Sarah Van Laere - Retail Intelligence Manager

Naam: Sarah Van Laere

Opleiding: Licentiaat Wiskunde (optie Mathematische Fysica en Sterrenkunde) en Master in Marketing Analysis

Afgestudeerd in: 2003 en 2004

Jobtitel: Retail Intelligence Manager

Bedrijf: Eni Gas & Power, http://www.eni.com

Sector: Utilities (energy)

CV:

1998 – 2003 / Licentiaat Wiskunde / Universiteit Gent

2003 – 2004 / Master in Marketing Analysis / Universiteit Gent

2004 - 2006 / Business analyst, Consultant / SolidPartners

2006 - 2007 / Analytical & modelling assistant / Fortis Lease

2007 - 2009/ Customer insight expert / Eni Gas & Power (Vroeger: Nuon Belgium)

2009 - 2012 / Customer intelligence manager / Eni Gas & Power (Vroeger: Nuon Belgium)

2012 – nu / Retail intelligence manager / Eni Gas & Power

1. Huidige functie

Eni Gas & Power is een energiebedrijf gericht op het vinden, produceren, transporteren, transformeren en de marketing van olie en gas. Sinds 2011 is Eni actief op de Belgische Retail Markt voor het leveren van aardgas en elektriciteit aan zowel residentiële als klein-professionele klanten.

Mijn team is verantwoordelijk voor het geven van inzichten in het klantengedrag, de commerciële campagnes en de interne klantprocessen van Eni op basis van wiskundige analyses. Wij geven hierover advies aan verschillende departementen ter ondersteuning van belangrijke strategische beslissingen.

 

  • Inzichten in klantgedrag: Wie zijn onze beste klanten? Welke van deze goede klanten gaat ons de komende maanden verlaten? Hiervoor bouwen we voorspellingsmodellen die gebaseerd zijn op wiskundige algoritmes, zoals “Zijn er correlaties tussen de levensduur van de klant en de kosten die hij maakt?”.
  • Inzichten in onze commerciële campagnes: Regelmatig worden er (reclame)campagnes gevoerd om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat onze klanten niet naar concurrent zouden gaan. Het is onze taak om vooraf de meest optimale doelgroep te bepalen en nadien te evalueren of deze campagnes iets opgebracht hebben.
  • Inzichten in interne klantprocessen: Elk jaar worden talrijke initiatieven genomen om onze interne processen te verbeteren. Hiervoor maken wij voor – en na-analyses en vergelijken we of statistisch significante verbeteringen teweeg gebracht zijn.

Daarnaast doen we ook aan marktonderzoek: we bevragen de Belgische markt over hun noden en behoeften op vlak van services en producten, we volgen marktevoluties op en bekijken of deze evoluties statistisch relevant zijn of niet.

Het allerleukste aan mijn job is dat wij, met de inzichten die we bovenhalen, mee de toekomst van het bedrijf bepalen. We tonen aan dat je met een beperkt budget toch veel kan doen als je op een slimme manier werkt.

Om mijn functie uit te voeren, heb je vooral een passie voor cijfers en wiskundige algoritmes nodig. Je moet gemotiveerd zijn om op zoek te gaan naar het ‘waarom’ van de dingen en mee te helpen bouwen aan oplossingen. Daarnaast heb je ook overtuigingskracht nodig om o.a. andere mensen te leren hoe ze cijfers op een juiste manier moeten interpreteren, en moet je wiskundige resultaten naar business logica kunnen vertalen.

Mijn wiskundige opleiding was hier zeker een goede basis voor, ik ontwikkelde de nodige vaardigheden om met cijfers en data om te gaan en deze objectief te interpreteren.

2. Loopbaan

Na mijn wiskundige opleiding wist ik dat ik niet in het onderwijs wou staan maar in het bedrijfsleven aan de slag wou gaan. Ik kende toen de mogelijkheden niet echt en wou nog een extra jaar studeren om meer feeling met de bedrijfswereld te krijgen. De Master in Marketing Analysis was de ideale manier om samen te werken met echte bedrijven in een academische setting.

