Tutoraat

Het tutoraat van de Faculteit Wetenschappen is opgestart in het academiejaar 2008-2009. Tutors (ouderejaarsstudenten) begeleiden tutees (eerstejaarsstudenten). De tutor helpt op informele manier met de overgang naar een academische leeromgeving, met de bevordering van de studiehouding of met de leerstof.

 
Er werden ook voor 2009-2010 middelen gereserveerd om dit project verder te zetten, zowel in het eerste als in het tweede semester.


Contactpersoon: Beata De Vliegher