Integratie van 3D-objecten binnen het universitair onderwijs

 

Met een 3D-printer is het mogelijk om een tastbaar 3D-model te maken van bestaande 3D-computermodellen. Objectkenmerken die enkel onder de microscoop zichtbaar zijn kunnen zo sterk uitvergroot gereproduceerd worden en op het 3D-geprinte voorwerp met het naakte oog waargenomen worden.Hierdoor zal het inzicht van de student in de soms complexe structuren vergroten.

Door de ontwikkeling van allerhande 3D-beeldvormingstechnieken is het momenteel mogelijk om allerlei 3D- beelden digitaal te genereren. Dit heeft enerzijds tot gevolg dat er een sterk groeiende belangstelling voor allerhande multidisciplinair 3D-onderzoek binnen de UGent wordt uitgevoerd door onder andere geologen, biologen, scheikundigen, burgerlijk ingenieurs, bio-ingenieurs, paleontologen, farmaceutici en diergeneeskundigen; anderzijds zorgt dit ervoor dat men tijdens de lessen meer en meer geconfronteerd wordt om zaken in 3 dimensies uit te leggen en te illustreren.

De beschikbaarheid van een kleuren 3D-printer zal het mogelijk maken om een stap verder te gaan, namelijk de productie van replica’s. Deze replica’s kunnen een geschaalde versie zijn van het echte object of het digitale 3D-model. Objectkenmerken die enkel onder de microscoop zichtbaar zijn kunnen zo sterk uitvergroot gereproduceerd worden en op het 3D-geprinte voorwerp met het naakte oog waargenomen worden. Het spreekt vanzelf dat deze mogelijkheid voor tal van studenten een nieuwe dimensie zal geven om hun leerstof te bekijken en beter te begrijpen.

De 3D-printer zal ingezet worden in verschillende opleidingsonderdelen in bachelor- en masteropleidingen binnen de faculteit.

Specificaties

3D-printer: Stratasys uPrintplus uPrint SE plusModel: Stratasys uPrintplus uPrint SE plus
Modelmateriaal: ABSplus kunststof (9 kleuren)
Steunmateriaal: oplosbaar
Bouwgrootte: 203 x 203 x 152 mm
Laagdikte: 0,254mm / 0,330mm
Afmetingen toestel (1 materiaallade): 635 x 660 x 787 mm
Gewicht toestel: 76 kg

Contactpersoon: Veerle Cnudde

 

 

 

 

 

Voorbeelden van geprintte voorwerpen

In dit filmpje kan u de printer in actie zien.

Printmateriaal op rol
Printmateriaal op rol

Oplosbad voor steunmateriaal
Oplosbad voor steunmateriaal
Oplosbaar steunmateriaal
Oplosbaar steunmateriaal
Voorwerp 01 Voorwerp 02

Voorwerp 02bVoorwerp 03Voorwerp 04Voorwerp 05Voorwerp 06Voorwerp 07Voorwerp 08Voorwerp 09