Een online monitoraat: een uitbreiding op een sterke studie-ondersteuning

Vakgroep/Dienst: Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (WE58)
Promotor: Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur
Projectmedewerkers: Debbie Stragier, Brecht Dekeyser

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

MonitoraatVia het monitoraat kunnen studenten bijkomende uitleg en extra oefeningen krijgen over wiskunde, fysica, chemie en informatica. Hierbij wordt er extra aandacht geschonken aan de overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit. De studiebegeleiders bieden hierbij de nodige ondersteuning om het leerproces (methode, planning, ...) vlotter te laten verlopen. De begeleiding gebeurt op afspraak, individueel of in kleine groepjes.

In dit onderwijsinnovatieproject zal er geëxperimenteerd worden met een online platform, WizIQ, waarbij de studenten online begeleid kunnen worden, op de cruciale momenten wanneer zij aan het studeren zijn. Op deze manier is er tevens een extra mogelijkheid om vragen te kunnen beantwoorden tijdens de drukke examenperiodes. De online tool WizIQ (https://www.wiziq.com) bevat een online bord waarop PowerPoint, Word, Excel en pdf bestanden kunnen geprojecteerd worden. Er zijn ook vlotte mogelijkheden om met webcam te werken, om het persoonlijk contact te vergroten.

Beschrijf hoe het onderwijsinnovatieproject aansluit bij één van de twee thema’s ‘activerend leren’ en ‘multidisciplinariteit’

Het onderwijsinnovatieproject sluit aan bij het thema ‘activerend leren’. Studenten kunnen online effectief aan het werk gezet worden: studenten kunnen zelf op het bord schrijven en kunnen leren uit elkaars oplossingsstrategieën. De tool kan makkelijk door elk vakgebied gebruikt worden. Het is gebruiksvriendelijk en laat toe om 1 tot 10 studenten tegelijk te helpen.

Toon aan dat er een link of samenwerkingsverband is met een andere faculteit

De ervaringen met deze tool zullen tijdens een Broodje Martinnovatie gedeeld worden met de andere faculteiten.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Het doel van dit project is het monitoraat zo efficiënt mogelijk in te zetten, zodat studenten ook contact kunnen opnemen op momenten wanneer ze aan het studeren zijn. Het is de bedoeling om het programma gedurende 1 jaar uit te testen met twee studiebegeleiders op het monitoraat (monitoraat chemie en monitoraat wiskunde).