educloud: interdisciplinaire wedstrijd voor het ontwikkelen van mobiele apps voor onderwijsdoeleinden

Project: Studenten, docenten en bedrijven worden uitgedaagd om een mobiele app te schrijven die een meerwaarde vormt voor het onderwijs aan de UGent. Dat moet ofwel een toepassing hebben voor een specifiek opleidingsonderdeel van de faculteit Wetenschappen, voor alle studenten van de faculteit Wetenschappen of voor alle studenten van de UGent. De focus van de mobiele app moet liggen op kwaliteitsverhoging van het onderwijs. Omdat niet elke student over de vereiste IT-vaardigheden beschikt om zelf een mobiele app te programmeren, wordt er gestreefd naar maximale kruisbestuiving tussen mensen met de verschillende vereiste competenties en vaardigheden (docenten, IT-ontwikkelaars, bedrijven, innovatieve breinen).

Er wordt gestreefd naar interdisciplinariteit door de ontwikkelaars te koppelen aan studenten en-of docenten van andere studierichtingen die een goed idee voor een toepassing kunnen aanbrengen en helpen uitwerken.
Er wordt op die manier gestreefd naar het vormen van teams voor de ontwikkeling van elke mobiele app met daarin volgende profielen:

  • student/docent met een fris idee
  • informatici die het idee helpen ontwikkelen als een mobiele app
  • ZAP lid die waakt over het ontwikkelproces (timing/budget/…) en de meerwaarde voor het onderwijs

De teams worden daarbij nog eens ondersteund door de expertise van ZEUS WPI op het vlak van de ontwikkeling van mobiele apps. Zeus WPI (Werkgroep informatica van de Universiteit Gent) profileert zich hiervoor als een belangrijke partner voor het coördineren/adviseren bij de technisch/functionele ontwikkeling van de mobiele apps. Hun expertise wordt gevaloriseerd door ze van bij de start bij het project te betrekken.

Contactpersonen: Pieter De Clercq, Sandra Vangestel