Kathleen Van de Moortel - Specialist ertsen en grondstoffen

Geologie - Van de Moortel Kathleen

Naam: Kathleen Van de Moortel

Opleiding: Master in de Geologie

Afgestudeerd in: 2008

Jobtitel: Specialist ertsen en grondstoffen

Bedrijf: Arcelor Mittal, corporate.arcelormittal.com

Sector: Staal

 

CV:

2003 – 2008 / Master in de Geologie – Optie mineralen en geomaterialen / Universiteit Gent

2008 – 2011 / Hydrografisch surveyor / Jan De Nul

2012 – nu / Specialist ertsen en grondstoffen / Arcelor Mittal

1. Huidige functie

Arcelor Mittal is werelds grootste staal- en mijnbouwbedrijf.

In Gent/Zelzate zijn er 2 sinterfabrieken en 2 hoogovens van ArcelorMittal. Hierin worden ertsen, die overwegend uit ijzeroxiden bestaan, gereduceerd tot vloeibaar ruwijzer. Op jaarbasis wordt zo’n 4,5 miljoen ton ruwijzer  geproduceerd. Hiervoor zijn meer dan 8 miljoen ton grondstoffen nodig: ijzerertsen, kolen, kalksteen, cokes, poederkool en antracieten.

Als specialist grondstoffen ben ik verantwoordelijk voor kwaliteitsopvolging, bestellingen, logistiek (schepen, trucks, stocks) en chemische berekeningen voor werkingspunten van deze sinterfabrieken en hoogovens.

Het leukste aan mijn job is de verantwoordelijkheid en de afwisseling in taken, deze zijn tegelijkertijd leidinggevend en ondersteunend. Daarnaast is het een boeiende, internationale omgeving om te werken en krijg je een zeer brede kijk op mijnbouw en staalnijverheid.

In mijn functie is het belangrijk om ondernemend te zijn, je sterk in te zetten, te luisteren naar anderen en diplomatisch te werk te gaan. Mijn opleiding was een goede basis voor mijn job.

2. Loopbaan

Toen ik afstudeerde, waren er veel jobmogelijkheden voor mensen met een Geologie-diploma. Ik had al een contract getekend nog voor ik volledig afgestudeerd was.

Mijn eerste job was bij Jan De Nul, waar ik werkte als surveyor in het buitenland. Hierbij stond ik in voor de geografische positioneringsystemen aan boord van de schepen en het uitvoeren van bathymetrische metingen. Deze info, vooral multibeam- en landmeetkundige data, dienden als basis voor kaarten die opvolging van de baggerwerken vergemakkelijkten. Deze job bracht me in West-Australië, waar we de haven uitbreidden voor twee zeer grote ijzerertsproducenten en in Panama, voor de verbreding van het kanaal en sluizenproject. Ik heb dit gedurende 3,5 jaar gedaan met een regime van 2 maanden werken en 1 maand vakantie. Het waren jaren waarin ik ongelooflijk veel kon leren en zien op zeer korte tijd.

Sinds 2012 werk ik bij Arcelor Mittal als specialist in ertsen en grondstoffen, hierbij kon ik meer mijn kennis als geoloog/mineraloog gebruiken. Deze overstap leidde tot meer stabiliteit: projecten worden opgevolgd van het begin tot het einde en het netwerk dat ik opbouw is stabieler, en het is ook een aangenamer leven naast het werk. Toch, het is nog steeds een zeer dynamische omgeving (werkingspunten van de fabrieken wijzigen, toevoer en kwaliteiten van grondstoffen veranderen, herstructureringen, internationale contacten…) maar het is zeer verrijkend om dit alles te kunnen kaderen in een veranderende staalindustrie.

3. Arbeidsmarkt

Er is veel vraag naar geologen op de arbeidsmarkt, vooral in de baggerindustrie en milieusector.

Geologen worden vooral geapprecieerd voor hun algemene gedrevenheid en goede communicatievaardigheden. Daarnaast bezitten we niet alleen zeer specifieke kennis van geologie, maar ook van ruimere aspecten zoals linken naar andere specialisaties (als biologie, chemie, geografie, fysica, archeologie en bodemkunde). Binnen de staalnijverheid wordt vooral onze mineralogische kennis op prijs gesteld.

4. Studiekeuze

Ik heb voor Geologie gekozen omwille van mijn interesse in verschillende wetenschappen en natuur, en vooral in het ruimere plaatje van de processen die de aarde gevormd hebben.

Ik kende de richting niet, totdat een vulkanoloog op vakantie in Sicilië me rondleidde op de Etna: een nieuwe wereld ging letterlijk voor mij open. Thuisgekomen bekeek ik de UG-boekjes die informatie gaven over geologie, en ik wist onmiddellijk wat ik ging studeren.

Ik zou nog steeds dezelfde studiekeuze maken en raad dit zeker ook aan toekomstige studenten aan, maar je moet wel bereid zijn om (deels) internationaal te studeren/werken.

5. Opleiding

Mijn opleiding heeft me op veel vlakken gevormd. Op menselijk vlak heb ik vooral geleerd om initiatief te nemen, meer zelfzekerheid te hebben, een mentaliteit om niet op te geven, en vooral samenwerking. De opleiding heeft me ook veel kennis bijgebracht, veel geologische principes, kennis van materialen en van de natuur. In mijn huidige job benut ik vooral mijn kennis van mineralogie nog steeds.

Als geologiestudenten gingen we heel vaak op uitstap voor één of meerdere dagen. De superhete dagen op Santorini, de ijskoude nachten in een tentje in de Ardennen,… Vele momenten waren onvergetelijk, het is moeilijk om er één uit te kiezen! Zelfs nu spreken we nog veel over onze studententijd, het heeft een band voor het leven gemaakt tussen mij en mijn oud-klasgenoten.

6. Tips voor toekomstige studenten

Vooral een goede basis aan chemie en fysica is nodig vooraleer men aan de studie begint.

Het is één van de ruimste opleidingen, waarin heel verschillende leerstof aan bod komt. Zowel theoretische kennis wordt sterk benadrukt, maar er wordt ook veel geëist op toegepast vlak (veel practica, veel excursies, veldwerk, papers, oefeningen en stage). Geologen zijn zeer goede teamplayers, maar ook zelfstandigheid is essentieel.

Er zijn veel interessante jobs op de markt , maar je moet wel bereid zijn om (deels) internationaal te studeren/werken.