Interdisciplinair probleemgestuurde bachelorproef

Project: Binnen de interdisciplinaire bachelorproef werken studenten fysica en biologie samen aan éénzelfde project. In deze bachelorproef wordt bestudeerd hoe de articulerende skeletelementen in de grijpstaart van zeepaardjes met elkaar verbonden zijn en bewegen tijdens het grijpen.


Uitwerking: Het luik Biologie richt zich tot de studie van de histologie van de connectie tussen de verschillende skeletelement, en hoe de aard en topografie van die connecties verandert in functie van de buigingsgraad. Voor het luik Fysica is het voornamelijk de bedoeling om dezelfde onderlinge relatie van die skeletelementen te bestuderen bij verschillende gradaties van strekkingsgraad, maar dan eerder vanuit een fysisch-mechanische context en op basis van micro-CT-data.

Contactpersonen: Dominique Adriaens, Luc Van Hoorebeke