Tim De Kock - Assistent

Geologie - De Kock Tim

Naam: Tim De Kock

Opleiding: Master in de Geologie

Afgestudeerd in: 2009

Jobtitel: Assistent

Bedrijf/Instituut: Universiteit Gent, www.sgig.ugent.be

Sector: Onderzoek en Hoger onderwijs

 

CV:

2004 – 2009 / Master in de Geologie / Universiteit Gent

2010 – nu / Doctoraat cultureel erfgoed Noord-West België / Universiteit Gent

1. Huidige functie

Naast fundamenteel onderzoek rond de kwaliteit en verwering van natuursteen, is onze groep met onze kennis ook beschikbaar voor de professionele markt die vaak beroep doet op onze expertise. Typische voorbeelden zijn de identificatie van historische natuursteensoorten in cultureel erfgoed, maar ook schade-onderzoek aan natuursteen in cultureel erfgoed of kwaliteitsonderzoek van nieuwe steensoorten. Verder verzorg ik samen met mijn collega’s een deel van het onderwijs in de wetenschapsopleidingen aan de Universiteit Gent. Ikzelf sta in voor practica en excursiebegeleiding en kom zo in contact met de studenten geologie, biologie en chemie.

Het leukste aan mijn job is de vrijheid in onderzoek, om tijd te kunnen besteden aan de problemen of opvallende resultaten die je tegenkomt. Vooral als deze op termijn bijdragen aan praktische uitvoering bij bijvoorbeeld restauratiewerken, natuursteenexploitatie of –invoer.

Ik ga het veld op met geologen, biologen en chemici in opleiding, en het is best leuk om de verschillende interesses van de groepen te zien. In de opleiding geologie zie ik de studenten minstens gedurende 3, maar vaak de volle 5 jaar van hun opleiding. Het geeft veel voldoening om de studenten in hun kennis, maar ook als persoon te zien evolueren gedurende deze 5 jaar.

Als onderzoeker heb je toch wat positivisme nodig om door te zetten, vooral als je onderzoek vaak afwisselt met onderwijsactiviteiten en dus tijdelijk ‘on-hold’ staat. Hetzelfde geldt voor onderwijsactiviteiten, zonder positivisme breng je minder over op de studenten.

Mijn opleiding was zeker een goede basis voor mijn functie als assistent. Ze laat mij zelfs toe om de practica die zelf mijn opleiding hebben verzorgd, nog te verbeteren.

2. Loopbaan

Na het maken van mijn thesis heb ik in overleg met mijn promotor beslist dat ik nog verder in het onderzoek wou blijven en dus een onderzoekbeurs zou aanvragen. Uiteindelijk is dat een assistentenmandaat geworden. In de maanden voor het ingaan van mijn mandaat was ik vrijwillig medewerker en heb ik tijdelijke contracten gekregen voor onderzoeksprojecten binnen mijn onderzoeksgroep.

Mijn assistentenmandaat is gekoppeld aan een doctoraatsopleiding. Dit heeft me de mogelijkheid gegeven om me bij te scholen in algemene vaardigheden. Het geeft me ook de tijd om mijn kennis verder te vergroten en nieuwe onderzoekstechnieken te leren kennen. Daarnaast heb ik veel internationale ervaring kunnen opdoen door studieverblijven, internationale congressen, internationaal veldwerk of het ontvangen van buitenlandse onderzoekers. Ik kom tevens veel in contact met de industrie in mijn onderzoeksgebied. De vele practica en excursies die ik als assistent begeleid, hebben me veel ervaring gegeven in het verbeteren van onderwijstechnieken. Ondanks het feit dat ik dus maar één functie heb beoefend, is deze toch vrij divers.

3. Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktmogelijkheden voor mensen met een universitair diploma zijn gewoon ruim, en dat is niet anders voor een diploma geologie. Ik ken niemand die geen werk vindt en de sectoren waarin iedereen werkt zijn heel divers.

Geologen worden vooral geapprecieerd om het grote pakket aan basiswetenschappen dat we meedragen, samen met het vermogen om ruimtelijk en analytisch te denken. Elke situatie in geologie is uniek en dus moet een geoloog gebruik maken van zijn ruime basiskennis, maar tevens moet hij out-of-the-box kunnen denken en liefst nog in vier dimensies; ruimte en tijd. Vooral dat laatste is een sterk punt. Daarnaast is er natuurlijk de kennis die eigen is aan de opleiding: het begrijpen van geologische systemen voor processen als vulkanisme, aardbevingen, oliewinning, alternatieve energieproductie etc. en de kennis over alle geologische materialen, van bodems tot meteorieten.

4. Studiekeuze

Ik heb voor de opleiding Geologie gekozen vanwege de diversiteit en de mogelijkheid om zowel labo- als veldwerk te doen. Geologie is een studie die me lag als persoon, het heeft me geen moeite gekost en ik ben nog steeds geboeid door mijn werk.

Gezien de diversiteit is geologie aan te raden aan een hele groep mensen: mensen die graag veldwerk doen, mensen die graag computermodellen opmaken of bestuderen en echte labo-onderzoekers; mensen die gefascineerd zijn door vulkanologie, seismologie, paleontologie, sedimentologie, petrologie, …

5. Opleiding

Mijn opleiding heeft me vooral gevormd op vlak van kennis en probleemoplossend denken.

Ik ben bezig aan een doctoraat, omdat het onderwerp mij interesseert en de mogelijkheid geeft om mijn kennis uit te diepen en praktische ervaring op te doen. Daarnaast krijg je veel mogelijkheden om een netwerk op te bouwen en internationaal te werken. Ik volg ook een 3-jarige opleiding in avondschool, omdat die raakvlakken vertoont met mijn onderwerp, maar waarin toch veel zaken aan bod komen waar ik in mijn opleiding niet mee in contact gekomen ben, zoals boekhouden en recht.

Wat me het meeste bijblijft uit mijn studieloopbaan, zijn vast en zeker de excursies. De kennis die je kan opdoen op het veld is enorm. En het is natuurlijk aangenamer op een mooie locatie dan op de lesbanken.

6. Tips voor toekomstige studenten

Je bent best geboeid door wetenschappen in het algemeen. Bekijk de verschillende lespakketten vanaf het 2e jaar heel nauwkeurig en je zal zien hoe divers de opleiding is. In de masteropleiding ga je zelf beslissen welke richting je uit wil.

Met betrekking tot jobmogelijkheden: De sectoren waarin een geoloog terecht komt, zijn echt heel uitgebreid. Het hangt af van je eigen interesse!