Behoud van impuls

Inhoud:
Behoud van impuls
Promotor:

Prof. Bartel Van Waeyenberge, faculteit Wetenschappen

Omschrijving

Het behoud van impuls wordt onderzocht bij de botsing van twee wagentjes. De massa’s van de wagentjes zijn gekend en hun snelheid wordt bepaald net voor en net na de botsing. Het ene wagentje start uit stilstand. De snelheid die dit wagentje na de botsing krijgt wordt gemeten met een lichtpoort. Aan het andere wagentje wordt een beginsnelheid mee gegeven en de snelheid voor en na de botsing wordt met een ultrasoon sensor opgemeten.
Zo kan voor en na de botsing het totale impuls berekend worden. Door het toevoegen van een extra gewicht kan de massa van wagentjes verdubbeld worden.

Benodigd materiaal

2 wagentjes en rail (Vernier Dynamics system)
Extra gewicht 500g
Lichtpoort (Vernier Photogate)
Ultrasoon bewegingssensor (Vernier Motion sensor)
MyRio voor het synchroon registreren van beide sensoren
Webcam voor een overzichtsbeeld

Referentie

D. Giancoli, paragraaf H9.5

Video

 


Downloads

  • behoud_impuls.vi

 

 

Logo Labview

Dit project werd gerealiseerd met de steun van Labview