Overzicht Broodjes Martinnovatie

Broodje Martinnovatie op 09/02/2021: Inzetten op beeldmateriaal om het leren te activeren

 Prof. Mieke Verbeken stelt haar project ‘Actief leren observeren en communiceren’ voor. Beelden delen, zowel macroscopische als microscopische, zowel stilstaande als bewegende, leidt tot betere communicatie en interactie. Ze illustreert dit met gebruik van concrete voorbeelden, interactieve opdrachten en kennisclips.

Dr. Tim Deprez stelt zijn project ‘Opzet van een Video-Training lab als digitaal service platform in een flipped-classroom’ voor. In het kader van activerend online onderwijs wordt heel vaak gebruik gemaakt van video als medium van kennisoverdracht. Video kan echter ook gebruikt worden als middel waarmee studenten opdrachten indienen, of verworven vaardigheden aantonen. Binnen deze sessie zullen een aantal concrete voorbeelden getoond worden en zal ingegaan worden op een set van tools die binnenkort zullen ter beschikking komen van studenten om dergelijke opdrachten effectief te realiseren.

De opname van deze sessie is hier beschikbaar.

Broodje Martinnovatie op 7/12/2020:  Statistiek, Data Science en Dodona: Interactieve leerpaden met online R - oefeningen voorzien van automatische feedback

De presentatie van prof. Lieven Clement en prof. Dries Benoit kan u hier bekijken.

Broodje Martinnovatie op 14/01/2020: Praktijkvoorbeelden van activerend leren in Ufora

In dit broodje Martinnovatie inspireerden drie sprekers ons over hun kleine en grote toepassingen voor activerend leren in UFora.

De PowerPoint van de presentaties kan je hier nog eens bekijken: 

Broodje Martinnovatie op 25/10/2019: Elemath

Prof. dr. dr. Kris Coolsaet ontwikkelde Elemath, een tool waarmee studenten hun basiswiskundecompetenties online kunnen testen en trainen. Elemath biedt automatisch gegenereerde oefeningen aan waarvan het niveau is aangepast aan de vorderingen die de student op dat specifieke onderwerp reeds heeft gemaakt. Als bijkomende extra kan u oefeningen laten aanmaken voor uw examens, meteen knip-en-plak-klaar in LaTeX.

 

Meer info: http://elemath.ugent.be

Broodje Martinnovatie: Activerende werkvormen uit het buitenland - 29/11/2018

Tijdens dit seminarie laten we via een gemodereerd rondetafelgesprek 3 studenten getuigen over hun ervaringen in het buitenland met activerende werkvormen. Vincent Verbeecke is momenteel doctoraatsstudent aan de vakgroep Biologie en volgde zijn 1MA in Zurich. Femke Batsleer is momenteel doctoraatsstudent aan de vakgroep Biologie en verbleef 6 maanden aan de Universiteit van Helsinki. Jozefien D'haeseleer is momenteel doctoraatsstudent aan de vakgroep Wiskunde en zal via een videoboodschap getuigen over haar studietijd in Eindhoven.

Volgende thema's kwamen aan bod:

 • de kracht van tussentijdse activering
 • alternatieve evaluatie van practica a.d.h.v. posters
 • begeleiding van practica door MA-studenten (voor credits)
 • het betrekken van studenten bij het invullen van bepaalde lesinhoud
 • internships onder de vleugels van doctoraatsstudenten
 • discussiegroepen als afsluiter van een les
 • kwartielen systeem (4 korte semesters met slechts 3 vakken)
 • tutoraat door studenten (tegen betaling) voor alle studiejaren
 • het wonder van lesruimtes met ronde tafels en 6 stoelen
 • het intensief betrekken van het werkveld tijdens de masterjaren (jobbeurs, CV en LinkedIn coaches, sollicitatie-workshops, praatcafé met recruiters,...)

 

Broodje Martinnovatie "Overstappen van klassieke slides naar open webslides"

Open Webslides is één van de winnende onderwijsinnovatieprojecten van de Innoversity Challenge. In dit seminarie brengen Dr. Esther Deloof en prof. Veerle Cnudde het praktijkverhaal van de overstap van klassieke slides naar Open Webslides.

 

U kan hier de presentatie bekijken:

 

 

Broodje Martinnovatie "Virtual Reality? For real!" - 19/4/2018

In dit seminarie brengen we 2 praktijkverhalen van onderwijsinnovatieprojecten uitgevoerd in 2017 rond de integratie van virtual reality in het universitair onderwijs.

 • Dr. Amaury Frankl (Vakgroep Geografie) zal toelichting geven bij het onderwijsinnovatieproject "Leren uit Virtual Reality". Hij neemt jullie mee op het terrein en laat zien hoe we analytische vaardigheden van studenten kunnen verbeteren door hun het landschap in een virtuele omgeving te laten verkennen. Een praktijkvoorbeeld wordt toegelicht voor het begrijpen van landvormen in de Zwitserse Alpen door het gebruik van Google Earth VR, eigen opnames gemaakt met UAV’s en 360° terreinfoto’s. Van macroniveau maken we ook de sprong naar microniveau, en verkennen we de mogelijkheden om VR te gebruiken om interne structuren van materialen en biologische samples te begrijpen (in samenwerking met prof. dr. Veerle Cnudde en prof. dr. Matthieu Boone).
 • Dr. Karel Van Acoleyen (vakgroep Fysica en Sterrenkunde) zal dieper ingaan op het project "Captain Einstein: de relativiteitstheorie in virtual reality". Hij zal uitleggen hoe het project tot stand kwam en hoe het gebruikt wordt: als tool voor wetenschapspopularisatie en als middel om studenten verschillende concepten van de relativiteitstheorie bij te brengen.

Elk zal vanuit zijn ervaring de kansen en knelpunten schetsen bij het aanmaken en integreren van VR-content. Er wordt tevens dieper ingegaan op een aantal recente ontwikkelingen zoals: Google Expeditions, Google Earth VR, Youtube 3D-VR-360, Sketchfab. Er zal voldoende materiaal en tijd voorzien worden voor een individuele virtual reality ervaring. Aanwezig demo-materiaal: Samsung Gear VR, HTC Vive, Rico Theta SC 360° camera, cardboard VR brillen, stereoscoop,...
Indien u ook een bijdrage wil leveren aan het seminarie geef ons dan gerust een seintje.

Broodje Martinnovatie op 20/3/2018 - "Demo Hermes: interactieverhoging bij grote groepen"

U krijgt een demo van de interactieve app Hermes, één van de winnaars van de Innoversity Challenge. Hermes is een online applicatie die als doel heeft de interactie te verhogen in grote groepen. Het biedt de mogelijkheid om als student anoniem vragen te stellen, medestudenten kunnen deze vragen beantwoorden of aangeven dat ze met dezelfde vraag zitten (upvoten). Eens een vraag een bepaald aantal "upvotes" heeft bereikt, wordt ook de lesgever gewaarschuwd dat er een prangende vraag is. Daarnaast is er een knop waarbij studenten zeer snel kunnen aangeven dat ze niet meer kunnen volgen. De lesgever kan op deze manier een overzicht houden en de les bijsturen waar nodig. De sessie heeft als doel dat u nadien zelf aan de slag kan gaan met de applicatie. Ook worden voorbeelden aangehaald hoe Hermes al geïmplementeerd werd in de lessen bij verschillende lesgevers. Nadien is er de mogelijkheid uzelf op te geven om deel uit te maken van het testpanel. Louise Catthoor en Kevin De Ras zullen het systeem live demonstreren.

