Statische en kinetische wrijving

Inhoud: Proefondervindelijke illustratie van de statische en kinetische wrijvingskracht
Promotor: Prof. Bartel Van Waeyenberge, faculteit Wetenschappen

Omschrijving

Een gewicht wordt door middel van rekker en een krachtsensor in beweging gebracht, waarbij gepoogd wordt een constante snelheid aan te houden.  In functie van de tijd wordt de kracht geregistreerd.  De rekker zorgt ervoor dat de kracht langzaam wordt opgebouwd. Men kan observeren dat de kracht toeneemt tot dat het gewicht in beweging komt. Dit gebeurt wanneer de statische wrijvingskracht overwonnen wordt. Dit wordt gevolgd door een sterke daling in de kracht door de momentane acceleratie van het gewicht. Daarna kan het gewicht in beweging gehouden worden met kracht kleiner dan de maximale kracht. Dit is de kinetische wrijvingskracht.

Materiaal

Krachtsensor (Vernier Dual range Force sensor)
MyRio voor registreren van de krachtsensor
Rekker
2 gewichten
Webcam

Referentie:

D. Giancoli, paragraaf H5.1, zie figuur 5.3

Video

 

 

 

Logo Labview

Dit project werd gerealiseerd met de steun van Labview