Veldbiologisch onderzoek met tablets: observatie en determinatie

# vereiste tablets 1 tablet per deelnemer
vereiste apps ObsMapp
ETI
kostprijs app Tussen €0 en €10
vakgebied Biologie
hoorcollege/practicum/
werkcollege/veldwerk/microteaching
Veldwerk
WIFI nodig ? Niet perse
Opmerkingen Deze app werkt ook op kleine schermen zoals Smartphones

vogels_van_europa.pngDeze werkvorm wordt ingezet binnen het practicum "Biodiversiteit van gewervelden"
Titularis: Prof. Dominique Adriaens
Assistenten: David Vanderhaeghen, Sandra Vangestel, Céline Neutens, Charlotte Vandenhole
Opleiding: Biologie

De tablets worden ingezet in het practicum “Biodiversiteit van de vertebraten” (BA 1 - Biologie), waar het werkdomein verlegd is van de practicumzaal naar het “veld”. De bedoeling van het practicum is het verwerven van veldkennis door dieren in hun natuurlijke omgeving te observeren en correct te leren registreren en noteren van de waarnemingen. Dit practicum kadert in de opzet van de opleiding om soortenkennis bij de studenten te vergroten. De studenten worden immers getoetst op het einde van Ba3 op de kennis van een 700-tal in het kader van de vakken ‘Biologische excursies’ (Ba2), en ‘Veldbiologisch onderzoek’ (Ba3) en moeten hierop voorbereid worden. vogels_van_europa_eti.jpgVoor het practicum Biodiversiteit moeten de studenten 35 waarnemingen doen en deze staven aan de hand van een logboek.
Voor het op soort brengen van de dieren zijn er verschillende veldgidsen, determinatietabellen en zoekkaarten beschikbaar. Dit alles weegt echter aanzienlijke kilo’s, terwijl de gidsen ook digitaal beschikbaar zijn (ETI en Audubon) en er een handige gratis app (Obsmapp) bestaat waarin de waarnemingen geregistreerd kunnen worden. Obsmapp is een digitaal notitieboek waarmee men op het veld observaties kan opslaan. Deze observaties worden automatisch gelinkt aan de tijd en GPS-locatie van de meting. Nadien kunnen de observaties ge-upload worden naar de gelinkte portalen (www.waarnemingen.be) wanneer er internetverbinding is. Er wordt dan een mailtje gestuurd, waarin de waarnemingen in tabelvorm zijn opgenomen (eenvoudig te kopiëren naar de excel-sheet die samen met het logboek afgegeven wordt). De tablet kan ook gebruikt worden om bepaalde zaken te fotograferen als bewijs van waarneming.

obsmap.jpgKenmerken van de app:

  • Er is géén WIFI-toegang nodig tijdens het veldwerk
  • De app maakt het mogelijk te zien welke observaties recentelijk op een bepaalde plek gemaakt zijn
  • Het is mogelijk multimedia (foto's en geluidsopnames) te downloaden om de identificatie te vergemakkelijken
  • Alle vogelsoorten van de wereld zijn opgenomen en worden regelmatig ge-update
  • Men kan uit een database kiezen van meer dan 450.000 soorten