Broodje Martinnovatie op 8/2/2018 -  "Demo Ans - tool ter ondersteuning van feedback en evaluatie"

Ans is een tool die het (automatisch) evalueren van taken en toetsen faciliteert bij grotere groepen studenten.
De tool:

 • laat toe het scorings- en feedbackproces te versnellen en te kwantificeren aan de hand van criteria/rubric/modelantwoorden
 • laat toe micro-feedback statements te definiëren en snel toe te voegen
 • laat de docent toe te bepalen of studenten de criteria en feedback te zien krijgen
 • beheert de administratie rond het verdelen van papers over meerdere beoordelaars
 • maakt de administratie rondom toetsen overzichtelijk en gestructureerd
 • ondersteunt peer review en anoniem toetsen
 • zorgt voor een gecentraliseerde online plek voor indienen, scoren en feedback genereren

Broodje Martinnovatie op 16/01/2018 "Implementatie van een alternatief onderwijsmodel in de bacheloropleidingen wiskunde en fysica aan de KU Leuven"

Dit seminarie focust op het OASE-project binnen de Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven. Dit project past het flipped classroom model toe binnen BA1 van de opleiding wiskunde en fysica.
De krachtlijnen van het OASE-project zijn:

 • Betere afstemming van het doceer- en leerproces (counteren van uitstelgedrag)
 • Een voorbereidings-feedback model in plaats van een klassiek presentatie-assimilatie model (flipped classroom, just-in-time-teaching)
 • Meer permanente evaluatie, geen nood meer aan een stresserende eindspurt ((deel)toetsen en huistaken)


Concreet  zijn er minder contacturen, meer interactieve werkvormen en voldoende tijd en ruimte voor zelfstudie en begeleidingssessies.

Spreker: Iris Peeters - KU Leuven (Faculteit Wetenschappen): https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00044385
Meer info over het OASE-project van de KU Leuven kan u hier vinden: https://wet.kuleuven.be/oase

Broodje Martinnovatie op 14/12/2017 "DUGA - Durf Gamen"

Gamified Learning is één van de 4 winnaars van de Innoversity Challenge. Het betreft een mobiele game, DUGA genaamd, waarmee studenten het in een leuke omgeving tegen elkaar opnemen met interessante vragen over de leerstof. De game verhoogt de betrokkenheid van de studenten zonder professoren en personeel te overladen. Het spel speelt zich veelal af binnen een cursus maar kan ook vakoverschrijdend gespeeld worden. Deelnemers en hun nicknames vergaren punten en badges en streven zo naar een hoge score die publiek zichtbaar is, het leaderboard. Er zijn verschillende vraagtypes mogelijk, zoals meerkeuze, waar/vals, slider, order, syllables, drag & drop en outcome. Daarnaast krijgt iedereen op een aangename manier feedback over het leerproces. Op termijn zal het ook mogelijk zijn dat studenten zelf vragen toevoegen. Bedoeling is om het project in het academiejaar 2017-2018 uit te rollen over de hele universiteit. Tijdens dit seminarie krijgt u de kans het spel te spelen en krijgt de winnaar een onweerstaanbaar cadeau als beloning.

Broodje Martinnovatie op 11/12/2017 "Activering en aanleren van softskills in de praktijk"

Prof. Katrien Strubbe brengt een aantal inspirerende praktijkverhalen uit de opleidingen chemie en de Specifieke Leraren Opleiding (SLO). Deze hebben betrekking op activerende werkvormen en het aanleren van softskills. Binnen een onderwijsinnovatieproject werd een cursus blended-leren ontwikkeld voor het vak "Vakdidactiek chemie" binnen de SLO. Deze cursus verloopt deels via het flipped classroom principe en omvat een sterke variatie aan leermateriaal en opdrachten. Binnen de cursus "Fysische chemie II" begeleiden studenten uit BA3, onder toezicht van een medewerker, werkcolleges voor medestudenten. Binnen het MA-vak "Vaardigheden voor het chemiepracticum" leren studenten tal van softskills zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het spreken voor een grote groep. Deze verhalen uit de praktijk worden besproken in het kader van kansen en mogelijke valkuilen.

Broodje Martinnovatie op 28/11/2017 "Flipped classroom en een beetje meer ... automatisatie en de kracht van intrinsieke motivatie"

Dirk Vandycke, keuzetrajectverantwoordelijke voor software-ontwikkeling bij Toegepaste Informatica aan Howest, voerde enkele ingrijpende onderwijsvernieuwende stappen door over de voorbije jaren. Alle stokken en wortels werden buitengegooid en hij zette in op automatisatie bij feedback en beoordeling, videomateriaal en flipped class rooms. In deze sessie vertelt Dirk Vandycke over hoe hij te werk is gegaan, wat werkte en wat niet.

Broodje Martinnovatie op 26/10/2017: MOOCs in mijn onderwijs

Dit seminarie focust op de mini-MOOC "Hoe gebruik ik MOOCs in mijn onderwijs?" en op het facultaire onderwijsinnovatieproject "De opleiding informatica als proeftuin voor de integratie van bestaande MOOCs". Het seminarie bouwt voort op vragen/tips naar aanleiding van de mini-MOOC en legt de klemtoon op concrete inspirerende praktijkverhalen. Er zullen een aantal verschillende wijzen van inzet van MOOCs toegelicht worden, van echte integratie tot meer inhoudelijke inspiratiebron. Voorbeelden zijn: studenten SLO fysica die in groep een MOOC volgen, de KU Leuven die een master-vak schrapt en studenten doorverwijst naar een UGent MOOC, de opleiding informatica die op creatieve wijze MOOCs integreert. Komen verder nog aan bod: een studentenenquête rond MOOCs binnen de opleiding Informatica waarin gepolst wordt naar hun gebruik/verwachtingen en een aantal bondige videogetuigenissen waarin docenten van de opleiding Informatica toelichten hoe zij MOOCs inzetten.
Deelnemers wordt gevraagd ter voorbereiding de mini-MOOC "Hoe gebruik ik MOOCs in mijn onderwijs" te doorlopen. De gemiddelde doorlooptijd is zo'n anderhalf uur. Behaal je het certificaat dan wacht je een lekkere verrassing.
Sprekers: prof. Stefaan Cottenier, prof. Peter Dawyndt en prof. Veerle Fack.

Broodje Martinnovatie op 5/10/2017: Kennismaking met Arduino

Arduino is een opensource hardware-platform dat toelaat om op een eenvoudige manier slimme en creatieve objecten te ontwerpen die kunnen reageren op hun omgeving. Dit seminarie geeft een algemene intro tot het platform. Bedoeling is dat je als docent een idee krijgt van mogelijke toepassingen van Arduino binnen jouw opleiding. Spreker: Kurt Van Houtte van fablab UGent.

Broodje Martinnovatie op 7/9/2017: Demo SOWISO - online interactieve leeromgeving voor wiskunde

SOWISO is een online leeromgeving gericht op wiskunde en exacte wetenschappen op universitair niveau. Het platform geeft slimme, gepersonaliseerde feedback en hints aan studenten, door hun input te analyseren en te identificeren waar de fouten zijn. De software bespaart docenten tijd door alle types wiskundige vragen na te kijken en te becijferen op een non-binaire schaal: deels correcte antwoorden worden als deels correct becijferd. Op deze manier geeft het platform docenten de mogelijkheid zich meer met het creatieve deel van lesgeven bezig te houden. Overige functionaliteiten die worden ondersteund zijn: digitale toetsen, gamificatie, een groot aantal types van interactieve opgaven, meertalig leren, voortgangsrapportages en adaptiviteit waarbij het leerpad van iedere individuele student automatisch aangepast wordt op basis van zijn/haar behoeftes.