Ik had verschillende jobaanbiedingen nog voor ik afgestudeerd was. Er was veel interesse in mijn profiel, zowel door consultancy bedrijven als door bedrijven in de banksector.

Ik heb de eerste 2 jaren van mijn loopbaan als consultant gewerkt bij een bedrijf dat gespecialiseerd was in IT management. Dit heeft me enorm veel bijgebracht over database management (ETL, data manipulatie, DWH,...). Nadien wou ik meer analysewerk gaan doen en ben ik gestart als Analytical & Modelling assistent voor de credit risk afdeling van Fortis Lease. Mijn job bestond toen vooral uit het ontwikkelen van statistische modellen voor de Basel2 reglementering.

Sinds 2007 werk ik voor mijn huidig bedrijf, Eni Gas & Power (wat vroeger Nuon heette). Ik ben gestart als customer insight expert, heb ondertussen mijn eigen team uitgebouwd, en sinds 2012 maak ik deel uit van het managementteam van onze Retail-afdeling.

3. Arbeidsmarkt

Volgens mij is er een groeiende vraag naar analisten op de arbeidsmarkt, wat in de toekomst zelfs nog zal toenemen. Bedrijven beschikken tegenwoordig over meer en meer data, en ze weten zelf niet meer wat te doen met al deze gegevens. Er zijn dus mensen nodig die deze data kunnen analyseren en de meest relevante bedrijfsinformatie kunnen bovenhalen.

4. Studiekeuze

Al sinds de lagere school was rekenen mijn sterkste vak waardoor ik uiteindelijk in het secundair onderwijs de richting 8uur wiskunde ben gaan volgen. In mijn laatste 2 jaren had ik een uitstekende leerkracht wiskunde die haar passie heeft weten over te brengen naar mij. Daardoor heb ik voor de opleiding Wiskunde aan de universiteit gekozen.

Ik heb zeker geen spijt van mijn studiekeuze. Het heeft me bevestigd dat ik iemand ben die graag beslissingen neemt op basis van feiten en objectieve gegevens, en dat ik heel moeilijk overweg kan met subjectieve beoordelingen. Ik vind het nog steeds fascinerend om te leren hoe dagdagelijkse dingen wiskundig in elkaar zitten, wiskunde zit uiteindelijk in alles rondom ons.

Ik raad toekomstige studenten zeker aan om voor de opleiding Wiskunde te kiezen. Deze studierichting geeft je een uitstekende basis om alle kanten mee uit te gaan. Als wiskundige kan je aan de slag in verschillende departementen binnen een bedrijf en ook in verschillende sectoren zoals banking, retail, telecommunicatie, energie, …

5. Opleiding

Door de opleiding wiskunde leer je bepaalde technische vaardigheden zoals analytisch en probleemoplossend denken, het oplossen van complexe vragen door het probleem uiteen te trekken in meerdere bijvragen, en relevante conclusies uit cijfers en gegevens kunnen halen. Daarnaast leer je ook om zelfstandig aan de slag te gaan en echt te werken om bepaalde resultaten te behalen, iets wat zeker nodig is in het bedrijfsleven.

Het meest opmerkelijke moment uit mijn studieloopbaan was voor mij het schrijven van mijn thesis. Die ging over hartritmestoornissen,  waardoor ik heb beseft dat we met wiskunde veel problemen van gelijk welke aard (medische, financiële vraagstukken,…) kunnen analyseren en mee kunnen werken aan oplossingen.

6. Tips voor toekomstige studenten

Door Wiskunde te kiezen kan je elke kant op in het bedrijfsleven, in verschillende sectoren (telecommunicatie, banking, energie, media,…) en elke afdeling (marketing, klantendienst, financiën,…). Het bedrijfsleven heeft wiskundigen/analisten nodig!

Met betrekking tot jobmogelijkheden: Jullie mogen altijd bij mij komen solliciteren!