Jan Seys - Communicatieverantwoordelijke

Biologie - Seys Jan

Naam: Jan Seys

Opleiding: Master in de Biologie, Aggregaatsdiploma (Specifieke Lerarenopleiding), Doctoraat in de Biologie

Afgestudeerd in: 1985, 1987, Doctoraat behaald in 2001

Jobtitel: Communicatieverantwoordelijke

Bedrijf/Instituut: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), www.vliz.be

Sector: Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

 

CV:

1981 – 185 / Licentiaat in de Biologie / Universiteit Gent

1985 – 1987 / Agregaatsdiploma / Universiteit Gent

1988 - 1991/ Onderzoeker / Universiteit Gent

1991 - 1993/ Onderzoeker / Instituut voor Natuurbehoud (INBO)

1991 - 1992/ Leerkracht / Crombeeninstituut

1993 - 1995/ Manager Kenya-Belgie project in Mariene Wetenschappen / Vrije Universiteit Brussel

1995 - 1998/ Onderzoeker / Universiteit Gent

1998 - 2000/ Onderzoeker / Instituut voor Natuurbehoud (INBO)

2000 – nu / Communicatieverantwoordelijke / Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

1. Huidige functie

Het VLIZ is een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek.

Vanuit communicatie proberen we een zo breed mogelijk publiek te informeren over de zee en over het zee- en kustwetenschappelijk onderzoek en kennis. Dat doen we via publicaties, een infoloket, bijwonen van publieke evenementen, zelf (co)organiseren van evenementen, geven van presentaties, creatieve projecten, enzovoort.

Wat me vooral aantrekt in mijn functie is de link met wetenschap en objectiveerbare informatie, rond een groot en boeiend thema (“de zee”). Omdat we communicatieve ondersteuning bieden aan een zeer breed doelpubliek, is de job per definitie leerrijk, zeer gevarieerd en sociaal.

Biologen zijn goed en breed opgeleid en kennelijk degelijk voorbereid om een brede waaier aan activiteiten en inzichten te verwerken. Dit merken we bij aanwervingen.

Voor mijn functie zijn vooral een passie voor kennis en wetenschap, openheid, communicatieve vaardigheden en teamspirit erg belangrijk.

2. Loopbaan

Toen ik afstudeerde als Licentiaat Biologie in 1985, was er nauwelijks werk voor biologen. Nagenoeg niemand van mijn medestudenten bleef in het onderzoek. Het merendeel herschoolde naar IT, medisch vertegenwoordiger of ging in het onderwijs.

Zelf heb ik toch een poging gewaagd om in het onderzoek te blijven. Zo heb ik gedurende 10 jaar projectwerk aan de Universiteit Gent en het INBO gedaan, met tussendoor het aangrijpen van opportuniteiten zoals één jaar docent aan lerarenopleiding en twee jaar managing director van een samenwerkingsprogramma tussen België en Kenia in de zeewetenschappen (met vestiging in Mombasa, dit was dus een leuke buitenlandse ervaring). In 2000 ben ik als communicatieverantwoordelijke aangesteld bij het nieuw opgerichte VLIZ, wat ik tot op vandaag nog doe.

3. Arbeidsmarkt

Momenteel zijn het wat moeilijkere tijden op de arbeidsmarkt maar globaal genomen is het toch gunstiger dan toen ik afstudeerde vanwege de grotere aandacht voor natuur en milieu. Ook in de communicatiebranche – waarin  ik vrij toevallig vanuit de biologie verzeild ben geraakt door een interesse in educatie – is vandaag meer werk dan toen.

Biologen worden op de arbeidsmarkt vooral gewaardeerd voor hun brede kijk (ook op vakgebied en de maatschappelijke relevantie daarvan), geïntegreerd denken, teamspirit en flexibele opstelling.

4. Studiekeuze

Ik heb voor de opleiding Biologie gekozen omdat ik al van kinds af aan bezeten ben door natuur. Ik zou deze keuze zeker opnieuw maken, je passie volgen is immers de beste garantie voor vlotte studies en leuk werk. Ik raad deze keuze ook aan toekomstige studenten aan.

5. Opleiding

Na het behalen van mijn Licentiaatsdiploma in 1985, heb ik dus eerst nog een Aggregaat studie aangevat vanuit mijn interesse in educatie. Na tien jaar wetenschappelijk onderzoek, heb ik in 2001 ook een doctoraat behaald. Je kunt jezelf nu eenmaal moeilijk een wetenschapper noemen en niet werken richting een doctoraat…

Het is moeilijk te zeggen wat de leukste herinnering is aan mijn studententijd. Alles samen genomen was het een boeiende periode samen met vrienden en medestudenten, in een creatieve omgeving met de nodige impulsen.

6. Tips voor toekomstige studenten

Biologie is en blijft een open richting die jongeren klaarstoomt voor een brede waaier aan jobs. Hoewel het soms minder praktisch toepasbaar is dan bijvoorbeeld bio-ingenieurstudies of geneeskunde, wordt vaak een betere basis gelegd van waaruit je nog heel veel kanten uit kunt.

Mijn levensverhaal – op mijn 18de was ik bezeten door natuur en had ik nooit gedacht communicatieverantwoordelijke van een wetenschappelijk instituut te worden, ik zou er toen zelfs voor bedankt hebben maar vind dit nu een droomjob – bewijst dit ten dele.

Tips voor jongeren:

  • Doe wat je doet steeds zo goed mogelijk, je wordt op alles afgerekend.
  • Stel je open op en benut de brede kijk die je in je studies biologie wordt bijgebracht
  • Ga voor wat je écht wilt! Ik wou iets met natuur doen en met het delen van informatie met anderen en vond finaal die job als communicator waar ik zeer gelukkig mee ben.

Met betrekking tot jobmogelijkheden: Na al die jaren ben ik nog steeds geneigd te denken dat kiezen in functie van werkzekerheid of –kansen niet de beste optie is. Gedrevenheid en passie zijn vaak veel betere garanties voor een gelukkig leven.