Broodje Martinnovatie op 6/7/2017: Demo Matix - online registratie- en evaluatietool voor stages en masterproef

In dit broodje Martinnovatie presenteren Tim Deprez en Tim tkint het door hen ontwikkelde platform Matix. Matix is een online registratie- en evaluatietool inzetbaar voor de administratie, opvolging en evaluatie van stages en masterproeven. In deze sessie tonen zij wat dit platform kan betekenen voor de beheerder, de stagebegeleiders en de studenten. Matix wordt momenteel getest binnen de internationale opleiding IMBRSea. Het platform laat customisatie toe van de workflow van de beheersprocessen, zodat het inzetbaar wordt voor andere opleidingen.

Broodje Martinnovatie op 29/5/2017: De toekomst van online studie-ondersteuning

In dit seminarie delen Brecht Dekeyser (monitoraat wiskunde) en Debbie Stragier (monitoraat chemie) hun ervaringen met online ondersteuning d.m.v. een aantal interessante praktijkverhalen. Er zullen een aantal tools getoond worden die toelaten om vragen van studenten online te beantwoorden d.m.v. live video en het delen van het scherm (voor handschrift bv.). Het programma ziet er als volgt uit:

 • Korte intro rond de werking van een monitoraat
 • Presentatie van WizIQ (een tool voor online klassen en training-sessies)
 • Korte demo van Boogie Board (een schrijftablet om live handschrift te delen met de student)
 • Korte demo van Starleaf (videoconferencing in the cloud)

Aansluitend volgt een gezamenlijke uitleiding met o.a. Annick Eelbode, studentenpsycholoog (Afdeling Studieadvies) en beslagen in zaken als studie-efficiëntie en het ondersteunen van studiebegeleiders.

 

Broodje Martinnovatie op 18/4/2017: Demo Labster - Ondersteunende tool voor labo-practica

De faculteit Wetenschappen kenmerkt zich door veel practica, vaak binnen de context van een labo. Tijdens deze practica leren studenten zelfstandig of in groepjes kwalitatieve en kwantitatieve waarnemingen verrichten en trekken ze hieruit conclusies. Ze leren daarbij complexe processen en vaardigheden. Deze practica zijn echter kostelijk en er is veel begeleidend personeel nodig om de studenten vertrouwd te laten worden met de bestaande apparatuur. Een ander probleem is dat studenten zich niet grondig voorbereiden, waardoor ze veel kostbare tijd verliezen tijdens het practicum en de assistenten vaak dezelfde vragen voorgeschoteld krijgen.

Labster is een virtuele labo-omgeving waarmee studenten kunnen interageren ter voorbereiding van een bestaand labo. De virtuele omgeving kan tevens ingezet worden voor het aanleren van labo-technieken en processen of toestellen die niet fysiek beschikbaar zijn, dus ter aanvulling van het bestaande aanbod. De catalogus van Labster bevat meer dan 50 simulaties vooral met betrekking tot chemie, biologie en biochemie. Normaal gezien kan u enkel een niet-interactieve introductie-video uit deze catalogus bekijken. Labster heeft echter een trial-account ter beschikking gesteld voor UGent gedurende een aantal maanden. Hiermee krijg je als lesgever tijdelijk toegang tot alle interactieve labo-simulaties in de catalogus. U kan ons contacteren voor het verkrijgen van de vereiste trial-account en een bondige bijhorende uitleg. De presentatie zal gegeven worden door Patrick Edvardsson van Labster, die hiervoor speciaal komt overgevlogen uit Denemarken.

Broodje Martinnovatie 30/03/2017: Demo OnStage - Software voor het beheer van stageprocessen:

Stages en de link met het werkveld zijn prioritaire thema's naar voor geschoven door het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB). Deze demo past binnen het facultaire OI-project rond stages.
De bedrijfspromo voor de software leest als volgt: "OnStage helpt onderwijsinstellingen bij de coordinatie, de voortgangsbewaking en borging van de stage-, afstudeer- en minorenprocessen. Door meer transparantie in deze processen te combineren met digitale dossiervorming en accreditatiebestendige verslaglegging, verhoogt OnStage de kwaliteit en het rendement van het onderwijs.".
Deze bedrijfspresentatie geeft u de gelegenheid waarheid van fictie te onderscheiden.
Voor meer info zie: http://www.xebic.com/nl/oplossingen/onstage

Broodje Martinnovatie op 13/3/2017: Demo LabBuddy - Ondersteunende tool voor labo-practica

De faculteit Wetenschappen kenmerkt zich door veel practica, vaak binnen de context van een labo. Deze practica zijn tijdrovend en een stuk duurder dan hoorcolleges. Vaak bevatten ze tal van processen, handelingen en inzichten die complex zijn.
LabBuddy (www.labbuddy.net) is een commerciële e-learningtool, ontworpen door onderwijskundigen, om meer uit een practicum te halen.
De promotionele flyer leest als volgt: "de tool zorgt ervoor dat de student beter voorbereid is op het practicum (o.a. met vragen met geautomatiseerde feedback), dat hij zijn proefopzet gestructureerd vormgeeft en overziet (met de Experiment Designer), en dat hij tijdens het practicum niet afgeleid wordt met onbelangrijke dingen zoals zoeken naar materiaal (met de Web Lab Manual) en tenslotte dat hij zijn practicum goed documenteert (met het geïntegreerde elektronisch labjournaal). De docent wordt niet meer lastiggevallen door onzinnige vragen (“waar staan de bekerglazen?”), maar alleen met vragen die ertoe doen als het om leren gaat. Daarbij scheelt LabBuddy ook nog zo’n 33% in de belasting van de docent. En fijn om te weten is daarbij ook nog eens dat 95% van de studenten Labbuddy als “zeer positief” waardeert. Kortom meer leerplezier voor studenten en gemak voor docenten.".

 

Broodje Martinnovatie op 8/12/2016: Flipped classroom met grote groepen in eerste bachelor

Prof. dr. Isabel Van Driessche en dr. Sofie Van Damme (Vakgroep Anorganische en Fysische Chemie ) zullen toelichten hoe zij het flipped classroom model implementeren voor grote groepen studenten in eerste bachelor. Deze onderwijspraktijk is vorig jaar voor de eerste maal toegepast in het chemie-onderwijs in een aantal bachelor-opleidingen. Twee praktijkverhalen zullen toelaten om zowel de positieve punten als de valkuilen van het flipped classroom concept voor grote groepen bloot te leggen. Gekoppeld aan het project is een evaluatie afgenomen bij de deelnemende groepen. De resultaten van deze enquête laten ons toe de visie van de studenten op dit vernieuwend concept te delen.
U krijgt tevens een demo van de interactieve app Hermes, één van de winnaars van de Innoversity Challenge. Hermes is een online applicatie die als doel heeft de interactie te verhogen in grote groepen. Het biedt de mogelijkheid om als student anoniem vragen te stellen, medestudenten kunnen deze vragen beantwoorden of aangeven dat ze met dezelfde vraag zitten (upvoten). Eens een vraag een bepaald aantal "upvotes" heeft bereikt, wordt ook de lesgever gewaarschuwd dat er een prangende vraag is. Daarnaast is er een knop waarbij studenten zeer snel kunnen aangeven dat ze niet meer kunnen volgen. De lesgever kan op deze manier een overzicht houden en de les bijsturen waar nodig. Kevin De Ras zal het systeem live demonstreren.

