Facultaire Commissie Internationalisering

Doelstellingen

De Facultaire Commissie Internationalisering (FCI) is verantwoordelijk voor het bevorderen van alle activiteiten omtrent internationalisering binnen de faculteit, o.a. in het kader van het Erasmusprogramma.

Gegeven de globalisering van het onderwijs, is de hoofddoelstelling bij de internationalisering van het onderwijs aan de faculteit ervoor te zorgen dat de faculteit ten volle meespeelt in de Europese en internationale onderwijsruimte en uitgroeit tot een kwaliteitscampus met een internationaal karakter. Internationalisering moet bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en gezien worden als een middel om dit te bereiken, niet als een doel op zich.

Concrete Doelstellingen:

  • Integratie van de facultaire onderwijsprogramma's in de Europese en internationale onderwijsruimte
  • Bevorderen van de uitwisseling van studenten, zowel inkomende als uitgaande mobiliteit
  • Bevorderen van internationale docentenmobiliteit
  • Creatie van internationale campussfeer

Samenstelling 2020-2021

De voorzitter (Onderwijsdirecteur), één lid per masteropleiding, twee studenten, de Directeur Doctoral Schools, één vertegenwoordiger van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) en één vertegenwoordiger van de Ghent University Global Campus (GUGC).

De decaan, de beleidsmedewerker Kwaliteitzorg, de beleidsmedewerker Internationalisering, de medewerker Internationalisering en de pedel nemen zonder stemrecht deel aan de vergadering.

De FCI wordt jaarlijks aangesteld.

De FCI-voorzitter vertegenwoordigt de faculteit op de IFRI-vergaderingen op centraal niveau.

Voorzitter

prof. Mieke Adriaens

Leden opleiding

Wiskunde: prof. Leo Storme (vervanger prof. Jasson Vindas)

Fysica en Sterrenkunde: prof. Dirk Poelman (vervanger prof. Maarten Baes)

Informatica: prof. Gunnar Brinkmann (vervanger dr. Jan Goedghebeur)

Chemie: prof. Patrick Bultinck (vervanger prof. Anna Kaczmarek)

Biochemie en Biotechnologie: prof. Geert van Loo

Biologie: prof. Luc Lens (vervanger prof. Dominique Adriaens)

Geologie: prof. Marc De Batist

Geografie en Geomatica: prof. Jan Nyssen (vervanger prof. Rudi Goossens)

Physical Land Resources: prof. Rudi Goossens (vervanger prof. Jan Nyssen)

Nematology: Inge Dehennin (vervanger prof. Wim Bert)

Marine and Lacustrine Science and Management en IMBRSea: dr. Tim Deprez (vervanger Micheline De Mey)

Statistical Data Analysis: Koen Plevoets (vervanger prof. Stijn Vansteelandt)

Plant Biotechnology: prof. Geert van Loo

Bioinformatics: prof. Kathleen Marchal (vervanger prof. Lieven Clement)

Directeur Doctoral Schools: prof. Frank Witlox

Commissie Ontwikkelingssamenwerking: prof. Kristine Walraevens (vervanger prof. Wim Bert)

Ghent University Global Campus: prof. Geert van Loo

 

Studenten

Thomas Smorscek (MSc in Biochemistry and Biotechnology)

 

Leden zonder stemrecht

Decaan: prof. Isabel Van Driessche

CKO-beleidsmedewerker: Charlotte De Volder

Secretaris: Anja Sandrap

FCI medewerker: Regine Coolen

Pedel: Joeri Delamane

FCI vergadering academiejaar 2020-2021

  • 17/11/2020
  • 21/01/2021
  • 30/03/2021
  • 24/06/2021
  • 14/09/2021

Contactpersonen

Anja Sandrap

Beleidsmedewerker internationalisering, docentenmobiliteit, bilaterale akkoorden

Regine Coolen

Studentenmobiliteit, beursprogramma's