Leren redeneren met Grinvin

Project: Bij de lesgevers van de eerste bachelorjaren in de Wetenschappen heerst er al enkele jaren het gevoel dat men in het middelbaar onderwijs minder dan vroeger de klemtoon legt op het kunnen (wiskundig) redeneren. Grinvin is een instrument dat kan worden gebruikt om de student op een interactieve manier correct wiskundig te leren redeneren. Als context wordt hiervoor de grafentheorie gebruikt. Grinvin speelt hierbij de rol van vermoedensgenerator: het pakket suggereert van een bepaalde (eenvoudige) eigenschap dat deze wel eens altijd waar zou kunnen zijn, en het is de taak van de student om dit vermoeden ofwel aan te tonen, of anders er een tegenvoorbeeld voor te vinden. Doordat de problemen door een computer worden voorgeschoteld, en niet door de lesgever, ervaren de studenten die eerder als `puzzels' dan als `opgaven', met een grotere motivatie tot gevolg.


Uitwerking: De software wordt uitgebreid en nieuwe eenvoudige scenario’s worden ontwikkeld. Een aantal hiervan worden weerhouden en gebundeld in een document voor lesgevers (opdrachten en oplossingen). Scenario’s en hulppagina’s worden zowel in een Nederlandse als in een Engelse versie gemaakt. Het is de bedoeling een versie van Grinvin die bovenstaande aanpassingen incorporeert in het begin van 2011 ter beschikking te stellen op http://www.grinvin.org/.


Contactpersoon: Kris Coolsaet