Programma:
- Inleiding tot Flipped Classroom
- Schets van het project inclusief 2 praktijkverhalen
- Evaluatie door studenten
- Demo Hermes-app

 

Broodje Martinnovatie op 17/11/2016: online leerplatform Dodona - automatiseren van de feedback loop
 

Het online leerplatform Dodona (dodona.ugent.be) werd ontwikkeld met het oog op het automatiseren van de feedback loop voor complexe opdrachten met open antwoorden, met als eerste focus programmeeropdrachten. Sprekers zijn prof. Peter Dawyndt, dr. Bart Mesuere, prof. dr. Christophe Scholliers, Felix Van der Jeugt (Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek - Faculteit Wetenschappen) en prof. dr. Bart Dhoedt (Vakgroep Informatietechnologie - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur).
Inhoud:
In deze sessie doen we het relaas van hoe Dodona er tijdens zijn eerste semester zal in slagen om een 500.000 ingediende oplossingen van studenten te beoordelen (ter referentie: in het volledige academiejaar 2015-2016 werden aan de UGent 140.000 multiple choice examens verbeterd). We leggen de algemene werking van Dodona uit, geven aan hoe lesgevers zelf uitvoeringsomgevingen en judges kunnen ontwikkelen voor specifieke programmeertalen of platformen, en hoe ze nieuwe oefeningen aan Dodona kunnen toevoegen die gebruik maken van bestaande of nieuwe judges. We laten ook studenten aan het woord over hun ervaringen met deze nieuwe leeromgeving. Het doel van de sessie is om aan lesgevers en begeleiders te demonstreren hoe ze gebruik kunnen maken van Dodona. Dit seminarie is ook meteen een open oproep aan lesgevers om mee in te stappen in de aanvraag van een onderwijsinnovatieproject (oproep 2017) rond de verdere ontwikkeling van Dodona, het implementeren van judges voor programmeertalen en platformen en het opstellen van oefeningen met automatische beoordeling voor specifieke opleidingsonderdelen.

Broodje Martinnovatie op 10/11/2016: Open Webslides

Open Webslides is één van de winnende onderwijsinnovatieprojecten van de Innoversity Challenge. Dr. Esther De Loof (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) en dr. Ruben Verborgh (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) zullen toelichting geven bij deze innovatieve technologie.
Inhoud:
Goed studiemateriaal evolueert mee met studenten: de jeugd die we vandaag op de studiebanken zien, is niet dezelfde als die van 10 jaar geleden – en de leerstof is wellicht ook aan verandering toe. Hoe kunnen we ons aanpassen aan veranderende technologie en leeromstandigheden? “Open Webslides” bieden een antwoord voor lesslides. Door gebruik van webtechnologie, plaatsen we eenvoudig YouTube-fimpjes, tweets, en interactieve polls op slides, en delen studenten snel links naar individuele slides op een platform naar keuze. Slides werken op ieder toestel, ook smartphones en tablets, zonder software te installeren. Collega's en studenten kunnen discussies plaatsen op slides, en aanpassingen voorstellen. Lesgevers kunnen dan per aanpassing met één klik beslissen om deze al dan niet te accepteren – en de integratie gebeurt automatisch. Op deze manier blijven lesslides steeds up to date, en ontstaat er meer discussie rond het lesmateriaal, zowel binnen als buiten de lessen. De presentatie die gebruikt wordt tijdens het seminarie zal aangeboden worden onder de vorm van open webslides.  Meer info vind je hier

 

De presentatie die tijdens het seminarie gebruikt werd door Esther De Loof en Ruben Verborgh kan u hier bekijken:
https://openwebslides.github.io/BroodjeMartinnovatie/#

Broodje Martinnovatie op 6/10/2016: Multiperspectivisme in de praktijk

Inhoud:

Multiperspectivisme is een kernbegrip binnen de onderwijsvisie en - strategie van de UGent. Het thema omhelst begrippen als kritische zin, perspectiefwisseling, openheid, pluralisme en tolerantie naar afwijkende gezichtspunten. In dit Broodje Martinnovatie geven 4 docenten aan hoe ze dit containerbegrip vertalen naar hun onderwijskundige praktijk.

 • Prof. Dominique Adriaens (opleiding biologie) zal toelichten hoe hij studenten in het vak 'Scientific communication' stimuleert tot kritisch nadenken en communiceren over een topic dat aanleunt bij de biologie, maar een breder maatschappelijk draagvlak heeft. Daartoe voeren studenten een panelgesprek rond een welbepaald thema. Een pro- en contra-panel binnen een thema verdedigt hun standpunt, zowel tegenover het ander panel als tegenover de medestudenten. Deze opdracht maakt deel uit van een opleidingsonderdeel dat studenten competenties moet bijbrengen om wetenschappelijke informatie in verschillende formats naar verschillende doelgroepen te kunnen kaderen en communiceren.
 • Prof. Dries Bonte (opleiding biologie) zal toelichten op welke manier hij kritisch denken en discussiëren stimuleert rond thema’s die conflicten suggereren tussen natuurbehoud en duurzaam gebruik van hulpbronnen. Focus is op het belang van wetenschap, ontwikkeling van een eigen visie en maatschappelijke impact.
 • Prof. Veerle Van Eetvelde (opleiding geografie) zal toelichten hoe tijdens de buitenlandse 'Geografische Excursie' studenten de opdracht krijgen een ruimtelijke probleemstelling in een projectgebied te analyseren en te beantwoorden door een combinatie van verschillende onderzoekstechnieken in een gezamenlijk projectwerk met de buitenlandse studenten van de universiteit waarmee samen wordt gewerkt.
 • Prof. Geert De Jaeger (opleiding biochemie en biotechnologie) zal uiteenzetten hoe studenten in het vak 'Biotechnologie en Maatschappij' bewust gemaakt worden van de maatschappelijke aspecten van biotechnologie en biochemie, zodat zij in staat zijn hierover te reflecteren en een standpunt te formuleren.


Snapt u er nog steeds niet veel van? Bekijk dan de verhelderende limerick "Multiperspectivisme als onderwijsfilosofie" van professor Kristiaan Versluys, Directeur Onderwijsaangelegenheden of lees de volledige visietekst rond het thema.

Programma:
12-12.10u: onthaal
12.10-12.20u: Inleiding door prof. Kristiaan Versluys, Directeur Onderwijsaangelegenheden
12.20-12.40u: Prof. Dominique Adriaens
12.40-13.00u: Prof. Dries Bonte
13.00-13.20u: Prof. Veerle Van Eetvelde
13.20-13.40u: Prof. Geert De Jaeger

U kan hier de powerpoint presentaties bekijken van dit seminarie

 

Broodje Martinnovatie op 18/05/2016 : Duurzaamheidseducatie aan de faculteit Wetenschappen

In dit Broodje Martinnovatie werd een inleiding gegeven tot duurzaamheidseducatie door Dr. Katrien Van Poeck van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent (CDO). Dit seminarie dient tevens als kick-off moment voor opleidingen die wensen in te stappen in een coachingstraject rond duurzaamheidseducatie.

