Gebruik van een interactief tablet in verschillende opleidingen

Project: Met het interactief tablet van SMART kan met behulp van een speciale pen tekst, schetsen en tekeningen gemaakt worden om bepaalde zaken te verduidelijken tijdens de les en het geheel kan digitaal opgeslagen worden, zodat het later ter beschikking van de studenten kan gesteld worden. Iedere computer-applicatie kan bediend en geactiveerd worden door aanraken van het interactieve tablet met deze speciale pen. Het grote voordeel voor de lesgevers is dat bestaande lessen in powerpoint moeiteloos in combinatie met het tablet gebruikt kunnen worden. Ook kunnen weblinks en filmpjes samengevoegd worden in één overzichtelijke Notebookfile. Er zit tevens een zoom-functie ingebouwd, zodat bijvoorbeeld foto’s van microscopische opnames heel makkelijk uitvergroot kunnen worden. Het is een mobiel systeem, zodat meerdere lesgevers er gebruik van kunnen maken.

Uitwerking: Er werden 4 tabletten aangekocht. Drie hiervan werden mobiel gehouden, één werd vast geïnstalleerd in auditorium A2 (S9) in de Sterre. De lesgevers van de betreffende lokalen werden uitgenodigd om een opleiding te volgen.


Contactpersonen: Sandra Vangestel, Pieter De Clercq