Deirdre Luyckx - Docent

Naam: Deirdre Luyckx

Opleiding: Licentiaat in de Wiskunde, Doctoraat in de Wiskunde

Afgestudeerd in: 1999, Doctoraat behaald in 2002

Jobtitel: Docent

Bedrijf: Hogere Zeevaartschool Antwerpen, www.hzs.be

Sector: Hoger onderwijs

CV:

1994 - 1999 / Licentiaat in de wiskunde / Universiteit Gent

1999 - 2002 / Doctor in de Wiskunde / Universiteit Gent

2007 - 2008 / Master of Statistical Data Analysis / Universiteit Gent

Postdoctoraal onderzoeker / Universiteit Gent

Databeheer ontwikkelingssamenwerking / Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

2007 – nu / Eerst als assistent, nadien docent / Hogere Zeevaartschool Antwerpen

1. Huidige functie

Ik werk als docent aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. Bijzonder aan deze school is het internationale karakter: de opleidingen worden aangeboden in het Nederlands en in het Frans. Vooral de Franstalige afdeling trekt veel buitenlandse studenten aan. Al het personeel werkt in beide afdelingen en geeft dus les in beide talen, en in mindere mate ook in het Engels

Ik doceer wiskunde, fysica, informatica en wetenschappelijke onderzoeksmethodologie aan studenten in de academische masteropleiding Nautische Wetenschappen, en aan studenten in de professionele bacheloropleiding Scheepswerktuigkunde. Daarnaast ben ik promotor van een wetenschappelijk onderzoeksproject, begeleid ik masterscripties en ben ik promotor van een doctoraat.

Een belangrijke troef van deze job is de combinatie van onderwijs met wetenschappelijk onderzoek. Het contact met de studenten is steeds weer anders en verfrissend, en in het wetenschappelijk onderzoek kan ik mij uitleven. Het is ook leuk dat je die twee kunt combineren in de begeleiding van masterscripties. Bovendien is het interessant om in de bredere wereld van de scheepvaart te werken. Mijn collega’s komen uit heel verschillende domeinen, gaande van geneeskunde en recht, over talen, wetenschappen en toegepaste wetenschappen tot kapiteins ter lange omvaart. Deze diversiteit verbreedt je blikveld.

Mijn opleiding was zonder enige twijfel een goede basis voor mijn functie. Naast de vakkennis op gebied van wiskunde en fysica, heb ik ook de zin voor onderzoek en de wetenschappelijke methode aangeleerd, wat bijna elke dag nuttig is.

2. Loopbaan

Na mijn licentiaat wiskunde heb ik eerst gedoctoreerd, omdat het onderzoek mij sterk aansprak.

Aansluitend hierop volgden een aantal jaren als postdoctoraal onderzoeker FWO. Op zoek naar een bredere job, heb ik mij vervolgens op de arbeidsmarkt buiten de universiteit gestort. Als doctor in de wiskunde solliciteer je in een kleine en gespecialiseerde sector, maar het jobaanbod is toch gevarieerd. Het komt erop aan je eigen richting te kiezen.

Ik heb toen als statisticus bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gewerkt. Daar hield ik me bezig met het databeheer in verband met ontwikkelingssamenwerking. Na enige tijd begon het weer te kriebelen om in het hoger onderwijs te stappen, maar dan liefst in een bredere omgeving dan de vakgroep wiskunde. De job in de Hogere Zeevaartschool kwam als geroepen. Daar ben ik begonnen als assistent, en later gepromoveerd tot docent.

3. Arbeidsmarkt

Wiskundigen doen het behoorlijk goed op de arbeidsmarkt. De vraag is eerder beperkt, maar het aanbod ook. De meesten vinden na het afstuderen probleemloos werk, in zeer diverse beroepen gaande van de bankenwereld over consultancy, programmeur en statisticus tot het onderwijs.

Wiskundigen worden vooral geapprecieerd voor hun vermogen om problemen te analyseren en modellen op te stellen die een deel van de werkelijkheid beschrijven en voorspellen. Daarnaast wordt ook het kunnen omgaan met cijfers en complexe algoritmen gewaardeerd.

4. Studiekeuze

Ik heb voor wiskunde gekozen uit interesse. De axiomatische opbouw, de helderheid en de duidelijkheid van de wiskunde hebben mij steeds aangesproken. Ik zou nu waarschijnlijk nog steeds dezelfde keuze maken, al zou ik de opleiding burgerlijk ingenieur wat meer in overweging nemen dan destijds. Ik vermoed dat de balans echter nog steeds zou doorslaan in de richting van wiskunde.

De opleiding wiskunde is een goede keuze, op voorwaarde dat het vak je aanspreekt. Een wiskundige denkt liefst in abstracte modellen en is minder gericht op toepassingen dan bijvoorbeeld een ingenieur.

5. Opleiding

De opleiding heeft mij enerzijds vakkennis bijgebracht, en anderzijds analytisch denkvermogen en een voldoende basis van modelleren en programmeren.

In mijn job is de pure vakkennis op gebied van wiskunde en fysica uiteraard belangrijk. Ook de vaardigheden in verband met wetenschappelijke onderzoeksmethodologie en wetenschappelijke tekstverwerking zijn nuttig, net als de basis programmeren die werd gelegd.

Daarnaast heb ik nog een master na master statistische data-analyse gevolgd. Ook die is zeer nuttig gebleken; mijn kennis van statistische modellen pas ik regelmatig toe in het wetenschappelijk onderzoek waarmee ik mij nu bezighoud.

Mijn studententijd was een prachtige tijd. Wat mij het meest is bijgebleven, is het gevoel een wereld van wetenschap te ontdekken die mij daarvoor onbekend was.

6. Tips voor toekomstige studenten

Laat je niet afschrikken door het stereotype van de wiskundige als nerd. Wiskundigen zijn ook gewoon mensen, en je kunt er later een heleboel kanten mee op.

Op naar de arbeidsmarkt: Gebruik je wiskunde als basis en kies zelf welke kant je wil opgaan. Je vindt wiskundigen terug in zeer uiteenlopende beroepen. De theoretische opleiding en je vermogen om abstract te denken, zijn belangrijke troeven op de arbeidsmarkt.