Abstract
Ongestructureerde, complexe duurzaamheidsproblemen (in het Engels vaak ‘wicked problems’ genoemd) zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, uitputting van grondstoffen, gentrificatie, enz. blijken moeilijk op te lossen en zijn meer dan eens aanleiding voor wetenschappelijke en maatschappelijke controverses. Omdat noch de bestaande instituties en kanalen voor besluitvorming, noch het toepassen van de beschikbare expertise blijken te volstaan voor het democratisch aanpakken van dergelijke uitdagingen, kijkt men geregeld in de richting van educatie – en van universiteiten in het bijzonder – om bij te dragen aan het ‘leren’ vinden van uitwegen uit ‘onduurzaamheid’. Maar ook voor educatie is het aanpakken van duurzaamheidskwesties niet vanzelfsprekend. Wanneer de beschikbare kennis onzeker is en er geen eensgezindheid bestaat over welke oplossingen wenselijk zijn, kan men educatie niet herleiden tot het aanleren van de ‘juiste’ attitudes, kennis, gedragingen, vaardigheden, enz. Vragen en uitdagingen die zich dan opdringen, zijn bv.:

 • Hoe kunnen we in educatieve processen omgaan met onzekere en gecontesteerde kennis?
 • Hoe vermijden we dat educatie een kwestie wordt van moraliseren, manipuleren of zelfs indoctrineren, en dit zonder te vervallen in ongepast relativisme?
 • Hoe kunnen we creativiteit en innovatie bevorderen zodat educatie kan leiden tot nieuwe vormen van denken en doen?
 • Hoe beoordelen en evalueren we educatie in het licht van duurzaamheidskwesties?

Tijdens het seminarie krijgt u naast een inleiding tot duurzaamheidseducatie ook een schets van (de resultaten van) vergelijkbare trajecten aan andere faculteiten en worden inspirerende (buitenlandse) praktijkvoorbeelden/werkvormen rond het thema aangereikt. De inhoud wordt afgestemd op de vakgebieden specifiek voor de faculteit Wetenschappen.

Light-traject rond duurzaamheidseducatie
Opleidingen of docenten van de faculteit Wetenschappen die geïnteresseerd zijn, kunnen na dit startseminarie instappen in een zogenaamd 'light-traject' rond duurzaamheidseducatie. Het betreft een proces rond visievorming waarin docenten concrete inspirerende praktijkvoorbeelden en werkvormen aangereikt krijgen om rond het thema aan de slag te gaan binnen hun vakgebied. Concreet betreft het een 3-tal workshops onder begeleiding van Dr. Katrien Van Poeck waarin d.m.v. groepsdiscussie het thema verdiept wordt en voorbeelden van mogelijke opdrachten voor studenten aangereikt worden.

Broodje Martinnovatie op 28/04/2016: Activerende en innoverende werkvormen uit het buitenland

Abstract
In dit Broodje Martinnovatie vertellen drie studenten over hun ervaringen in het buitenland met activerende werkvormen. Valerie Himschoot en Fran Pennynck studeerden in CEMUS, een centrum opgericht door Uppsala University en the Swedish University of Agricultural Sciences en kwamen in contact met student-led education, een zeer doorgedreven vorm van activerend leren, waarbij studenten zeer veel initiatief moeten nemen in hun leerproces. Bij student-led education gaan de studenten immers zelf mee de lesinhoud bepalen en wordt er van hen een zeer actieve rol in (en naast) het leslokaal gevraagd. Zo wordt er veelal les gegeven onder de vorm van interdisciplinaire seminaries, een rollenspel, debatten… Hierbij worden er studenten aangeworven om de cursusinhouden continu te modelleren en te coördineren in nauwe samenwerking met leraars, researchers en een paar progressieve proffen. Een ander mooi voorbeeld om studenten actief samen te laten werken is het collectief examen, waarbij iedereen ofwel samen slaagt ofwel samen niet slaagt.
Ruben Vanderhaeghe studeerde in Uppsala, waar de vakken in blokken gedoceerd worden, waardoor er veel meer ruimte is voor labo-projecten van enkele weken, waar de studenten zich heel actief voor moeten inzetten en nauw moeten samenwerken. Aan de hand van deze getuigenissen gaan we na hoe we deze manier van lesgeven kunnen integreren in het huidig UGent-model.

Op onderwijstips.ugent.be vindt u een uitgebreid overzicht van activerende werkvormen. Een aantal ervan sluiten nauw aan bij de inhoud van het seminarie.

Business Café op 19/4/2016: Studentenevenement rond ondernemerschap

Abstract
Business Café - afficheDoel van dit studentenevenement is studenten van de faculteit Wetenschappen informeren over én zin doen krijgen in ondernemerschap. Dit laagdrempelig evenement wordt georganiseerd i.s.m Durf Ondernemen, het Expertisecentrum voor student-ondernemerschap aan UGent. Volgende zaken zullen aan bod komen: voorstelling van de universiteitsbrede leerlijn "Durf Ondernemen" (Leer Ondernemen, Inleiding tot ondernemerschap, Durf Ondernemen, Durf Starten) en toelichting bij het statuut 'student-ondernemer'. Daarnaast zullen verschillende student-ondernemers komen vertellen over de opstart van hun bedrijf via een panelgesprek en kan u hun producten bekijken in de ondernemersmarkt. Verschillende studentenverenigingen (Gentse Biologische Kring, Geologica, Chemica en WiNA) van de faculteit Wetenschappen zetten mee hun schouders onder dit evenement. Ook docenten en opleidingen worden ondersteund door Durf Ondernemen. Dus ook als docent bent u meer dan welkom om wat inhoud én een gratis hotdog mee te pikken ;-)
Programma:
12u-14u: Ondernemersmarkt
12u30-13u30: Panelgesprek
Bekijk hier de affiche en het volledige programma voor dit evenemen

Broodje Martinnovatie op 10/3/2016: Onderwijsinnovatie in het bacheloronderwijs fysica

Abstract
Broodje MartinnovatieIn dit Broodje Martinnovatie plaatsen we 2 onderwijsinnovatieprojecten binnen het bacheloronderwijs Fysica in de schijnwerpers: enerzijds een project uitgevoerd door professor Bartel Van Waeyenberge waarbij multimediale demo's ingezet worden ter ondersteuning van hoorcolleges fysica, anderzijds een project uitgevoerd door professor Dirk Poelman waarbij weblectures ingezet worden ter ondersteuning van fysicapractica.
Beide lesgevers doceren fysica voor relatief grote groepen bachelor-studenten van verschillende opleidingen gekenmerkt door een diverse voorkennis en interesse.

 • Ontwikkeling van een multimedia demonstratiesysteem ter ondersteuning van het bacheloronderwijs Fysica
  Professor Bartel Van Waeyenberge zal toelichten hoe hij multimediale demo’s inzet tijdens hoorcolleges fysica. In het fysica-onderwijs nemen demonstraties een belangrijke plaats in. Het live aantonen van relaties tussen grootheden of het demonstreren van niet voor de hand liggende fenomenen zijn heel instructief en kunnen gebruikt worden als start voor de opbouw van een theorie of als synthese van een afleiding.
  Prof. Bartel Van Waeyenberge bouwde een demoplatform, enerzijds bestaande uit een roltafel, voorzien van computer en basis-instrumentatie en anderzijds uit een software-template om een multimedia-voorstelling van de demonstratie op groot scherm te kunnen weergeven. Voor het aansturen en het uitlezen van de instrumentatie werd gebruik gemaakt van Labview. De demo kan vanuit één of meerdere gezichtspunten gefilmd worden om de zichtbaarheid te verhogen en samen met de uitlezing van meetinstrumenten, grafieken, ondersteunende figuren en animaties direct via de beamer geprojecteerd worden. De studenten kunnen op deze manier zowel direct, als indirect op het projectiescherm de demonstratie meevolgen. De docent kan de projectie van de videobeelden gebruiken om de fenomenen te verklaren en te koppelen aan de theorie van het hoorcollege. Naast het gebruik voor de live demonstraties, kunnen de opgenomen multimedia-presentaties ook als ondersteunend materiaal toegevoegd worden aan de cursussite op Minerva.
  U kan hier een (onvolledig) overzicht vinden van deze multimediale fysicademo’s
 • Inzet van weblectures ter ondersteuning van fysicapractica
  Professor Dirk Poelman zal toelichten hoe blended-learning ingezet wordt ter ondersteuning van fysicapractica. Het project omvat de inzet van een 20-tal korte filmpjes (5 min) ter voorbereiding van fysicapractica. De studenten krijgen uitleg bij de belangrijkste handelingen en aandachtspunten van het practicum.
  Dat zorgt voor een aantal voordelen: de studenten komen beter voorbereid naar de practica, de begeleiders moeten minder basisinformatie herhalen en kunnen dieper ingaan op de proeven en fysische principes zelf, nieuwe practicumbegeleiders kunnen hun kennis opfrissen aan de hand van de opnames.
  U kan al deze weblectures bekijken via de Zephyr cursussite met cursuscode 'PRACTICUMFYSICAFILMP' (onder 'Documenten')

