Inzet van weblectures binnen het voorbereidings-feedback model: Cartografie

Project: Het volledige project omvat drie onderdelen, die hieronder in detail worden uitgewerkt:

Opname van theorielessen

In de cartografie zijn er een aantal essentiële theoretische concepten die de studenten moeten kennen en begrijpen. Hier wordt tijdens andere lessen en vakken op teruggekomen. Het uiteindelijke resultaat bestaat uit korte filmpjes waarbij zowel de lesgever wordt getoond (die eventueel verduidelijking maakt op het bord) als de bijbehorende slideshow.

Opname van inleiding & demo voorafgaand aan een practicum

Het is de bedoeling om de korte inleiding voorafgaand aan elk practicum op te nemen, zodat de studenten dit zelfstandig kunnen doornemen. Deze inleiding omvat enkele theoretische concepten die van toepassing zijn op het onderwerp van het practicum, een korte demo met de software en de opdracht. Deze opdracht kunnen de studenten eveneens zelfstandig maken, aangezien de software voor handen is op Athena. Het opnemen van de demo’s heeft als voordeel dat de studenten deze kunnen herbekijken, wat niet het geval is voor demo’s die tijdens de les gegeven worden. Hierdoor zullen ze de opgegeven opdrachten gemakkelijker kunnen uitvoeren. Tijdens de contacturen (de practica zelf) kunnen de studenten terecht bij de lesgever wanneer zij bepaalde problemen ondervinden met de opdracht.

Gebruik van Curios om de kennis van de studenten te testen

Het is de bedoeling dat de studenten, bij aanvang van elk practicum, getest worden op hun kennis van het vorige practicum met behulp van curios. Hierbij zullen ze enkele vragen voorgeschoteld krijgen over het vorige practicum. De behaalde score op deze tests telt mee voor een klein percentage voor de totale score op het examen. Hierdoor worden de studenten aangemoedigd om de concepten die in het vorige practicum aan bod kwamen te herhalen voor het nieuwe practicum.

Vernieuwing & voordelen

•    de contacturen worden efficiënter ingevuld;
•    de studenten leren zelfstandiger te werken in het kader van de practica Cartografie;
•    de studenten kunnen individueel beter begeleid worden;
•    de grote verscheidenheid aan studenten kan beter opgevangen worden.

 

Contactpersonen: Philippe De Maeyer, Kristien Ooms