Onderwijsinnovatie

Op de onderstaande pagina's krijgt u een overzicht van de voorbije en lopende projecten rond onderwijsvernieuwing binnen de faculteit Wetenschappen.

Deze projecten hebben betrekking op één of meerdere onderwijskundige principes zoals actief leren, competentiegericht leren, coöperatief leren, flexibiliteit, integratie en zelfsturing en spelen in op uiteenlopende thema's zoals didactische werkvormen, evaluatie en toetsing, media en nieuwe technologieën of de ontwikkeling van leermaterialen

 

Contact


Nieuwsbrief Onderwijsinnovatie faculteit Wetenschappen