Broodje Martinnovatie op 14/12/2015: Hands-on workshop Camtasia Studio

Abstract
Kennisclips (korte videolessen) vormen een mogelijk onderdeel van verschillende vormen van blended-learning. Ze kunnen ingezet worden in hoorcolleges, werkcolleges en practica. Zowel binnen het flipped-classroom model, als voorbereiding, herhaling, uitbreiding of vervanging van de les, als demonstratievideo's ter voorbereiding op practica, instructievideo's voor software,...

Het softwarepakket Camtasia Studio laat toe zo'n kennisclips op te nemen, te monteren en te publiceren. Zo'n kennisclip is typisch 2 tot maximaal 15 minuten lang. Het betreft een opname van het scherm of bijvoorbeeld een opname met een videocamera in een practicumzaal.

Volgende zaken zullen aan bod komen tijdens het seminarie:
opname kennisclip, trimmen start/einde, versprekingen wegknippen, toevoegen van inhoudelijke navigatie, toevoegen van aanduidingen (pijl, kader, cirkel, fluo,...), ondertiteling (manueel en semi-automatisch), voice-over, startscherm/tussenschermen/eindaftiteling, productie, publicatie op Minerva/Youtube,...

Het is de bedoeling dat u tijdens het seminarie zelf aan de slag gaat met Camtasia Studio. U brengt daarvoor een laptop mee met daarop een geïnstalleerde versie van Camtasia Studio (30-day free trial download). U kan uiteraard ook passief meevolgen maar dan is het leereffect kleiner ;-)
De gedetailleerde inhoud van het seminarie kan u hier vinden.
Voorbeelden van opnames van weblectures aan de faculteit Wetenschappen kan u hier bekijken.

Cursus 3D-modellering met Blender - 28/5/2015

Abstract
Workshop rond 3D-modellering met Blender gegeven door Prof. Dominique Adriaens. Er waren 16 deelnemers aan deze hands-on workshop. Prof. Dominique Adriaens bundelde een aantal handelingen en veelgebruikte operaties in Blender in een 10-tal demonstratiefilmpjes.
U kan deze video's bekijken via het Youtube-kanaal "Blender - workshop".

Broodje Martinnovatie: Inzet van tablet-PC's in het universitair onderwijs: praktijkverhalen - 6/5/2015

Abstract
In dit Broodje Martinnovatie brengen we een variatie aan praktijkverhalen ter inspiratie van de inzet van tablet-PC's in het hoger onderwijs. De Faculteit Wetenschappen beschikt sinds 2013 over 26 tablet-PC's. Na een langzame start worden de tablets momenteel bijna continu ingezet binnen tal van opleidingen. In dit Broodje Martinnovatie komen 6 sprekers uit verschillende opleidingen toelichten hoe zij deze tablet-PC's inzetten en wat precies de meerwaarde ervan is. De mobiliteit en connectiviteit van de toestellen, de GPS, de ingebouwde bewegingssensoren,... maken de tablets tot een echt Zwitsers zakmes ter ondersteuning van het onderwijs, bv. voor het verrichten van geografisch en biologisch veldwerk.

Programma:

 • 12u-12u10: Prof. Marc De Batist (geologie): Geologisch veldwerk 2.0: inzet van tablets in het veld en gebruik van apps voor geologische kartering
 • 12u10-12u20: Drs. Katrien Van Petegem (biologie): inzet van tablets in het practicum de Biosfeer: dieren
 • 12u20-12u30: Prof. Katrien Strubbe (chemie): Inzetten van tablets in de SLO chemie: ontwikkelen van educatieve apps voor chemie-onderwijs
 • 12u30-12u40: Dr. Tim Deprez (biologie): gebruik van “digital objects” op tablets (ontwikkeling kiosk app)
 • 12u40-12u50: Drs. Sebastien Viaene en Drs. Steven Caluwaerts (fysica en sterrenkunde): observatie sterrenhemel met Google Sky View
 • 12u50-13u: Drs. Stephanie Verplaetse (geografie): inzet van tablets tijdens de excursie naar Kreta en Portugal
 • 13u-13u30: Vragenronde en voorstelling van de online inspiratiegids voor de inzet van tablet-PC's in universitair onderwijs. Korte demo van een aantal online stemsystemen: Curios Vote, Socrative en Mentimeter. Zie ook onderwijstips.ugent.be


Presentaties

Broodje Martinnovatie: MOOCs voor dummies - 24/03/2015

Broodje MartinnovatieAbstract
“Het model van de prof die een cursus schrijft en daar twaalf weken les over geeft, is ten dode opgeschreven. Studenten volgen steeds vaker onlinecursussen van de beste profs in hun vakgebied, of die nu les geven aan Stanford of aan de UGent. Het hele onderwijssysteem wordt hierdoor op zijn kop gezet. Ik kan me perfect voorstellen dat ook mijn studenten lessen volgen van de beste man uit hun vakgebied en daar studiepunten mee verzamelen. In theorie laat het examenreglement van de UGent dat zelfs al toe.” – Prof. Frank Gielen.

In dit Broodje Martinnovatie kijkt prof. Frank Gielen voorbij de hype en gaat dieper in op de kansen en uitdagingen rond blended learning en MOOCs (Massive Open Online Courses). Deze worden geplaatst in een Vlaams en internationaal perspectief. Hij zal ons tevens een blik gunnen op het iMindsX leerplatform. Dit leerplatform profileert zich niet als een alternatief voor Minerva. De bedoeling is om dit platform te optimaliseren voor blended learning en het als learning tool aan te bieden binnen Minerva. Prof. Stefaan Cottenier zal tevens kort zijn ervaring met het iMindsX leerplatform toelichten.
Er wordt deze keer extra veel ruimte voorzien voor discussie en debat. Luc Van de Poele zal de visie van UGent hieromtrent toelichten en de huidige modaliteiten van het examenreglement met betrekking tot MOOCs duiden.

