Inzet van een interactief bord in het practicumonderwijs biologie

Vakgroep/Dienst: Biologie (WE11)
Promotor: Prof. Annemieke Verbeken
Projectmedewerkers: Bauters Kenneth, De lange Ruben, Kristof de Vos, D’hondt Bram, Eeckhout Sharon, Van de Putte Kobeke

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Tijdens de practica van plantkunde wordt de diversiteit van planten op macroscopisch (morfologie) en microscopisch (histologie, anatomie) niveau bestudeerd. De studenten leren hierbij om observaties op een wetenschappelijk verantwoorde manier te tekenen (bv. bloemdiagrammen, cellen, weefsels). Deze tekeningen zijn vaak omvangrijk, en staan bovendien centraal in de evaluaties. Daarom maken de assistenten veelvuldig gebruik van een bord om bepaalde details uit deze tekeningen te verduidelijken. Het is van belang dat deze verduidelijkingen toegankelijk zijn voor alle studenten in de zaal (± 130 aanwezigen).

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

smartboardHet doel van dit onderwijsinnovatieproject is de aankoop van een interactief bord. Marktonderzoek toonde aan dat o.a. SMART een nieuw bord op de markt heeft, dat aan de vereisten voldoet: het SMART Kapp bord. Dit bord is een moderne vervanger van het traditionele bord, waarbij je met gewone whiteboard-stiften tekeningen maakt op het bord, die real time geprojecteerd worden op de projectieschermen in de zaal (vooraan en achteraan). In vergelijking met een traditioneel bord, is dit dus een duidelijke meerwaarde.

Daarnaast kunnen de beelden ook live gestuurd worden naar een tablet of smartphone, waarbij maximaal 250 studenten kunnen meekijken. Hiervoor moet je een app installeren, die zowel werkt met een iOS- of een Android-besturing. Ook kunnen de tekeningen na het practicum worden opgeladen op minerva, zodat de studenten zich optimaal kunnen voorbereiden op het examen.

Om niks aan het toeval over te laten zal er een grondiger marktonderzoek uitgevoerd worden, waarbij verschillende modellen van diverse fabricanten worden uitgetest. Een belangrijke vereiste is immers dat er gewoon kan getekend worden zoals met een traditioneel bord (door een vertraging in de digitale doorvertaling treden er bij bv. een SMART Board of SMART Podium kleine onvolmaaktheden in de tekening op). Gelet dat de tekeningen die de studenten moeten maken heel nauwkeurig moeten zijn (bv. perfect gesloten contouren van de cellen), en het bovendien omvangrijke tekeningen zijn, is het SMART sympodium hierdoor geen goede oplossing.