Facultaire projecten onderwijsinnovatie 2020

Elemath voor Wetenschappen

Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Prof. Kris Coolsaet


In 2018-2019 werd in het kader van een universiteitsbreed onder­wijs­ver­nieuwings­project een webtoepassing Elemath ontwikkeld voor zelfstudie van basiskennis wiskunde. De webtoepassing biedt een (in principe onuitputtelijke) reeks driloefeningen aan in diverse deeldomeinen van de wiskunde. Oefeningen over een bepaald onderwerp worden moeilijker naarmate de student meer oefeningen over dit onderwerp correct beantwoordt.

Elemath staat reeds ter beschikking (zie https://elemath.ugent.be) maar wordt in de praktijk nog niet gebruikt door de opleidingen van onze faculteit.

Het project dat we hier aanvragen, heeft als doel om Elemath effectief te introduceren binnen de opleidingen van onze faculteit,  in het monitoraat en bij vakantiecursussen wiskunde. Hiertoe zullen de lesgevers en assistenten van de wiskundevakken worden bevraagd over hun noden en zal de webtoepassing daarna worden uitgebreid/aangepast om zo goed mogelijk aan deze noden te voldoen, met de nadruk op die deeldomeinen van de wiskunde die in heel wat opleiding worden behandeld.

Rock Garden

Vakgroep Geologie

Dr. Thomas Wong Hearing , Prof. Marc De Batist, Prof. Stijn Dewaele, Prof. Thijs Vandenbroucke, Prof. Johan De Grave, Julie De Weirdt, Pjotr Meyvisch, Loïc Piret

The Rock Garden will be a novel, purpose-built, field geology training site at UGent Campus Sterre comprising boulder-sized rocks arranged with soil and vegetation to create an outdoor teaching lab. Geoscience graduates pursuing industrial or academic careers require a strong grounding in practical field skills, and modules that help students develop field skills are integral to our degree programmes. However, field skills are typically taught and developed on intensive short-duration (£10 days) field courses to areas of geological interest, such as the Ardennes, northern France, Wales, and the Alps. Field courses are a crucial part of the active learning experience at UGent, but are expensive to run and necessarily infrequent throughout the degree programme. In the Geology Department, we have identified a need to help our students maintain confidence and efficacy in their field skills over the course of their degrees. The Rock Garden project is designed to address this need.

The Rock Garden will complement existing active learning on field courses, and will be incorporated into the practical activities of at least eight campus-based modules in the bachelors’ and masters’ programmes. We will also develop further modules focusing on field skills training, using supervised and independent practical activities. Field skills that will be practiced on The Rock Garden include:

  • identifying rocks, minerals, textures, and structures on outcrops (Introduction to Petrology [C000536], Sedimentology [C003342], Geological Mapping A & B [C003388 & C003389]);
  • measuring linear and planar features on outcrops (Sedimentology [C003342], Stratigraphy [C003341], Structural Geology [C000120], Geological Mapping A & B [C003388 & C003389]);
  • constructing a geological log of an outcrop (Sedimentology [C003342], Stratigraphy [C003341], Geological Mapping A & B [C003388 & C003389]);
  • constructing a geological map and cross-section from isolated observations (Geological Mapping A & B [C003388 & C003389]);
  • The Rock Garden will also be used to help students prepare for field courses in the master programme (Biosphere Evolution and Stratigraphy [C002646], Geology of Basins and Orogens [C003567]).

These essential field skills have always been difficult to practice on campus, and expensive to practice as off-campus field courses. With The Rock Garden as a permanent active learning resource, these field skills can be taught, developed, and practiced throughout the academic year so that students develop a confidence in their geological field skills that they do not currently have, and can make the best use of intensive field courses. Moreover, they learn how to communicate about their observations. The Rock Garden project will be a valuable on-campus active learning resource for undergraduate, postgraduate, and educational outreach learning activities