Programma:
12u15-12u30: Gastheer Prof. Danny Segers licht kort de toekomstplannen rond de Universitaire musea toe
12u30-13u: Presentatie rond MOOCs door Prof. Frank Gielen, directeur van het iMinds Incubation & Entrepreneurship team.
13u-13u10: Prof. Stefaan Cottenier deelt zijn ervaring rond het leerplatform iMindsX
13u10-13u20: Luc Van de Poele over visie DOWA en huidige modaliteiten binnen het examenreglement
13u20-13u30: Groepsdiscussie

 

Gebruikte presentaties:

Broodje Martinnovatie: 3D-printing en 3D-modellering aan de UGent - 10/3/2015

Deze keer laten we een aantal sprekers aan het woord over 3D-printing en 3D-modellering. De focus ligt op de wijze waarop 3D-objecten geïntegreerd kunnen worden in het universitair onderwijs.

Programma:

 • Prof Veerle Cnudde - bekijk presentatie
  Live demo van 3D-printer en showcase van reeds geprinte objecten. (Meer info)
 • Prof Dominique Adriaens- bekijk presentatie
  Toelichting bij inzet 3D-modellen ter ondersteuning practicum dierkunde (Meer info)
 • Prof Bart Devreese- bekijk presentatie
  Eiwitten in 3D - verwerven van inzichten in de structuur van biomoleculen mbv het moleculair visualisatieprogramma PyMol (Meer info)
 • Dr Ruben Verstraeten- bekijk presentatie
  Ruben zal het proces schetsen van de aanmaak van een 3D-model in Rhinoceros (export naar *.stl) tot het eigenlijke 3D-printen via de zogenaamde G-code. Hij zal tevens de infrastructuur/dienstverlening van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw toelichten (modelleren/scannen/printen/expertise uitwisselen).
  Indien voldoende interesse kan er in de loop van 2015 een stoomcursus Rhinoceros georganiseerd worden.
 • Kurt Vanhoutte- bekijk presentatie
  Kurt Vanhoutte komt de ambitieuze plannen toelichten rond het in aanbouw zijnde fablab (fabrication laboratory) en de verschillende vormen van dienstverlening die je er zal kunnen krijgen. Meer info: http://www.fablab.ugent.be/
 • Demohoekje
  Demo 3D -projector en 3D-fototoestel (Meer info). Voorstelling webpagina met overzicht van 3D-printers en 3D-scanners aan UGent (Meer info)

Broodje Martinnovatie: van hoorcollege naar flipped classroom: een praktijkvoorbeeld aan de UGent - 24/10/2014

 

Onder de noemer “Broodje Martinnovatie” organiseren we jaarlijks een aantal praktijkgerichte innovatielunches. Deze keer behandelen we een project uitgevoerd in 2014 door professor Stefaan Cottenier rond flipped classroom (*)

Abstract
Ooit waren hoorcolleges de norm voor universitair onderwijs. Vandaag kunnen docenten kiezen uit een veelheid aan ‘nieuwe’ werkvormen. Op papier zien die er vaak veelbelovend uit. Maar leveren ze in de dagelijkse praktijk de beloofde resultaten? Hoeveel voorkennis en inspanningen vraagt het van een docent om een cursus in een nieuwe werkvorm te gieten? En welke valkuilen ontmoet je daarbij? Terechte vragen die velen zich stellen.

Alleen door het te doen, kom je antwoorden te weten. In dit Broodje Martinnovatie wordt het relaas gedaan van een omvormingsverhaal uit het voorbije semester aan de UGent. Het startpunt is ongetwijfeld voor veel docenten herkenbaar: een cursus gebaseerd op hoorcolleges, met een inhoud en aanpak die doorheen de jaren gegroeid is en bijgeschaafd werd tot een mooi geheel. De uitdaging was: kunnen we het leerrendement voor de studenten significant verhogen door deze cursus om te vormen naar een flipped classroom model met maximaal behoud van het bestaande materiaal, met een minimale technische infrastructuur en kost en zonder beroep te moeten doen op een legertje medewerkers. Prof. Stefaan Cottenier deelt zijn ervaringen en vertelt welke resultaten het opleverde.

(*) Volgens onderwijstips.ugent.be is “flipped classroom een pedagogisch model waarin de typische elementen van een traditionele les worden omgedraaid. De kennisverwerving gebeurt voorafgaand aan de les. De toepassing, analyse en/of evaluatie van die kennis vindt plaats tijdens de les. De studenten bekijken dus de leerstof voor ze naar de les komen.”

 

De slides van het seminarie zijn te downloaden via: http://goo.gl/szGH2v
De weblecture van dit seminarie kan u bekijken via: http://goo.gl/T5oUDR

Broodje Martinnovatie: Demo capture agent en videoconferentie - 15/09/2014

Onder de noemer “Broodje Martinnovatie” organiseren we een aantal praktijkgerichte innovatielunches. Deze keer spelen we gastheer voor DICT.
DICT biedt u de mogelijkheden om geautomatiseerd hoorcolleges, lezingen, seminaries e.d. op te nemen. Met behulp van lesopname-toestellen (ook wel capture agents genoemd) worden zowel de lesgever (video+audio) als de presentatie (schermopname) gecapteerd en samengesteld tot een weblecture die online beschikbaar en navigeerbaar is. Opgenomen hoorcolleges kunnen ook makkelijk geïntegreerd worden binnen de Minerva-cursus waaraan ze gekoppeld zijn. Kristof Keppens en Davy de Sloover zullen een praktische demo geven van zo'n capture agent en de Minerva-integratie.
Er zal tevens een demo gegeven worden rond een aantal nieuwe mogelijkheden met betrekking tot videoconferentie. Een nieuwe speler op de markt (StarLeaf) met als desktop oplossing Starleaf Breeze, maakt het nu nog eenvoudiger om 'live' te communiceren. Zowel van persoon tot persoon (punt tot punt) als met meerdere personen tegelijk (multipunt) zijn mogelijk met deze toepassing, net als Pc/document sharing.

Minerva als ondersteunend platform bij activerende leervormen - 11/03/2014

Onder de noemer “Broodje Martinnovatie” organiseren we een aantal praktijkgerichte innovatielunches. Deze keer spelen we gastheer voor het Minerva-team van DICT.

Heel wat lesgevers kunnen vandaag bijkomende ondersteuning gebruiken bij vernieuwende en activerende onderwijsvormen. Op Minerva zijn verschillende tools beschikbaar die zowel binnen de leeromgeving als tijdens de reguliere lessen vrijwel meteen kunnen worden ingezet. Deze zijn echter nog te weinig bekend en het ontbreekt de lesgevers vaak ook aan info over het efficiënte praktische en didactische gebruik ervan. Het beter benutten van de mogelijkheden van Minerva werd dan ook opgenomen in het strategisch plan van de UGent.

Om dit actiepunt te verwezenlijken gaat de afdeling Onderwijstechnologie van de directie ICT dit academiejaar de boer op. Beknopt stellen we graag minder courant gebruikte Minerva-modules zoals puntenboek, portfolio en leerpaden aan u voor, door middel van duidelijk uitgewerkte voorbeelden. We tonen hoe u er eenvoudig mee aan de slag gaat en waar u terecht kan met vragen en feedback.

Broodje Martinnovatie: Indianio - indienen van elektronische bestanden met automatische verificatie en verwerking - 21/11/2013

Onder de noemer “Broodje Martinnovatie” organiseren we een aantal praktijkgerichte innovatielunches.
Deze keer behandelen we een innovatieproject van 2013 rond het indienplatform Indianio met professor Peter Dawyndt als promotor en dr. Davy Hollevoet als projectmedewerker.

