RC-kring

Inhoud:
Visualisatie en illustratie van een RC-kring
Promotor:

Prof. Bartel Van Waeyenberge, faculteit Wetenschappen

Omschrijving

Het opladen en ontladen van een condensator wordt bestudeerd aan de hand van een keten met een gloeilampje en supercondensator in serie. De weerstand van de gloeilamp samen met de capaciteit van de condensator geeft een RC tijd van ongeveer 10s. De gloeilamp fungeert als een weerstand en zal oplichten als er stroom in de keten loopt.

De spanningsbron wordt aangesloten op de in serie geschakelde lamp en condensator. Wanneer de spanningsbron wordt ingeschakeld kan de spanning over de condensator met de multimeter gevolgd worden. De stroom in de keten wordt rechtstreeks van de digitale voeding uitgelezen.
Eenmaal dat de condensator is opgeladen en de stroom in de keten op nul is gevallen, kan de spanningsbron uitgeschakeld worden en met een kabel kort gesloten worden zodat de keten terug ontlaad.

Benodigd materiaal

Digitale voeding
Digitale multimeter
Gloeilampje 4,5W 6V
Super condensator 1.5 F 5,4V
Montagebord DIY
Webcam

Referentie

D. Giancoli, paragraaf H26.5, zie ook conceptvoorbeeld 26.13

Video's


Downloads

  • RC-kring.vi

 

 

Logo Labview

Dit project werd gerealiseerd met de steun van Labview