Multidisciplinair leerplatform voor nematologie onderwijs en capaciteitsopbouw

Vakgroep/Dienst: Biologie (WE11) - masteropleiding nematologie
Promotor: Prof. Wim Bert
Projectmedewerkers: Inge Dehennin, Sandra Vangestel, Pieter De Clercq

blendedlearning2_400px.jpgVanaf het academiejaar 2015-2016 startte de nieuwe master International Master of Science in Agro- and Environmental Nematology. Deze master kenmerkt zich door zijn multidisciplinaire aanpak en toepassingen: de opleidingsonderdelen situeren zich zowel in het domein van de biologie als de agro-engineering, en zowel fundamentele als toegepaste aspecten van de nematologie komen aan bod. Naast theoretische aspecten, het aanleren van microscopie vaardigheden en moleculaire identificatietechnieken, komen ook praktische toepassingen en probleemoplossende uitdagingen op het gebied van agronomie en/of milieuwetenschappen aan bod. De cursussen worden verzorgd door een team van internationale experts en zijn volledig ingebed in de onderzoekslijnen van de lesgevers. Dit internationaal en multidisciplinair karakter van de opleiding lokt internationale studenten naar Gent met verschillende academische achtergronden: zowel bachelors in biologie, agronomie, zoölogie, botanie of aanverwante disciplines volgen deze opleiding. Deze opleiding is bovendien een ICP-opleiding gesponsord door de VLIR-UOS en heeft bijgevolg kennisoverdracht en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden als doel.

Met dit projectvoorstel willen we meer inzetten op blended learning met als doel de studenten beter voorbereid naar de les te laten komen en hen meer digitaal materiaal aan te reiken om achteraf te bekijken.

Beschrijf hoe het onderwijsinnovatieproject aansluit bij één van de twee thema’s ‘activerend leren’ en ‘multidisciplinariteit’

Door het lesmateriaal via weblectures op voorhand ter beschikking te stellen aan de studenten, kunnen ze zichzelf voorbereiden op de les en kan er tijdens het contactmoment met de docent meer ingezet worden op vragen en concrete oefeningen, waarbij de theorie moet worden toegepast. Er is voor de student meer tijd om de theoretische leerstof te verwerken en bijkomende informatie op maat van de achtergrond van de student op te zoeken. Dit is in het geval van de opleiding nematologie belangrijk omwille van de diverse culturele en academische achtergrond van onze studenten.

De International Master of Science in Agro- and Environmental Nematology is bij uitstek een multidisciplinaire richting. We zijn er ook van overtuigd dat door het basismateriaal van verschillende vakken digitaal ter beschikking te stellen, de studenten gemakkelijker de verbanden zullen leggen tussen de verschillende disciplines van het nematologische onderzoek.

Link of samenwerkingsverband met een andere faculteit

De weblectures en demonstratievideo’s worden opgenomen door legevers uit de vakgroep Biologie, de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, en experten van het Instituut voor Landbouw en Visserij onderzoek (ILVO) en het International Institute of Tropical Agriculture (IITA). De filmpjes van het IITA zullen niet alleen voor onze eigen opleiding ter beschikking gesteld worden maar ook voor een opleidingsonderdeel in de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (I000872 Tropical Crop Protection, Wim Wesemael).

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Met dit project willen we meer inzetten op blended learning met als doel de studenten beter voorbereid naar de les te laten komen en hen beter voor te bereiden op de examens, doordat meer digitaal materiaal ter beschikking staat. Bovendien zullen in Curios, aansluitend op de weblectures, een aantal oefeningen ontwikkeld worden. Door dezelfde concepten steeds vanuit een andere invalshoek aan te bieden kan de student testen of hij effectief inzicht heeft in deze basisbegrippen.

Voor de masteropleiding nematologie is het bovendien bijzonder belangrijk dat de studenten uit ontwikkelingslanden achteraf hun kennis ook verder verspreiden in hun thuisland. Dit project heeft als doel hen daarbij te ondersteunen door het opgebouwde digitale leerpad/platform. Het is daarbij van belang dat het niet enkel beschikbaar is op Minerva, maar ook later nog gebruikt kan worden buiten de UGent.

In het leerplatform willen we ook uitleg over nematoden-schade in tropische planten incorporeren. Hiervoor werken we samen met het International Institute of Tropical Agriculture (IITA) in Kenia en Nigeria. Danny Coyne, expert in tropische landbouw en met een jarenlange ervaring in Afrika, zal in de onderzoeksvelden van IITA Nigeria plant-ziektesymptomen, veroorzaakt door nematoden, demonstreren en uitleggen in een tropische context. Dit zal bijdragen tot een betere ondersteuning van het theoretische lesmateriaal door middel van concrete, praktische voorbeelden. Dit zal ook studenten helpen die niet uit een tropisch land komen.
Het project omvat de volgende stappen:

1. Opnames van weblectures en demonstratiefilmpjes voor opleidingsonderdelen verzorgd door lesgevers uit eigen Faculteit (inclusief gastdocenten) en uit de Faculteit Bio-ingenieurs wetenschappen + opstellen vragen in curios:

  • Nematological Techniques (C003682, Wim Bert; Nicole Viaene, expert ILVO): demonstratie-filmpjes van de 8 meest gebruikte technieken, Curios zelftoets
  • Molecular Toolbox (C003673, Tina Kyndt, Fac. Bio-ingenieurswetenschappen): inleidingsles en 5 demonstratie-filmpjes
  • Diversity of Plant-parasitic Nematodes (C003674, Gerrit Karssen, gastdocent en expert Nederlandse plantenziektekundige dienst; Wilfrida Decraemer; Wim Bert) Virtuele microscopie: de 20 meest belangrijke plantenparasitaire nematoden virtueel beschikbaar maken
  • Tropical Plant Nematology (C002832, Annemie Elsen, gastdocent): inleidende weblecture met links naar alle relevante informatie
  • Life Cycle Biology of the principle groups of Plant-parasitic nematodes (C002807, Wim Wesemael, gastdocent en expert ILVO): inleidende weblecture met links naar alle relevante informatie
  • Nematode Morphology (C002812, Wilfrida Decraemer): inleidende weblecture en virtuele microscopie van de belangrijkste morfologische aspecten (20 virtuele slides).
  • Entomopathogenic Nematodes (C002807) en Biotechnology and Use in Biological Control (C002801, Ralf Ehlers, gastdocent en expert biologische bestrijding insectenplagen): inleidende weblecture met links naar de meest relevante informatie en demonstratiefilm
  • Management of Plant-Parasitic Nematodes (C002808, Nicole Viaene, expert ILVO): inleidende weblecture met links naar de meest relevante informatie

2.    Opnames van veldexperimenten vanuit het International Institute of Tropical Agriculture in Nigeria:

  • De tien meest belangrijke door nematoden veroorzaakte tropische plantenziekten


3.    Integratie van al deze informatie in een digitaal leerplatform