Heb je als lesgever ervaring met het feit dat studenten voor taken, projecten of examens niet de gevraagde bestanden indienen? Of dat ze bestanden indienen in het verkeerde formaat? Zou je graag voor elk ingediend bestand een aantal automatische bewerkingen uitvoeren? Dan loont het zeker de moeite om Indianio eens uit te proberen.
Indianio (https://indianio.ugent.be) is een webtoepassing die docenten en assistenten toelaat om projecten aan te maken, en daarbij op te geven wat de studenten precies moeten indienen, hoe die ingediende bestanden daarna moeten verwerkt worden en welke feedback de studenten krijgen tijdens en na het indienen.
Indianio verifieert onmiddellijk of een bestand dat door een student wordt ingediend voldoet aan de vooropgestelde vereisten. Er kan bijvoorbeeld gecontroleerd worden of het bestand effectief van het gevraagde type is, bijvoorbeeld een PDF-document, een Excel-bestand of een ZIP-archief. In dat laatste geval is het ook mogelijk om op te geven welke bestanden in het archief moeten aanwezig zijn, of net niet moeten aanwezig zijn. Door bestanden te weigeren die niet aan de vormvereisten voldoen, en de student daar onmiddellijk op te wijzen, bespaart Indianio zowel docent als student aanzienlijk wat werk en heen-en-weer ge-e-mail.
Lees hier de volledige abstract

Broodje Martinnovatie: Voorbeelden van weblectures aan de faculteit Wetenschappen - 17/09/2013

In dit Broodje Martinnovatie behandelen we de inzet van weblectures in het onderwijsproces aan de faculteit Wetenschappen. We tonen 9 verschillende voorbeelden van weblectures aan de faculteit wetenschappen in hoorcolleges, werkcolleges en practica en bespreken telkens de wijze waarop ze ingezet worden: ter voorbereiding/herhaling/uitbreiding/vervanging,  ter demonstratie/instructie als voorbereiding op practica, als instructievideo's voor software, voor het geven van feedback,...
Professor Zeger Hens komt persoonlijk zijn ervaring rond de inzet van weblectures in zijn werkcolleges toelichten.
U kan hier alvast zien hoe enkele van uw collega's weblectures inzetten (o.a.Prof. Zeger Hens, Prof. Wim Declercq, Prof. Philippe De Maeyer, Prof. Peter Dubruel, Prof. Dominique Adriaens,...)

Als kers op de taart nemen we 'live' een mini-weblecture op met Camtasia Studio en publiceren die meteen op Minerva

Broodje Martinnovatie: opvolging/evaluatie projecten onderwijsinnovatie 2012 - 02/05/2013

Op donderdag 2 mei organiseert de cel onderwijsinnovatie van de faculteit wetenschappen een markt waar alle promotoren van de onderwijsinnovatieprojecten van 2012 hun project voorstellen en evalueren.
Er zijn  geen plenaire sessies dus u kan vrij rond lopen van stand naar stand waar u gerichte vragen kan stellen.
Er worden broodjes voorzien.

De volgende projecten worden voorgesteld:

 • Prof. Dawyndt: Pythia - Online leeromgeving voor automatische evaluatie van programmeeroefeningen
 • Prof. De Maeyer: Multimediale oefeningenset Geomatica
 • Prof. Braeckman en Prof. Bert: Lichtpunt in de duisternis: fluorescentiemicroscopie voor studenten
 • Prof. Vandenabeele en Prof. Devreese: Uitwerken van een vademecum voor geïntegreerde practica doorheen de Bachelor Biochemie en Biotechnologie
 • Dr. Demeyer: Open-source computeralgebra-pakket Sage
 • Prof. Matthys: Kwalitatieve feedback door middel van screencapture
 • Prof. Matthys: Docenten- en studentenparticipatie in onderwijsinnovatie

Broodje Martinnovatie: Pythia - 22/05/2012

Thema:
online leeromgeving Pythia voor automatische evaluatie van programmeeroefeningen
door  Prof. Peter Dawyndt  (Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica UGent)

Pythia is een online evaluatie-omgeving voor programmeeroefeningen die kan ingezet worden binnen verschillende opleidingsonderdelen en biedt duidelijk tal van voordelen zowel voor studenten (onmiddellijke en uitgebreide feedback, competitief leren) als voor lesgevers en begeleiders van werkcolleges (voortgangsrapporten, voorgedefinieerde feedback, probleemanalyse).

Naast een ‘live’ demo bekijken we al meteen een aantal bevindingen van studenten en docenten uit het eerste werkjaar en houden we een korte programmeerwedstrijd.

Broodje Martinnovatie: Elektronisch stemsysteem - 20/10/2011

Programma

 • Introductie
 • ‘Live' demo  door Prof. Peter Dawyndt (Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica)
 • Didactische tips and tricks door Jan Velghe (Directie Onderwijsaangelegenheden)
 • Afsluitende kwis met tal van prijzen waaronder een lunch met Directeur Onderwijsaangelegenheden Prof. Kristiaan Versluys en 2 pointers/klikkers
 • Hands-on-workshop (vanaf 13u30u): laat ter plekke uw powerpoint-voorstelling aanvullen met interactieve vragen

Workshop onderwijsinnovatie Faculteit Wetenschappen - 31/05/2011

De cel Onderwijsinnovatie van de Faculteit Wetenschappen organiseert voor u een praktijkgerichte middag waarop u een aantal nieuw aangekochte tools zélf kan uitproberen zoals een elektronisch stemsysteem, een interactief Smart tablet, een interactief witbord en een mobiel 3D-projectiesysteem.  Daarnaast laten we u graag kennismaken met de mogelijkheden van weblectures en onze dienstverlening hieromtrent.  U kan dan meteen ook een aantal opgenomen weblectures van 2010 bekijken.  U kan tussen 12u en 14u doorlopend een kijkje komen nemen en als u dat wenst een broodje bestellen.

Demo 3D-visualisering - 14/12/2010

In 2009 werd door de KCO van de Faculteit Wetenschappen een project goedgekeurd voor de aankoop van een projectiesysteem voor 3D-visualisatie. Dit project werd ingediend door prof. Walraevens (vakgroep Geologie) voor het klassikaal interpreteren van luchtfoto’s. In het aangekochte systeem is de stereoprojectie gebaseerd op de INFITEC technologie. Bij deze technologie gebeurt de stereoseparatie dmv interferentiefilters. Voordeel is dat er geen kleurverlies optreedt en dat het tevens een mobiel systeem is. Iedereen kan er dus gebruik van maken voor zijn lessen, oefeningen, practica,… Daarom organiseert het onderwijsinnovatieteam van de Logistieke Dienst Onderwijs een demonstratie om alle lesgevers kennis te laten maken met het INFITEC systeem.

Deze demo is gericht aan elkeen die binnen zijn vakgebied werkt met 3D-modellering en dit graag wenst te integreren in het onderwijsproces.
Inhoudelijk behandelt de demo volgende punten:

 • inzicht geven in de verschillende gangbare stereoprojectietechnieken
 • voorstelling van de aangekochte stereoprojectie-apparatuur
 • showcase
 • overzicht geven van 3D-gebruik binnen de faculteit (vakgebied + software)
 • aangeven van de mogelijke toepassingen van 3D-visualisatie binnen uw vakgebied
 • praktische tips voor integratie in het klasgebeuren (installatie, bundeling van lesmateriaal, ... )

Na de presentatie voorzien we ook tijd om uw laptop met daarop de 3D-modelleringssoftware van uw vakgebied aan te sluiten op het stereoprojectiesysteem. Op deze wijze kan u meteen ervaren en nagaan wat de eventuele meerwaarde kan zijn voor uw lesmateriaal. Er zal tevens een stand aanwezig zijn waar allerlei 3D-visualisatie apparatuur voorhanden is.