GUGC-commissie 2022-2023

 • Decaan van de faculteit Wetenschappen: Isabel Van Driessche
 • Onderwijsdirecteur van de faculteit Wetenschappen: Dominique Adriaens
 • Directeur Externe Relaties van de faculteit Wetenschappen: Geert De Jaeger (voorzitter, vertegenwoordigt tevens de lesgevers uit WE09)
 • Academisch directeur voor Internationalisering: Guido Van Huylenbroeck
 • OC-voorzitter van de GUGC-opleidingen: Stephen Depuydt
 • Vertegenwoordiger van de OC Biochemie & Biotechnologie: Bart Devreese
 • De voorzitters van de betrokken vakgroepen: Yves Van de Peer (WE09), Bart Devreese (WE10), Wim Declercq (WE14)
 • Vertegenwoordiger van de betrokken vakgroep WE06: Katrien Strubbe
 • Vertegenwoordiger van de lesgevers uit de voorbereidende zomercursus: Katrien Strubbe
 • Vertegenwoordiger van de lesgevers uit WE10: Xavier Saelens
 • Vertegenwoordiger van de lesgevers uit WE14: Geert Berx
 • Vertegenwoordiger FCI: Geert van Loo
 • Vertegenwoordiger van de Korea commissie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Wim Hoste
 • Vertegenwoordiger onderwijsaangelegenheden GUGC: Kristien Debrock
 • Vertegenwoordiger van de cel Internationalisering aan de faculteit Wetenschappen: Anja Sandrap (secretaris), Regine Coolen
 • Vertegenwoordiger uit de Facultaire Studentenadministratie (FSA): Joeri Delamane