GUGC-commissie

 • Decaan van de faculteit Wetenschappen: Isabel Van Driessche
 • Onderwijsdirecteur van de faculteit Wetenschappen: Mieke Adriaens
 • External Relations coordinator van de faculteit Wetenschappen: Geert De Jaeger (voorzitter, vertegenwoordigt tevens de lesgevers uit WE09)
 • Academisch directeur voor Internationalisering: Guido Van Huylenbroeck
 • OC voorzitter van de GUGC-opleidingen: Stephen Depuydt
 • OC voorzitter Biochemie-Biotechnologie: Bart Devreese
 • De voorzitters van de betrokken vakgroepen: Patrick Bultinck (WE06), Yves Van de Peer (WE09), Peter Vandamme (WE10), Wim Declercq (WE14)
 • Vertegenwoordiger van de lesgevers uit de voorbereidende zomercursus: Katrien Strubbe
 • Vertegenwoordiger van de lesgevers uit WE10: Xavier Saelens
 • Vertegenwoordiger van de lesgevers uit WE14: Peter Brouckaert
 • Vertegenwoordiger van de Korea commissie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Geert Haesaert
 • Vertegenwoordiger onderwijsaangelegenheden GUGC: Kristien Debrock
 • Vertegenwoordiger van de cel Internationalisering aan de faculteit Wetenschappen: Anja Sandrap (secretaris), Regine Coolen
 • Vertegenwoordiger uit de Facultaire Studentenadministratie (FSA): Joeri Delamane
 • Verantwoordelijke voor het roosteren van lessen voor het semester in Gent: Angelique Hoef