Academische bachelor- of masteropleiding voltooid?

Via rechtstreekse instroom in een masteropleiding

Een aantal bachelordiploma's verlenen rechtstreekse toegang tot een masteropleiding. In de lijst masters na bachelors met toelatingsvoorwaarden of de lijst masters na masters met toelatingsvoorwaarden kan je opzoeken of je rechtstreekse toegang hebt tot de masteropleiding van je keuze.

Via een voorbereidingsprogramma naar een masteropleiding

Een voorbereidingsprogramma is een programma dat kan worden opgelegd aan een student die niet in het bezit is van een academisch bachelor- of masterdiploma, dat op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de masteropleiding waarvoor hij/zij zich wenst in te schrijven.
In de lijst masters na bachelors met toelatingsvoorwaarden of de lijst masters na masters met toelatingsvoorwaarden kan je opzoeken of je na slagen voor een voorbereidingsprogramma toegang hebt tot de masteropleiding van je keuze.

In geval je een voorbereidingsprogramma moet volgen, neem je contact op met de opleiding of met de trajectbegeleider. Je maakt een dossier aan met daarin opgenomen:

  • een overzicht van je gevolgde studies
  • kopieën van diploma's en puntenbriefjes
  • omschrijving van de gevolgde vakken (link naar studiegids)
  • het voorbereidingsprogramma dat je wenst te volgen

Via een horizontale instroom in een masteropleiding

Horizontale instroom is het rechtstreeks instromen in een opleiding zonder te beschikken over het diploma dat er blijkens de toelatingsvoorwaarden toegang tot verleent, en dit op grond van het principe van vrijstellingen en studieomvangvermindering toegekend op basis van een reeds behaald diploma van hetzelfde niveau. Contacteer de trajectbegeleider voor meer informatie.