Een mobiel geluidsversterkingssysteem voor excursies

Project:Begeleide excursies zijn didactisch essentieel om studenten in de wetenschappen kennis te laten maken met biologische, geografische en biogeografische patronen en concepten. Omdat deze kennis niet via klassieke werkvormen en/of in grote groepen kan aangeleerd worden, worden de excursies steeds begeleid door medewerkers met een grote, maar gevarieerde expertise in de materie. Aangezien de leerstof die tijdens de excursies wordt aangebracht geëvalueerd wordt op examens (eindtermen) is het echter noodzakelijk om duidelijke eenvormigheid te creëren in de leerstof en de diepgang ervan en dient de lesgever zich er van te vergewissen dat alle studenten de lesgever duidelijk verstaan. Voor de begeleiding van excursies bestaande uit kleine groepen zou de aanschaf van een stemversterkend geluidssysteem daarom een belangrijk hulpmiddel zijn.

Met behulp van een mobiel versterkingssysteem is het immers mogelijk om vooraf ingesproken tekst af te spelen tijdens excursies. Op deze manier hebben verschillende groepen exact dezelfde uitleg tijdens de excursies. Daarnaast zal de begeleider van de excursie veel makkelijker de aandacht van de studenten kunnen vasthouden doordat hij/zij nu voor gans de groep verstaanbaar is en zal het comfortabeler zijn voor de lesgever, doordat hij zijn stem niet hoeft te verheffen. Door gebruik te maken van een “handsfree”microfoon, zijn bovendien beide handen vrij om demonstratiemateriaal te tonen.

Contactpersonen: Sandra vangestel, Pieter De Clercq