Timothy Nuttens - Assistent

Geografie - Nuttens Timothy

 

Naam: Timothy Nuttens

Opleiding: Master in de Geomatica en Landmeetkunde

Afgestudeerd in: 2007

Jobtitel: Assistent (vanaf 01/01/2014 wetenschappelijk medewerker op de vakgroep Geografie)

Bedrijf/Instituut: Universiteit Gent – Vakgroep Geografie

Sector: Hoger onderwijs, Onderzoek

 

CV:

2003 – 2007 / Master in de Geomatica en Landmeetkunde / Universiteit Gent

2007 - 2007 / Surveyor, Landmeter / Teccon bvba (studiebureau)

2008 – 2013 / Assistant, Doctoraat (AAP) / Universiteit Gent

2014 – nu / Wetenschappelijk medewerker / Universiteit Gent

1. Huidige functie

Ik werk als assistent op de vakgroep Geografie van de Universiteit Gent. Ongeveer de helft van mijn opdracht bestaat uit onderwijs aan studenten Geomatica en Landmeetkunde. Dit omvat practica en theorielessen geven, oefeningen uitleggen, examineren, enzovoort. De andere helft omvat onderzoek uitvoeren in de landmeetkunde. Ik onderzoek het gebruik van laserscanning voor deformatiemetingen van tunnels. Daarnaast zetel ik ook nog in raden en commissies als vertegenwoordiger van het AAP (Academisch Assisterend Personeel).

Deze afwisseling tussen onderzoek (individueel werk) en onderwijs (contact met studenten) spreekt me erg aan. Een ander leuk aspect aan mijn functie is dat ik elke dag bijleer en die kennis ook kan overdragen naar de studenten toe (inclusief mijn eigen onderzoek integreren in de lessen).

Om als onderzoeker aan de slag te gaan, is het belangrijk om zelfstandig en gefocust te kunnen werken, je te kunnen verdiepen in een bepaald onderwerp en de resultaten en ideeën ervan ook te kunnen beschrijven en uitleggen, zowel in Engelstalige papers als in meer toegankelijke Nederlandstalige teksten voor infodagen. Voor onderwijs is vooral concepten kunnen uitleggen en studenten kunnen bijstaan bij praktische problemen belangrijk.

Mijn opleiding was hiervoor een goede basis.

2. Loopbaan

Er waren zeker voldoende keuzemogelijkheden als geograaf/landmeter op de arbeidsmarkt, gaande van werken als landmeter bij kleine of grote studiebureaus, je vestigen als zelfstandig landmeter, in een GIS-bedrijf (Geo-ICT sector) gaan werken, in het buitenland bij baggerbedrijven aan de slag gaan, enzovoort. Ook het middelbaar of hoger onderwijs is een optie.

Toen ik afgestudeerde, heb ik eerst gesolliciteerd bij een privéfirma/studiebureau. Ik werd onmiddellijk aangenomen en heb er een paar maanden gewerkt als landmeter. Toen dan ook de AAP-vacature (assistent) vrijkwam op de vakgroep Geografie, ben ik daarvoor gegaan. Van 2008 tot 2013 heb ik er als assistent gewerkt. Vanaf 2014 werk ik op dezelfde vakgroep als wetenschappelijk medewerker.

3. Arbeidsmarkt

Er is zeer veel vraag naar landmeters op de arbeidsmarkt. In het vakgebied van de landmeetkunde zelf (landmeter is naar mijn weten nog steeds een knelpuntberoep) is er voldoende vraag naar Masters Landmeetkunde. Daarnaast is er ook de steeds groeiende vraag naar Geo_ICT opgeleiden, waar de opleiding Geomatica en Landmeetkunde de ideale studiekeuze voor is. Ook leerkrachten aardrijkskunde worden gezocht.

Geografen en landmeters worden vooral geapprecieerd voor hun zeer ruime studie (basiskennis van bredere geografie, recht, wiskunde en wetenschappen), maar ook voldoende diepgaande kennis in de vakgebieden Geomatica en Landmeetkunde, waarbij er dankzij de keuzevakken gerichte specialisaties mogelijk zijn (Geo-ICT, Landmeetkunde, Hydrografie...). Ook de stages die geïntegreerd zijn in de opleiding, zijn een belangrijke meerwaarde.

4. Studiekeuze

Ik heb voor Geografie/Landmeetkunde gekozen omdat deze studie een combinatie is tussen wiskunde, buiten werken en een aantal aspecten van architectuur (zoals plannen tekenen).

Ik zou nog steeds dezelfde studiekeuze maken en raad dit ook aan toekomstige studenten aan. Het is een studierichting die een combinatie van heel veel aspecten aanbiedt (wiskunde, recht, basiswetenschappen, bredere geografie...) en die tijdens de opleiding nog de mogelijkheid biedt de eigen interesses verder te ontdekken (toch meer de pure geografie, of meer de eigenlijke landmeetkunde, hydrografie, Geo-ICT) en zich te gaan specialiseren in die bepaalde richting. Daardoor hoeft de student eigenlijk nog niet bij het begin van het eerste jaar zeker te weten wat hij later wil doen als job of welke richting hij/zij uit wil.

5. Opleiding

Dankzij de opleiding ben ik socialer geworden (het is een kleine richting waar iedereen elkaar kent), en heb ik geleerd om probleemoplossend te denken en kennis te verzamelen, analyseren en communiceren.

Wat me het meeste bijblijft uit mijn studententijd is de groepssfeer in onze opleiding: we komen nog steeds een paar keer per jaar samen met de meeste studenten uit onze opleiding.

6. Tips voor toekomstige studenten

Contacteer studenten die nu met de opleiding bezig zijn, doe mee met cursuscruisen en wees je ervan bewust dat deze opleiding iemand een heel brede waaier aan jobmogelijkheden biedt, zonder dat bij de aanvang van de studies al moet worden gekozen.

Met betrekking tot jobmogelijkheden: Focus niet te veel op publieke vacatures, ik heb de indruk dat vacatures voor landmeters en Geo-ICT dikwijls niet via de grote kanalen verspreid worden. Zoek gericht op websites van vakverenigingen of bedrijven zelf, dit biedt een beter beeld.