Mike Nachtegael - Voorzitter OCMW en Schepen voor Financiën

Wiskunde - Nachtegael MikeNaam: Mike Nachtegael

Opleiding: Master in de Wiskunde, Doctoraat in de Wiskunde

Afgestudeerd in: 1998, doctoraat in 2002

Jobtitel: Voorzitter OCMW en Schepen voor Financiën

Bedrijf: Stad Sint-Niklaas, www.ocmwsintniklaas.bewww.sint-niklaas.be

Sector: Openbaar bestuur

CV:

1994 - 1998 / Master in de Wiskunde / Universiteit Gent

2002 - 2008 / Doctor-assistent / Universiteit Gent

2008 – nu / Gastprofessor / Universiteit Gent

2011 – 2012 / Schepen voor Financiën / Stad Sint-Niklaas

2013 – nu / Schepen voor Financiën en OCMW-voorzitter / Stad Sint-Niklaas

1. Huidige functie

Als Schepen voor Financiën is het mijn verantwoordelijkheid dat de stadsfinanciën ‘gezond’ zijn. Als schepen speel je een belangrijke rol bij het opstellen van het financieel meerjarenplan van de stad en de jaarlijkse budgetten, en bij het dagdagelijks opvolgen daarvan.

Als voorzitter van het OCMW heb ik de leiding over de werking van deze instelling, met als kerntaken sociale dienstverlening (individuele hulpverlening, wat heel wat kan inhouden), residentiële seniorenzorg (verhuur van bejaardenwoningen, serviceflats, beheer van 5 woonzorgcentra), en thuiszorg (gezinshulp, poetshulp, …).

Het zijn allemaal boeiende en interessante uitdagingen die maatschappelijk relevant zijn. Het is een enorme uitdaging om een stadsbudget mee vorm te geven en ervoor te zorgen dat het in evenwicht is. Het is een even boeiende uitdaging om een instelling zoals het OCMW, met bijna 1000 werknemers, te leiden. De variëteit aan werk en de (vrij directe) lokale impact ervan maken de job zeer aantrekkelijk.

Mijn opleiding is een zeer goede basis voor mijn job. Als wiskundige ben je sowieso als een vis in het water als er veel cijfers en tabellen aan te pas komen, en dat is in mijn functie als Schepen voor Financiën bijzonder handig. Inzicht verkrijgen in een budget en meerjarenplan, de impact inschatten van bepaalde maatregelen, en linken kunnen leggen tussen cijfers zijn voor de uitoefening van mijn taak zeer belangrijk. Als wiskundige heb je ook geleerd om snel doorzicht te krijgen in complexe structuren, en ook dat komt van pas. Een OCMW bijvoorbeeld is een vrij complexe organisatie, met heel wat activiteiten, vergaderfora en neven-verenigingen.

De belangrijkste vaardigheden nodig voor mijn functie zijn verantwoordelijkheid, organisatietalent, diplomatie, communicatieve vaardigheden, en inzicht in cijfers.

2. Loopbaan

Na het afstuderen ben ik aan een doctoraat begonnen aan de Universiteit Gent, uit interesse en omwille van de uitdaging. In een latere fase van dat doctoraat ben ik, bij wijze van hobby, actief geworden in een lokale partijafdeling. Na meegedaan te hebben aan de gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Niklaas, ben ik in de gemeenteraad terecht gekomen en zo doorgestroomd naar een schepenmandaat.

3. Studiekeuze

Ik heb voor deze opleiding gekozen vanuit een grote interesse voor wiskunde.

Ik zou deze keuze opnieuw maken en ook aanraden aan toekomstige studenten omdat wiskunde mooi in elkaar zit: het is niet alleen theoretisch knap maar heeft ook veel toepassingen.

4. Opleiding

Mijn opleiding heeft me vooral inzicht in complexe systemen, de capaciteit om moeilijke structuren te ontleden en te begrijpen, en probleemoplossend denken bijgebracht.

De meest opmerkelijke herinnering uit mijn studententijd is het behalen van mijn doctoraat, de dag van de publieke verdediging. Dat zal altijd in mijn geheugen gegrift staan.

5. Tips voor toekomstige studenten

Je moet datgene kiezen dat jou het meeste aanspreekt en waarvoor jij de meeste interesse hebt. Laat je niet leiden door wat anderen kiezen. Laat je ook niet leiden door de “mode van het moment”. Doe wat je graag doet!