Marleen Roelofs)

Statistical Data Analysis: Prof. Stijn Vansteelandt

Plant Biotechnology: Prof. Geert van Loo

Bioinformatics: Prof. Kathleen Marchal (vervanger Prof. Lieven Clement)

Directeur Doctoral Schools: Prof. Frank Witlox

Studenten

Birthe Haest (1ste master Biochemie en Biotechnologie)

Ismene Ledegen (2de master Geografie)

Leden zonder stemrecht

Decaan: Prof Herwig Dejonghe

CKO-beleidsmedewerker: Charlotte De Volder

Secretaris: Anja Sandrap

FCI medewerker: Regine Coolen

Pedel: Joeri Delamane

FCI vergadering academiejaar 2017-2018

  • 23/11/2017
  • 25/01/2018
  • 22/03/2018
  • 21/06/2018
  • 13/09/2018

Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering

De vergaderingen van de Expertengroep Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering worden voorbereid in een aantal thematisch georiënteerde werkgroepen. Deze Expertengroep adviseert het Bestuurscollege en de Raad van Bestuur over internationalisering, internationale samenwerking en internationale mobiliteit.

 Elke werkgroep wordt voorgezeten door de Academisch Directeur Internationalisering.

Contactpersonen

Anja Sandrap

Beleidsmedewerker internationalisering, docentenmobiliteit, bilaterale akkoorden

Regine Coolen

Studentenmobiliteit, beursprogramma's