Inzet van tablets in practicum "De biosfeer: dieren"

# vereiste tablets 1 tablet per 3 studenten
vereiste apps Deze methodiek maakt gebruik van de standaard functionaliteit van tablets en vereist géén extra apps
kostprijs app 0 €
vakgebied
Biologie
hoorcollege/practicum/
werkcollege/veldwerk/microteaching
Practicum
WIFI nodig ?
Ja
Opmerkingen

Titularis: Prof. Wim Bertgoogle-tablet.jpg
Assistenten: Katrien Van Peteghem, Hanne Steel, Dieter Slos
Opleiding: geologie

De tablets worden ingezet in het practicum “De Biosfeer: dieren” (BA 1 - Geologie). In het practicum wordt een overzicht gegeven van de verschillende diergroepen en hun onderlinge verwantschap, met de nadruk op de diergroepen die relevant zijn voor geologen en later aan bod zullen komen in de cursussen paleontologie.
Studenten moeten tekeningen maken en vraagjes beantwoorden aan de hand van het live demomateriaal en filmpjes die bekeken worden op de tablets. Door één tablet per 3 studenten te voorzien worden ze meer getriggerd om in groep te functioneren en met elkaar in overleg/discussie te treden. Daarnaast worden de tablets ook gebruikt om bijkomende informatie over de dieren op te zoeken. Tevens is het mogelijk om de inleidingsles nogmaals te bekijken indien er bepaalde zaken onduidelijk zijn.

Zie ook aanverwante artikels: