Get out your comfort zone: feedback geven en krijgen op presentaties

Vakgroep/Dienst: Geografie (WE12)
Promotor: Prof. Veerle Van Eetvelde
Projectmedewerkers: Dr. Kristien Ooms, Pieter De Clercq, Sandra Vangestel

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Situering
FeedbackHet geven van een goede, duidelijke mondelinge presentatie behoort tot de eindcompetenties van de opleidingen BA Geografie en Geomatica en MA Geografie. Bij het opleidingsonderdeel Cartografie (3de Bachelor Geografie en Geomatica, 1ste semester) krijgen de studenten een eerste maal de opdracht een korte presentatie te geven over een paper die ze moeten bespreken. Voor de presentatie zelf krijgen ze een vaste lay-out en structuur die ze dienen te gebruiken. Tijdens het opleidingsonderdeel Landschapskunde (3de Bachelor Geografie en Geomatica) wordt voor de eerste maal in de opleiding gevraagd aan de studenten om een mondelinge presentatie te geven over eigen uitgevoerd onderzoek, meer bepaald de geïntegreerde oefening (Studie van veranderingen van het landschap en site-analyse d.m.v. kaart- en terreinanalyse) die ze gedurende het hele semester hebben uitgevoerd.

Ter voorbereiding van deze presentatie krijgen de studenten een toelichting over presentatietechnieken (opmaak van een powerpoint, structuur, taalgebruik, …). Aangezien de geïntegreerde oefening wordt uitgewerkt in groep dienen de studenten ook goed af te spreken wie welke aspecten zal presenteren en bespreken.

Na elke presentatie wordt er feedback gegeven op de presentatie, zowel over de inhoud als de vorm en presentatietechnieken. Tijdens deze feedback werd in het verleden ook telkens aan de medestudenten gevraagd naar hun commentaar. Om deze onderlinge feedback (peer assessment) te bevorderen werd een formulier opgemaakt (zie Figuur 3). Na elke presentatie geven de studenten feedback op elkaar via dit formulier dat ze indienen na alle presentaties. Per presentatie (of per student) geeft elke student 3 positieve en 3 negatieve punten van de presentatie.

De input van alle studenten wordt nadien samengevoegd per student, zodat alle studenten de feedback krijgen die hun medestudenten op hun presentatie hebben gegeven, ze krijgen dus hun individuele feedback te zien. Dit betekent dat tot nu toe alle formulieren (die met de hand werden geschreven) overgetypt werden per student/groep.


Structuur van feedback formulier:

Naam: 
Presentatie 1 – namen: 
Case study/studiegebied:  
Positieve elementen – dit zou ik zelf willen meenemen naar een volgende presentatie, oefening Negatieve elementen – dit zou ik zelf anders doen (geef ook aan hoe je dit beter zou doen)


 
(enkel voor Actuele Vraagstukken)

Beschrijving van participatie traject12345
Terugkoppeling naar literatuur12345

 

Figuur 3: Voorbeeld feedback formulier per student in te vullen

 

Comfortzone

De bedoeling van dit project is om de laatste fase (groeperen van de feedback per presentatie) te automatiseren via Google Forms, zodat de studenten hun feedback kunnen intypen in het formulier en er automatisch een output formulier wordt gegenereerd per student/groep. Voor het intypen van het formulier zal gebruik gemaakt worden van tablets.

Beschrijf hoe het onderwijsinnovatieproject aansluit bij één van de twee thema’s ‘activerend leren’ en ‘multidisciplinariteit’

Dit project sluit aan bij beide thema’s ‘activerend leren’ en ‘multiperspectivisme’:

  • activerend leren: door de studenten te activeren in het geven van (positieven en negatieve) feedback aan elkaar worden ze gestimuleerd hun presentatietechnieken te verbeteren en in een kritische houding te hebben t.o.v. elkaar
  • multiperspectivisme: het aanleren, oefenen en verbeteren van presentatietechnieken van de studenten (=> communicatievaardigheden); het gegeven dat studenten leren van elkaar, studenten van lesgevers, lesgevers van studenten; door het creëren van een open attitude naar feedback geven en krijgen (=> get out the comfort zone)

Toon aan dat er een link of samenwerkingsverband is met een andere faculteit

Indien de bevindingen van het project een betekenisvolle bijdrage kunnen betekenen voor andere docenten zal, ter afsluiting van het project, een Broodje Martinnovatie georganiseerd worden rond dit project. Dat kan zowel als onderdeel van een overkoepelend seminarie of als hoofdthema binnen het seminarie.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

De algemene doelstelling van het project is om de studenten uit hun comfortzone te halen door:

  • aanleren, oefenen en verbeteren van presentatietechnieken van de studenten (=> communicatievaardigheden in multiperspectivisme)
  • de studenten te activeren in het (positieve en negatieve) feedback geven aan elkaar (=> activerend leren + studenten leren van elkaar, studenten van lesgevers, lesgevers van studenten in multiperspectivisme)
  • het creëren van een open attitude naar feedback geven en krijgen (get out the comfort zone =>multiperspectivisme)

Het project zal uitgewerkt worden in het kader van de opleidingsonderdelen Cartografie (3de BA Geografie en Geomatica, 1ste semester) door Dr. Kristien Ooms, Landschapskunde (3de BA Geografie en Geomatica, 2de semester), Actuele Vraagstukken Landschap, Mens, Milieu (MA Geografie) en Bijzonder vraagstuk Landschapskunde en Landschapszorg (MA Stedenbouw & Ruimtelijke Planning), verantwoordelijke lesgever Prof. Veerle Van Eetvelde.

Voor alle vakken dienen de studenten een presentatie te maken:

  • Voor cartografie gaat het over een korte presentatie met bespreking van een paper waarbij de lay-out en structuur van de presentatie wordt opgelegd.
  • Bij Landschapskunde is dit een groepspresentatie over het projectwerk dat de studenten hebben moeten uitvoeren gedurende de hele tweede semester (Studie van veranderingen van het landschap en site-analyse d.m.v. kaart- en terreinanalyse).
  • Bij actuele vraagstukken is het een individuele presentatie over een bestaande case die de studenten hebben moeten bestuderen en waarover de kritische reflectie van een participatietraject en terugkoppeling naar literatuur wordt toegelicht.