Aanbieden van lesmateriaal door middel van videostreaming

Project: Binnen de Faculteit Wetenschappen wordt in bijna geen enkel opleidingsonderdeel lesmateriaal (theorie/oefeningen) onder de vorm van streaming video aangeboden. Dit zorgt voor een grote technische en psychologische drempel voor het opstarten van initiatieven hieromtrent. Hoofddoelstelling van het project bestaat erin binnen de Faculteit Wetenschappen een aantal technische en onderwijskundige drempels met betrekking tot video-streaming van lesmateriaal te verkleinen. Door een aantal proefprojecten zichtbaar te maken en op deze wijze docenten te inspireren, wordt er nagegaanin hoeverre er een draagvlak kan gecreëerd worden bij zowel docenten als studenten voor de integratie van digitaal opgenomen (delen van) lessen in de onderwijskundige praktijk. Onderwijskundig wordt hierbij vooral tegemoet gekomen aan het flexibiliteitsprincipe: studenten kunnen zelf plaats, tijdstip, tempo, volgorden en/of vorm van hun leren bepalen en daardoor hun studie makkelijker op hun eigen situatie afstemmen.


Uitwerking: Er werd in de loop van 2010 een videocamera, statief en draadloze microfoon aangekocht evenals de nodige videobewerkingssoftware (Camtasia Studio, Adobe Premiere Elements). Opnames voor een 15-tal lesgevers werden verzorgd door het onderwijsinnovatieteam, een aantal andere werden uitbesteed aan het IVPV. De opnames zijn een mix van live opnames en studio-opnames, van volledige lessen tot welomlijnde inhoudelijke lesonderdelen van zo'n 10 minuten. Volgend jaar wordt het project verder gezet door een meer intensieve begeleiding en doordachte aanpak: welke stukjes zet je best online? Heeft het zin om een volledige les online te plaatsen of enkel bij afstandsonderwijs? Hoe bouw je wat interactiviteit in bij zo’n lessen? Hoe koppel je online opdrachten aan de weblecture en hoe moet dat dan precies?

Methodiek : De opnames van de meeste weblectures werden gedaan door het IVPV en  een aantal door de cel Onderwijsinnovatie van de faculteit Wetenschappen. De opnames gebeuren met Camtasia Studio software voor de screencapture.  Een draadloze microfoon werd gelinkt aan de videocamera voor een goede geluidskwaliteit. De weblectures worden verspreid via Minerva.

Voorbeelden van weblectures
: Op de pagina "Opnames van weblectures" vind je voorbeelden van opnames, alsook wat meer uitleg over de visie van UGent op weblectures.
Onder het luikje “Voorbeelden van weblectures” wordt uitgelegd waar de voorbeeldweblectures precies te vinden zijn op Zephyr.

Onderzoeksvoucher met betrekking tot weblectures
Hiervoor verwijzen we naar het project van 2011 "Promotie van weblectures binnen de Faculteit Wetenschappen"


Contactpersonen: Sandra Vangestel, Pieter De Clercq