Honours Award in Sciences

Honours Award in SciencesBen je een topstudent en heb je zin voor initiatief, opportuniteit en creativiteit in een brede wetenschappelijke geletterdheid? Dan is het Honours Award in Sciences programma wellicht iets voor jou!

Het Honours Award in Sciences is opgericht om studenten met hoge slaagcijfers een traject aan te bieden gericht op verbreding of verdieping van het studiepakket. De decaan brengt je op de hoogte of jij kan deelnemen aan het programma of niet.

Het programma bestaat uit 2 luiken:

 1. Je krijgt de kans om initiatieven te ontplooien en zelfstandig een project naar eigen voorstel uit te voeren op academisch niveau. Je bewijst hiermee een Zelfstandig Academisch Student te zijn die zijn/haar mogelijkheden realistisch kan inschatten en een project op corresponderend niveau met succes kan uitwerken.
 2. Je volgt voor minimum 15 en maximum 20 studiepunten opleidingsonderdelen uit andere opleidingen dan jouw eigen opleiding, en legt er met vrucht examen van af. De geest van het idee is dat de vakken verbredend zijn en dus niet tot jouw opleidingsprogramma behoren. Je bewijst hiermee zin te hebben voor interdisciplinariteit en profileert je ook als student van de faculteit Wetenschappen in meerdere opleidingen.

Het eerste luik mag niet verward worden met een bachelor- of masterproject. Bij deze laatste werk je als student onder leiding van academici aan een opgegeven onderwerp. In het geval van de HAS ligt de nadruk bij je eigen initiatief, zowel naar de keuze van het project als naar de uitvoering ervan. Het moet bovendien een individueel uit te voeren project zijn.

Vanzelfsprekend zal er een lid van het ZAP mentor zijn, die behalve raadgever de nodige logistieke ondersteuning zal bieden zodat jouw project uitvoerbaar is.

Er is altijd een beoordeelbare neerslag als resultaat van het project. Dat kan een ‘paper’ zijn, lesmateriaal, een cursus, software, een PR bijdrage,… Deze neerslag kan dus ook kaderen in het concept ‘portfolio’. Bij de aanvang van het project moet duidelijk zijn in welke vorm deze neerslag zal worden aangeboden.

Voor het tweede luik identificeert elke opleiding een of meerdere opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding die zij representatief acht voor de eigen opleiding.

Verbredende opleidingsonderdelen


Wiskunde

 1. Wiskundige analyse (Bachelor 1)
 2. Lineaire Algebra en analytische meetkunde (Bachelor 1)
 3. Differentiaalmeetkunde (Bachelor 1)
 4. Grafentheorie (Minor Wiskunde)
 5. Wiskundige Logica (Bachelor 3)

Indien je in verdergaande toegepaste vakken geïnteresseerd bent, stelt de opleiding de volgende vakken voor op voorwaarde dat je met de lesgevers eerst nagaat of er voldoende begincompetenties aanwezig zijn.

 1. Toegepaste wiskundige evolutiemodellen (Bachelor 3)
 2. Wiskundige optimalisatie (Bachelor 3)
 3. Statistische modellen en data-analyse (Bachelor 3)
 4. Financiële Wiskunde (Minor Wiskunde)

Fysica en Sterrenkunde

 1. Statistische Fysica (Bachelor 3)
 2. Relativiteitstheorie (Bachelor 3)
 3. Inleiding tot de sterrenkunde (Bachelor 2)

Informatica

 1. Programmeren (Bachelor 1): programmeren in Java
 2. Computergebruik (Bachelor 1): Unix, shell scripting
 3. Algoritmen en Datastructuren 1 (Bachelor 1): maakt gebruik van Java, vereist ook volgen van Programmeren
 4. Bioinformatics Algorithms (MA Biochemistry & Biotechnologie / Bioinformatics): Engelstalig alternatief voor Algoritmen en Datastructuren 1, maakt gebruik van Python
 5. Databanken (Bachelor 1)
 6. Objectgericht programmeren (Bachelor 1): maakt gebruik van Java, vereist ook volgen van Programmeren
 7. Systeemprogrammeren (Bachelor 2): programmeren in C en C++

Biologie

 1. Celbiologie en genetica (Bachelor 1)
 2. Ecologie (Bachelor 1)
 3. Evolutie (Bachelor 3)

Biochemie en Biotechnologie

 1. Inleiding tot de levenswetenschappen (Bachelor 1)
 2. Biochemie – Bouwstenen van het leven (Bachelor 1)
 3. Genetica 1 (Bachelor 2)
 4. Moleculaire Biologie 1 (Bachelor 2)

Geografie en geomatica

 1. Geografische InformatieSystemen (Bachelor 1)
 2. Geodesie (Bachelor 1)
 3. Fysische geografie: vorming van het reliëf (Bachelor 1)
 4. Sociale en economische geografie (Bachelor 1)
 5. Landschapskunde I (Bachelor 2)

Geologie

 1. Systeem Aarde: geologie (Bachelor 1)
 2. Inleiding tot mineralogie (Bachelor 1)

 

Voor meer informatie omtrent het Honours Award in Sciences programma, vind je hier het reglement.