Taalvoorwaarden - Language Requirements

Vrijstelling van de taalvoorwaarden

Kandidaten worden vrijgesteld van de taalvoorwaarden voor het Nederlands, indien zij één van volgende studiebewijzen voorleggen:

 • een diploma secundair onderwijs uitgereikt door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma hoger onderwijs van een Nederlandstalige opleiding uitgereikt door een hogeronderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap;
 • een bewijs dat de student geslaagd is voor één studiejaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs;
 • een bewijs dat de student 30 credits heeft behaald voor Nederlandstalige opleidingsonderdelen aan een andere instelling voor hoger onderwijs.

Kandidaten worden vrijgesteld van de taalvoorwaarden voor het Engels, indien zij één van volgende
studiebewijzen voorleggen:

 • een diploma secundair onderwijs uitgereikt door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma hoger onderwijs uitgereikt door een hogeronderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap;
 • de kandidaat heeft minstens één jaar van een Engelstalige opleiding met succes gevolgd, hetzij in het secundair onderwijs, hetzij aan een andere instelling voor hoger onderwijs (d.i. 60 credits behaald, al dan niet behaald in meerdere academiejaren);
 • een getuigschrift van de predoctorale opleiding aan de UGent, op voorwaarde dat deze grotendeels bestond uit Engelstalige opleidingsonderdelen;

Afdoende bewijs voor niveau B2 Nederlands

 • certificaat NVA5 van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT)
 • certificaat ITNA (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo-VUB)
 • certificaat B2 van een universitair talencentrum
 • attest PTHO (Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de ‘Nederlandse Taalunie’
 • succesvol toelatingsexamen (tand)arts
 • succesvol Staatsexamen NT2 Programma II (uitgereikt door het College voor Toetsen en Examens in Nederland)

Afdoende bewijs voor niveau B2 Engels

 • een TOEFL-TEST, met een score van minimum 510 tot en met 559 (paper-based), of van minimum 87 tot en met 109 (internet-based) of hoger. Deelnemers aan de test vermelden daarbij “institution code” 2643, opdat de resultaten rechtstreeks aan de UGent zouden worden meegedeeld
 • een originele ‘Academic Test Report Form’ (TRF) van IELTS, met een score van 6.0 of hoger
 • certificaat van de ITACE for students met ERK score B2, uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo-VUB)
 • certificaat B2 van een universitair talencentrum
 • certificaat eindtest praktisch Engels 5, Upper-intermediate Academic English of Preparing for an English test van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT)
 • First certificate in English (FCE)

Afdoende bewijs voor niveau C1 Nederlands

 • attest PAT (Profiel Academische Taalvaardigheid) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de 'Nederlandse Taalunie'
 • certificaat NVA6 van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT)
 • certificaat C1 van een universitair talencentrum

Afdoende bewijs voor niveau C1 Engels

 • een TOEFL-TEST, met een score van minimum 560 tot en met 676 (paper-based), of van minimum 110 tot en met 119 (internet-based) of hoger. Deelnemers aan de test vermelden daarbij 'institution code' 2643, opdat de resultaten rechtstreeks aan de UGent zouden worden meegedeeld.
 • een originele 'Academic Test Report Form' (TRF) van IELTS, met een score van 6.5 of 7.0 of hoger
 • certificaat van de ITACE for students met ERK score C1, uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo-VUB)
 • certificaat eindtest Praktisch Engels 6, Advanced Academic English van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT)
 • certificaat C1 van een universitair talencentrum
 • certificate in Advanced English (CAE)

Exemption from applicable language requirements

Candidates are exempted from the language requirements for Dutch, if they hold any of the following
certificates:

 • a secondary education diploma awarded by (an educational institution that is recognized by) the Flemish Community;
 • a higher education diploma of a Dutch-language study programme, awarded by an institute of higher education that is recognized by the Flemish Community;
 • a certificate confirming that the student passed one year of study in secondary education;
 • a certificate confirming that the student has already obtained 30 credits for Dutch-language course units at another institute of higher education.

Candidate are exempted from the language requirements for English, if they hold any of the following
certificates:

 • a diploma of secondary education awarded by (an educational institution that is recognized by) the Flemish
  Community;
 • a higher education diploma awarded by an institute of higher education that is recognized by the Flemish
  Community;
 • if the prospective student has already passed an English-language study programme, either in secondary education or at another institute of higher education (i.e. the student needs to have obtained 60 credits, whether it be in one academic year or several);
 • a certificate establishing that the student has taken the predoctoral training programme at Ghent University,
  provided that this programme primarily consisted of course units taught in English;
 • only applicable to students enrolling for the doctorate and the doctoral training programme: a written statement
  from the supervisor confirming that the prospective doctoral student has a sufficient command of English.

Adequate proof of Dutch proficiency Level B2

 • a certificate for the Interuniversity Language Test of Dutch (ITNA - Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor
  Anderstaligen), awarded by the Ghent University Language Centre (Universitair Centrum voor
  Talenonderwijs, UCT), Linguapolis (University of Antwerp), the University Language Centre of the
  HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel), and the Leuven Language Institute (Instituut voor Levende
  Talen, ILT)
 • a B2-certificate from another university language centre
 • a certificate for the Higher Education Language Proficiency Profile (PTHO - Profiel Taalvaardigheid Hoger
  Onderwijs) under the Dutch as a Foreign Language Certificate (CnaVT - Certificaat Nederlands als
  Vreemde Taal), awarded by the Dutch Language Union (Nederlandse Taalunie)
 • passing the entrance examination medicine-dentistry study programmes (toelatingsexamen arts-tandarts)
 • passing the equivalency examination doctor (gelijkwaardigheidsexamen arts), organised by the Flemish Inter-university Council (VLIR)
 • passing the NT2 State exam Programme II
 • from 2013-2014 B2 certificates issued by a CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) are no longer accepted

Adequate proof of English proficiency level B2

 • a TOEFL TEST, maximum two years old, with a score ranging from at least 510 up to and including 559 (paper-based), or ranging from at least 87 up to and including 109 (internet-based) or higher. Test takers are to
  specify “institution code” 2643, so that the score can be sent to Ghent University directly
 • an original ‘Academic Test Report Form’ (TRF) from IELTS, maximum two years old, with a minimum overall band score of 6.0
 • a certificate awarded by the UCT (Ghent University Language Centre), confirming proficiency in English at CEF-level B2
 • the final test certificate for the course Practical English 5, Upper-intermediate Academic English or
  Preparing for an English test, awarded by the UCT (Ghent University Language Centre)
 • Cambridge-ESOL: First certificate in English (FCE)

Adequate proof of Dutch proficiency Level C1

 • the  certificate PAT (level C1 - Profiel Academische Taalvaardigheid) awarded by “Nederlandse Taalunie, Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT).
 • a certificate NVA6, awarded by the University Language Centre (UCT) of Ghent University.
 • a certificate C1, awarded by a University Language Centre.

Adequate proof of English proficiency level C1

 • a TOEFL-TEST, maximum two years old, with a score of 560-676 (paper-based), or 110-119 (internet-based) or higher. Test takers should mention the “institution code” 2643, so that the score can be sent to Ghent University directly
 • an original ‘academic test report form’ (TRF) from IELTS, maximum two years old, with a minimum overall band score of 6.5 or 7.0 or higher
 • a certificate awarded by the UCT confirming proficiency in English at CEF-level C1.
 • the final test certificate for the course Practical English 6 or Advanced Academic English, awarded by the UCT
 • a certificate C1, awarded by another University Language Centre
 • Cambridge-ESOL: Certificate in Advanced English (CAE)