Commissie Nevenactiviteiten

Voorzitter: Isabel Van Driessche, decaan

ZAP-leden: Sofie Goormachtig, Michèle Vanmaele, Andreas Weiermann

AAP-lid: Evert Dhaene

ATP-lid: Geert Vernaeve

Student: Joris Van Dorpe (MSc Biochemistry and Biotechnology)

Vanaf 01/07/2021 delegeert de faculteit haar beslissingsbevoegdheid m.b.t. de aangiftes van nevenactiviteiten aan het facultair bestuur.